Home Algemeen Algemeen En wie heeft de leiding op straat? De rol en taken...

En wie heeft de leiding op straat? De rol en taken van de Officier van Dienst Geneeskundig

9269
2

In hoofdlijnen wil ik de coördinatie op straat voor u in beeld brengen.Voor een uitgebreide uiteenzetting verwijs ik naar het landelijk protocol OvD-G 2.0

De 1ste ambulance eenheid heeft bij een grootschalig incident de command en control taak tot de aankomst van de OvD-G.

Inzet criteria OvD-G:

 • Bij een inzet vanaf GRIP 1
 • Bij behoefte aan coördinatie acute zorg of publieke gezondheidszorg
 • Bij inzet van 3 of meer eenheden
 • Op verzoek van de 1ste ambulance eenheid
 • Op verzoek van multi partners
 • Op verzoek van MMT
 • Bij incidenten met gevaarlijke stoffen
 • Bij incidenten met grote psychische en maatschappelijke impact voor de omgeving
 • Op verzoek van het GHOR bureau (inzet evenement)
 • Op verzoek leiding RAV.

De inzet criteria kunnen per regio verschillen. Bijvoorbeeld bij een incident met eigen medewerker(s)

De functie, rol of taak , van de Officier van Dienst GeneeskundigOvD-G is bij de ambulance medewerkers en overige ketenpartners in repressieve dienst wel bekend.  De Officier van Dienst Geneeskundig is de hoogste leidinggevende van de geneeskundige hulpverlening op de plaats incident.

Samen met de Officier Brandweerzorg, Politie, gemeente en tegenwoordig ook Rijkswaterstaat is de Officier van Dienst Geneeskundig direct verantwoordelijk voor een goede en juiste afstemming bij gecoördineerde hulpverleningen.

De OvD-G  is een functie die tijdens kantooruren veel wordt ingevuld door een aantal staffunctionarissen, en naast kantooruren in piket door zeer ervaren ambulancemedewerkers. Deze functionaris houdt zich niet bezig met het primaire inhoudelijk proces aan de patiënt of slachtoffer, maar is belast met de coördinatie van het incident,  de zogenaamde Command en Control.

Maar aan wie is de OVDG nu eigenlijk  direct verantwoording verschuldigd.  Wie is nu eigenlijk zijn leidinggevende in het proces opgeschaalde zorg.  Met wie kan hij of zij overleggen?

De OvD-G is net zoals een aantal andere functionarissen die direct betrokken zijn bij opgeschaalde zorg, een GHOR functie.  De GHOR staat voor: Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie  in de Regio.

Bij opgeschaalde zorg vanaf GRIP(Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings procedure)1, vindt  in het  COPI, Coördinatie Plaats Incident,  afstemming plaats met de overige officieren van de ketenpartners, brandweer, politie, gemeente, Rijkswaterstaat, en voorlichting over het bestrijden van het incident. Dit COPI staat in de meeste regio’s onder leiding van een  leider COPI, veelal een brandweerfunctionaris.

Het eerste overleg heet in beroepstermen ook wel het “motorkap overleg”  In dit eerste overleg vindt afstemming  plaats over o.a. de beeldvorming van het incident.  In dit eerste overleg vindt het besluit plaats of opschaling naar een e.v. GRIP fasering noodzakelijk is.

Overige GHOR functies:

De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg : ACGZ.

De ACGZ geeft direct leiding aan de OVDG en adviseert en ondersteunt de Directeur Publieke Gezondheidszorg (DPG) vanuit het Regionaal Operationeel Team (ROT).

De ACGZ biedt  operationele ondersteuning aan de OvD-G.  De ACGZ is een beleidsfunctie die niet ter plaatse komt.

De Directeur Publieke Gezondheid: DPG.

Is volgens de wet op de veiligheidsregio formeel belast met de operationele leiding van de geneeskundige hulpverlening.

Deze taak belegt hij bij een daadwerkelijke inzet bij de ACGZ.

De DPG, zorgt voor bestuurlijke advisering van de burgemeester en leden van het beleidsteam, en zorgt voor bestuurlijke afstemming met de zorginstellingen.

Overzicht in de keten:

Officier van Dienst Geneeskundig : OvD-G

Officier brandweer: OvD-B

Officier Politie: OvD-P

Officier bevolkingszorg: OvD-Bz

Officier Rijkswaterstaat: OvD-R

 

Algemeen Commandant Geneeskundige zorg :  ACGZ (Voorheen Hs-GHOR)

Algemeen Commandant Brandweer:  ACB (voorheen H-OVD)

Algemeen Commandant Politie, ACP

Algemeen Commandant Bevolkingszorg, AC-Bz

 

Directeur Publieke Gezondheid, DPG

Directeur Brandweer.

Regionaal Korpschef politie.

Burgemeester.

 

Vorig artikel170.000 burgerhulpverleners kunnen nooit de belofte waarmaken!
Volgend artikelFit to fly?
Reggie Diets
Ik ben werkzaam bij een middel grote ambulanceorganisatie in het land als Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg en als Officier van Dienst Geneeskundig en Algemeen Commandant Geneeskundig zorg bij de GHOR. Naast deze functie heb ik sinds 1997 een aanstelling als docent-onderzoeker bij de faculteit geneeskunde van het universitair medisch centrum Utrecht.

2 REACTIES

 1. Beste Rutger,

  Bedankt voor je aanvulling. Deze klopt helemaal. Echter ik heb mij gericht op het primaire proces op straat en verwijs voor verdere opschaling naar het Landelijk protocol OvDG 2.0 , voor diegene die daar belangstelling voor hebben. Ik ben vanuit mijn functie ROC en rol als OvD-G en binnenkort ook algemeen commandant bekend met deze opschalingsprocedure! De geluiden die ik hoor van diegenen die niet direct betrokken zijn bij het primaire proces opstraat, wat zijn nu OVDG taken en wie is nu verantwoordelijk. Dus vandaar mijn uiteenzetting. Maar dank voor je opmerkzaamheid.

 2. Mag ik je aanvullen Reggie?

  De OvDG is belast met de coördinatie bij de bron (locatie van het incident). Als het incident een effect heeft op de omgeving, bijvoorbeeld rook of een gaswolk die ontsnapt, is er sprake van een effectgebied. Dit is voor de coördinatie terplaatse er niet bij te nemen. We kondigen dan een GRIP 2 af, zodat het Regionaal Operationeel Team (waarin de AC-GZ zit), zich kan bezighouden met het effectgebied. De OvDG en AC-GZ hebben wel veel contact met elkaar over de afhandeling van het incident.

  Wanneer er bestuurlijke processen gaan spelen, bijvoorbeeld omdat er vragen zijn over vergunningen, de maatschappelijke impact groter is, ontstaat er een GRIP 3.

  De GHOR functionarissen die opkomen bij een incident, hangt meestal samen met de GRIP classificatie. Een GRIP zegt trouwens niet veel over de omvang van een incident, maar meer over de functionarissen die geïnformeerd en/of betrokken moeten worden. Als je bijvoorbeeld een GRIP 4 krijgt, kan dat best een (relatief) klein incident zijn, maar je weet dan wel dat je te maken hebt met een buurregio die ook bezig is het incident te bestrijden.

Reacties zijn gesloten.