Home Algemeen Innovaties FAMOUS TRIAGE (Fast assessment and management of chestpain without st-elevation in the...

FAMOUS TRIAGE (Fast assessment and management of chestpain without st-elevation in the pre-hospital gateway)

2528
0

Triage bij patiënten met pijn op de borst wordt meestal op de spoedeisende hulp afdeling (SEH) van een ziekenhuis gedaan. De HEART-score blijkt een valide en betrouwbaar instrument om patiënten in te delen in laag, gemiddeld en hoog risicogroepen op een acuut coronair syndroom (ACS). Het high sensitive Troponine T (hs TnT) geeft een grote diagnostische betrouwbaarheid bij het detecteren én vooral uitsluiten van een acuut myocard infarct.
In deze studie werd onderzocht of de HEART-score in combinatie met een pre-hospitale bepaling van hs TnT een valide triage instrument is ter voorspelling van een ACS bij patiënten met pijn op de borst.

De studie is, in het kader van zijn opleiding tot verpleegkundig specialist acute zorg, uitgevoerd door Rudolf Tolsma van RAV IJsselland.
FAMOUS TRIAGE is een samenwerkingsonderzoek van Isala Zwolle, St. Antonius ziekenhuis Nieuwegein, UMC Utrecht, Meander medisch centrum, Deventer ziekenhuis, The Decision Group, RAVU en RAV IJsselland.

Methode en uitvoering
In dit prospectief observationeel cohortonderzoek werd bij patiënten met pijn op de borst pre-hospitaal de HEART-score bepaald en veneus bloed afgenomen waaruit het hs TnT werd bepaald. De follow-up na 30 dagen richtte zich op Major Adverse Cardiac Events (MACE). MACE eindpunten bestonden uit een myocard infarct, revascularisatie (PCI of CABG) en overlijden.

In de periode van 18 juni tot en met 30 november 2013 werden in de regio IJsselland patiënten met pijn op de borst geïncludeerd. De ambulance werd ingeschakeld via 112 of de huisarts(enpost) en de patiënten moesten in het adherentie gebied van ziekenhuis Isala te Zwolle zijn.
Patiënten met een leeftijd onder de 18 jaar, een STEMI, ventriculaire tachy-aritmiën, ernstig nierfalen (dialysebehoeftig), een bekend myocardinfarct binnen 10 dagen, een neurologische EMV-score van <8, haemodynamische instabiliteit, septische of cardiogene shock en/of zwangere patiënten werden van deelname uitgesloten.

De HEART-score werd toegevoegd aan het elektronisch ritformulier van de ambulances van de regionale ambulance voorziening (RAV) IJsselland waardoor alle items verplicht ingevuld dienden te worden bij deze patiëntencategorie en de score daarbij ook op de elektronische overdracht naar het ziekenhuis zichtbaar was.

Bij alle geïncludeerde patiënten werd door de ambulanceverpleegkundige veneus bloed afgenomen. Tevens werd een formulier ingevuld waar de tijd op stond van het ontstaan van de klachten en het tijdstip van de bloedafname. Het bloedmonster en het formulier werd op de SEH afdeling van het ziekenhuis overgedragen waarna in het klinisch chemisch laboratorium het hs TnT bepaald werd.

Resultaten
Er werden 147 patiënten geïncludeerd. Het hs TnT was negatief bij 96 patiënten (90,6%). De HEART-score was 3 of lager bij 35 patiënten (23,8%). Geen één patiënt met een HEART-score van 3 of lager had een positief hs TnT en/of heeft een MACE ontwikkeld.

Dit onderzoek heeft aangetoond dat de HEART-score in combinatie met een pre-hospitale bepaling van hs TnT een valide triage instrument is om een ACS bij patiënten met pijn op de borst uit te sluiten. Dit geldt vooral voor de patiënten in de laag risico groep met een HEART-score van 0-3. Het in tijdstip naar voren halen van de triage (pre-hospitaal in de ambulancezorg in plaats van in het ziekenhuis), daarbij gebruik makend van het hs TnT, leidt niet tot andere inzichten.
De interbeoordelaarsovereenstemming tussen ambulanceverpleegkundigen en de arts-assistent cardiologie is in dit onderzoek gering tot matig. Het is wenselijk dat deze overeenstemming in de toekomst verbetert. Om de verdere implementatie van dit instrument kracht bij te zetten zal extra aandacht en/of scholing gevestigd moeten worden op specifieke onderdelen van het instrument.
Implementatie van het instrument in de ambulancezorg kan voor de toekomst gevolgen hebben voor het zorgpad van patiënten met klachten van pijn op de borst waarbij de zorg en behandeling efficiënter, veiliger en kosteneffectiever kan worden.

Klik hier om het onderzoek te downloaden

[wpdm_file id=81]

Vorig artikelBelangrijke stappen voor opgeschaalde ambulancezorg
Volgend artikelAmbulancepost Oss: functioneel en aangenaam
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.