Home Algemeen Algemeen Europese 112 dag en nieuwsbrief kwartiermakersorganisatie LMO

Europese 112 dag en nieuwsbrief kwartiermakersorganisatie LMO

605
0

Europese dag van alarmnummer 1-1-2

“Ok contact meldkamer, situatie onder controle, één verdachte aangehouden”.
Toen vijf agenten onlangs een gijzelnemer in het NOS gebouw voor de draaiende camera’s arresteerden, kon iedereen deze zin horen. Het benadrukt de belangrijke rol die de meldkamer heeft bij de inzet en coördinatie van de hulpverlening.

Leidinggevenden, centralisten en functioneel beheerders zijn dag en nacht, 24/7 scherp en alert om burgers in nood te woord te staan en te helpen. En met elke operatie wordt duidelijker wat een cruciale rol de mensen in de meldkamer hebben. 11 februari (11-2) is het de Europese dag van alarmnummer 1-1-2. Voor mij als kwartiermaker LMO een moment om stil te staan bij het werk van de centralisten en iedereen in het meldkamerdomein te bedanken voor zijn en haar inzet.
Dat doe ik in de wetenschap dat dankzij jullie werk vele burgers in nood zijn geholpen, onder meer door jullie snelle aanname en coördinatie van de hulpverlening. Ik zie het als mijn belangrijkste uitdaging om centralisten in staat te stellen hun rol en taak richting burgers en hulpverleners zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren. Daarbij verwacht ik van iedereen een kritische en constructieve houding en deskundige bijdragen. Alleen met een goede en actieve samenwerking kunnen we de doestellingen van de LMO realiseren.

Regionale projectorganisaties

Het afgelopen jaar heb ik vooral achter de schermen gewerkt met het op orde krijgen van mijn organisatie en het opstellen van de noodzakelijke plannen. Met het benoemen van de regionale kwartiermakers en het instellen van regionale projectorganisaties om de samenvoeging van meldkamers te begeleiden, worden de werkzaamheden van de KLMO voor iedereen meer zichtbaar en merkbaar. De tien regionale kwartiermakers richten zich vooral op de samenvoeging van de regionale meldkamers op de beoogde locaties, bevorderen de samenwerking, zorgen dat de beoogde veranderingen plaatsvinden, dragen bij aan financiële besparingen en brengen continuïteitsvraagstukken in kaart. Met de (besturen van) de betrokken partijen zijn we in gesprek om de opdracht voor de samenvoeging vast te stellen en ermee aan de slag te gaan. Binnenkort verwachten we de definitieve uitkomsten van de nulmeting binnen te krijgen. Met de nulmeting kunnen we onze startpositie beter bepalen en daar vandaan de route uitstippelen naar uiteindelijk één landelijke meldkamerorganisatie met tien locaties.

Website live

In de komende periode verwacht ik steeds meer duidelijkheid te kunnen geven over zaken als financiën, personeel en organisatie, diensten en producten, ICT en huisvesting.
We ronden de komende tijd ook enkele plannen af. Een werkplan voor de pilot multi-intake ligt klaar voor besluitvorming. Het is de bedoeling dat de pilots multi-intake starten in de tweede helft van dit jaar. Ook heeft de KLMO met de partijen uit het veld het landelijk kader opgesteld. Hierin staan de uitgangspunten en spelregels voor de samenvoegingen van meldkamers. Het kader wordt komende week door de leden van de Stuurgroep ter consultatie aan hun achterban aangeboden.

Morgen gaat de KLMO website live. Dan kan iedereen de ontwikkelingen zelf volgen op www.k-lmo.nl, zowel landelijk als regionaal. Ik vind het belangrijk jullie te betrekken bij de samenvoegingen, en we zijn als KLMO gebaat bij jullie opmerkingen en suggesties. De website zal ik dan ook zo actueel mogelijk houden. Wie vragen heeft of informatie mist, kan hiervoor het contact-formulier op de website gebruiken. Deze vragen komen binnen bij de webredactie en worden zo snel mogelijk beantwoord. Natuurlijk kunnen jullie vragen of opmerkingen ook mailen aan info@k-lmo.nl. of stellen aan de regionale of discipline kwartiermaker.

Beeldmerk

Deze nieuwsbrief is opgemaakt in een nieuw jasje. We hebben een eigen visuele identiteit ontwikkeld en deze toegepast op brieven, presentaties, rapporten en alle communicatiemiddelen. Het beeldmerk symboliseert de meldkamer met de vier disciplines als een open en naar buiten gerichte organisatie. Elke discipline heeft een eigen kleur in het beeldmerk. Het is vooral belangrijk dat iedereen vanaf nu duidelijk de KLMO kan herkennen als afzender van de boodschap.

Vanaf maandag 16 februari zijn we gehuisvest aan de Ringwade 51, 3439 LM in Nieuwegein.
Het postadres blijft postbus 238, 3970 AE in Driebergen. De komende dagen zijn we met de verhuizing bezig en maken we geen afspraken meer in Zeist.

Met vriendelijke groet,

Jill Wilkinson

Kwartiermaker Landelijke Meldkamerorganisatie

bron: http://portal.clicsoft.nl/klmo/html-mail/Nieuwsbrief_KLMO_02-2015.html

Vorig artikelAutomatische sneeuwkettingen onder de ambulance
Volgend artikelPHANTASi: Optimaliseren ketenzorg bij patiënten met sepsis
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.