Home Algemeen Algemeen Einde geneeskundige combinatie door stoppen SIGMA?

Einde geneeskundige combinatie door stoppen SIGMA?

2694
0

Sinds 1999 zijn er per jaar een x-aantal inzetten van de geneeskundige combinatie, de combinatie die bestaat uit 2 ambuteams, SIGMAteam en een MMT en worden aangestuurd door een OVD-G (ook alleen de SIGMA inzetten zijn hierin meegenomen).

Nu er in november van dit jaar via een publicatie aan het licht kwam dat de overheid niet meer wil investeren in een systeem dat nauwelijks wordt gebruikt, hier wordt dan gesproken over het SIGMA team, een onderdeel van de geneeskundige combinatie.

Wat dit gaat betekenen voor de geneeskundige combinatie zoals we die nu nog kennen is nog niet bekend.

De publicatie is afkomstig van Murvin Chan accountmanager geneeskundige eenheden in de VRR.

In de publicatie wordt aangegeven dat er in november een voorstel is afgegeven aan het veiligheidsberaad.

Vanuit het Rode Kruis is men van plan de SIGMAteams te laten omvormen tot noodhulpteams;

De nieuwe hulpverlening van het Rode Kruis kan onderverdeeld worden in 4 componenten:

 1. Algemeen (het systeem)
 2. Basis voorzieningen
 3. Plaats incident
 4. Ondersteuning ziekenhuis
De kracht van deze nieuwe hulpverlening is, dat de hulpverlening zowel separaat als geïntegreerd aangeboden kan worden tijdens een ramp of calamiteit, maar ook aansluit bij de dagelijkse zorg. Deze nieuwe hulpverlening is geen vervanging van de verdwijnende SIGMA teams,  de verdwijnende SIGMA teams worden opgenomen in de nieuwe hulpverlening.
Naast de omschrijving van de 4 componenten zal de inzet van m.n. de 3 uitvoerende componenten beschrijven. Verder lees je de initiatie van de nieuwe dienstverlening van het Rode Kruis die moet passen binnen de visie 2020.

1. Algemeen (het systeem)

Deze component beschrijft de organisatie, de activiteiten, de doelstellingen.
De hulpverlening is gebaseerd op 3 strategische doelen:
 1. Vereenvoudiging operationele sturing
 2. Herkenbaar in het zorgveld
 3. Vereenvoudiging van interne (NRK-opleidingen) door maximaal gebruik te maken van goed opgeleide deskundigen op universitair en Hbo-niveau.
Om gezicht te geven aan de nieuwe hulp zal er binnen Noodhulp het e.e.a. moeten veranderen. Zoals bij elke verandering kennen we een huidige situatie en een nieuwe situatie, met daartussen de meest belangrijke veranderingsfase, de “ transitie”.

In de transitie binnen Noodhulp snel moeten veranderen.

 1. Organisatie.
 2. Materiële zaken
 3. Opleidingen
 4. Kwaliteit en continuïteit
Een aantal onderwerpen die binnen de drie aspecten in de transitie als voorwaarde moeten worden gesteld om de transitie überhaupt uit te kunnen voeren, zijn:
Organisatie
 • Operationele organisatie verandert in een matrix organisatie
 • Vormen van multidisciplinaire teams
 • Aanwas van jonge hoogopgeleide vrijwilligers is noodzakelijk
Materiële zaken
 • Tenten
 • Beademing apparatuur, medische apparatuur
 • Verlichting, bedden, behandeltafels, kleding
 • Wagens, aggregaten etc.
Opleidingen
 • Cursussen aanbieden zoals SEH, Trauma, Slachtofferhulp, PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) symptoms
 • Jaarlijkse oefeningen: O & V, SEH Portal, gecombineerde oefening met SEH Portal, ziekenhuis, huisartsen en gemeenten
Kwaliteit en continuïteit.
 • Omschrijving, certificering en borging.
 • Vrijwilligersmanagement en werving
 • Afspraken met toeleveranciers van vrijwilligers, HBO’s en universiteiten

2. Basisvoorzieningen

De basisvoorzieningen worden aangeboden aan m.n. de huisartsen praktijken, hoeden en posten, en de gemeenten. De basis voorzieningen t.b.v. de huisartsen zullen wijkgericht zijn. Huisartsen zullen bij grote rampen en calamiteiten veelal T3 slachtoffers krijgen en deze slachtoffers zullen niet alleen komen, maar met één of meerdere familieleden.
De basisvoorzieningen zullen bestaan uit Rode Kruis vrijwilligers uit O&V, EHBO, VWI en Sociale Opvang.  Alle vier Rode Kruis vrijwilligersteams  zullen onder leiding staan van de huisarts(en). Na behandeling zal de vrijwilliger Sociale Opvang afspraken maken met de T3 slachtoffers om, indien wenselijk zo snel mogelijk langs, thuis bij het slachtoffer te komen gedurende een aantal dagen.  Tijdens deze huisbezoeken zullen ook adviezen betreffende zelfredzaamheid aan het slachtoffer gegeven worden.
De basisvoorziening groepen zijn operationeel aanspreekbaar voor de gemeenten en diensten en zijn dagelijks inzetbaar. De Sociale hulpverlener, VWI, EHBO en O&V ’ers zijn goed opgeleid en getraind.
Door juist aan te sluiten op de dagelijkse zorg   kan de zelfredzaamheid van de doelgroepen in de betreffende wijk beter worden ontdekt, preventief werken en zelfredzaamheids-programma’s worden ontwikkeld en lokaal worden uitgevoerd.
De Basisvoorzieningen zullen niet in de scope van de pilot van de afdeling Alphen aan den Rijn e.o. vallen. Binnen het Rode Kruis zal een andere Pilot de Basisvoorzieningen nader uitwerken.

3. Plaats incident

Op de plaats incident zal de triage en de stabilisatie van slachtoffers door de ambulancemedewerkers uitgevoerd worden. Indien er echter een grote ramp plaatsvindt met heel veel T1/T2 slachtoffers kan het enige tijd duren voordat er genoeg ambulances beschikbaar zijn om de grote groep T1/T2 slachtoffers af te voeren. Dan is het verstandiger om een Rode Kruis SEH portal naar het Plaats incident te sturen om met name T1/T2 slachtoffers op de gewondenverzamelplaats te stabiliseren.
Er kan ook gekozen worden om in plaats van een SEH portal, een groep EHBO+ vrijwilligers naar het plaats incident te sturen in aansluiting en ter ondersteuning van ambulanceteams en Trauma teams.
Deze teams zijn extra inzetbaar als extra capaciteit voor de basisvoorzieningen.
Door lokale bundeling van EHBO-verenigingen kan de EHBO+ capaciteit worden verhoogd.
Daarnaast blijft de OV-taak bestaan, mede in relatie tot de basisvoorziening.

​4. Ondersteuning ziekenhuis:

De ondersteuning middels een SEH portal. Inmiddels heeft de NRK afdeling Alphen aan den Rijn een aantal geneeskunde studenten als vrijwilliger ingeschreven. Een aantal van deze studenten wil zich specialiseren in algemene en/of trauma chirurgie of als SEH arts, later mogelijk uitgebreid met chirurgie. Intussen hebben ook een 3-tal afstuderende psychologen zich als vrijwilliger aangemeld
Bij een grote ramp zal deze groep inzetbaar kunnen zijn als voorportaal van een SEH. Bij een ramp of calamiteit met een groot aantal T1 en T2 slachtoffers, als de SEH van een groot ziekenhuis de maximale capaciteit dreigt te overschrijden, kan een SEH portal van het Rode Kruis een oplossing zijn om de, met name stabilisatie-capaciteit van een SEH afdeling te vergroten.
Een SEH team bestaat uit 4 artsen, 4 verpleegkundigen, 1 of 2 psychologen en 4 – 8 EHBO’ers + SIGMA vrijwilligers van het huidige niveau SIGMA team. De SEH portal staat onder leiding van het hoofd SEH van het ziekenhuis.
Het SEH team zal veel met elkaar moeten oefenen en optrekken. Sequentiële procedures, van het opzetten van een SEH portal tot daadwerkelijk de afhandeling/stabilisering van T1/T2 slachtoffers, moeten door veelvuldig oefenen goed inslijten in de groep.
De SEH portal kan gebruikt worden naast een SEH van een ziekenhuis maar ook als extra triage en stabilisering capaciteit op het plaats incident. In het ergste geval kan de SEH portal eventueel als veldhospitaal fungeren, waarin zo nodig  medische ingrepen uitgevoerd kunnen worden.
Zo’n SEH team kan ook inzetbaar zijn op grote speciale evenementen, zoals Lakeside, Zomerspektakel, Parkpop, Pinkpop, de marathon van Rotterdam, de 4-daagse.

Pilot:

De pilot van de afdeling Alphen aan den Rijn, zal zich voornamelijk richten op de aspecten:

3. Plaats incident
4. Ondersteuning ziekenhuis

 

 • Vanaf 1 januari 2014 volgen er draaiboeken, opleiding en communicatieplan.
 • Eind maart is er een een oefening in het kader van de pilot bij/met het LUmc.
 • Eind juni wordt het project en pilot geëvalueerd.

 

bron: rodekruis.nl

Vorig artikelBetere dekking MMT Groningen
Volgend artikelIVF: Kenniscentrum Voorrangsvoertuigen onderzoekt ongevallen
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.