Home Algemeen Algemeen Eindrapportage projectevaluatie Logistiek GGB

Eindrapportage projectevaluatie Logistiek GGB

831
0

Het IFV heeft in de periode januari tot maart 2018 een interne evaluatie op het project Logistiek Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) -inclusief de leidraad GGB- uitgevoerd. De centrale vraag hierbij was: wat kan het IFV leren en nog beter doen in nieuwe complexe bovenregionale projecten. Meer weten over de uitkomsten?

Per januari 2016 is het GGB-model operationeel en is de implementatie grotendeels afgerond. Onder meer het Wadden-concept dient nog te worden afgerond. Dat geldt ook voor het logistieke concept. Daarnaast is gestart met de doorontwikkeling van GGB. Tijdens de implementatiefase was het IFV verantwoordelijk voor het project ‘Logistiek GGB’. Het IFV evalueert regelmatig haar projecten met als doel de dienstverlening naar de veiligheidsregio’s en crisispartners te verbeteren, en haar positie in het veiligheidsdomein te versterken.

Geslaagd!
In het project waren vijf partijen met hun regionale organisaties en twee ministeries betrokken. Iedere partij met eigen vertrekpunten en eigen inzichten. Een complexe en gevarieerde omgeving, waarbinnen het IFV haar deel invulde. Als algemeen beeld kwam uit de evaluatie naar voren dat het project GGB Logistiek als geslaagd kan worden gekenmerkt.

Unaniem positief
Van meer algemene aard waren de leerpunten die sloegen op het gehele GGB-project. Binnen het project is veel geïnvesteerd in relaties. Dit gaf vertrouwen in elkaar en legde de basis voor de samenwerking.

Een zelfsturend team (programmagroep) heeft goed gewerkt in de complexe omgeving van GGB. Hierbij is het wel van belang om de juiste personen te betrekken voor wat betreft mandaat, expertise en verantwoordelijkheidsgevoel. De met het IFV samenwerkende partijen waren unaniem positief omtrent de geleverde werkzaamheden en de geleverde resultaten door het IFV. Dit compliment is uiteraard doorgegeven aan de direct betrokkenen binnen het IFV. De opzet en aanpak (met verbeteringen) kan volgens de geïnterviewden dan ook hergebruikt worden voor een soortgelijk complex project.

De leerpunten uit de evaluatie zijn gebaseerd op interviews met vertegenwoordigers van betrokken organisaties: Ambulancezorg Nederland, Rode Kruis, GGD GHOR Nederland, de drie noordelijke veiligheidsregio’s en interne projectmedewerkers van het IFV.

bron: ggdghorkennisnet.nl

Vorig artikelBestuur positief over Uitwerkingskader Meldkamer
Volgend artikelOnderzoek: Triage bij grootschalige incidenten
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.