Home Algemeen Algemeen Einddoel Landelijke Meldkamerorganisatie wordt scherper

Einddoel Landelijke Meldkamerorganisatie wordt scherper

1274
0

Samen met de regio’s, disciplines en het ministerie zet de kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie (KLMO) belangrijke stappen richting het einddoel: één effectieve, kwalitatief hoogwaardige en efficiënte meldkamerorganisatie met tien locaties die optimaal functioneren als informatie- en communicatieknooppunt tussen burger en hulpverlener, in reguliere én opgeschaalde situatie. Onlangs zijn het ontwerpplan, plan van aanpak en het landelijk kader om dit te bereiken, aangeboden aan de Regiegroep LMO, waarna de achterban kon reageren. De gemaakte opmerkingen brengen scherpte in het toekomstbeeld van de LMO en zorgen voor een goede dialoog. Ondertussen starten of vorderen op regionaal niveau de samenvoegingstrajecten naar de toekomstige locaties, onder verantwoordelijkheid van de samenwerkende regionale besturen. In afstemming en met ondersteuning van de kwartiermakersorganisatie bewegen de partijen zo naar één gemeenschappelijk einddoel.

Benoemingen

De kwartiermaker LMO benoemt rond de jaarwisseling per samenvoegingslocatie een regionale kwartiermaker. Deze richten zich vooral op de samenvoeging van de regionale meldkamers op de beoogde locaties, het bevorderen van de samenwerking, het doorvoeren van de beoogde veranderingen en zo mogelijk het realiseren van de eerste financiële besparingen. De meeste regionale besturen hebben, met input vanuit de disciplines, hun kandidaten voorgedragen. De kwartiermakersorganisatie werkt aan het verder aanscherpen van het toekomstbeeld van de LMO. Met dit einddoel voor ogen wordt richting gegeven aan de regionale samenvoegingen. Dit gebeurt al bij de plannen en besluitvorming over de samenvoeging van meldkamers in Rotterdam (met Zuid-Holland- Zuid) en Maastricht (met Limburg-Noord). Verder worden eerste gesprekken gevoerd met regionale projectorganisaties over de samenvoegingslocaties Apeldoorn, Den Bosch, Soest, Bergen op Zoom en Haarlem. Daarbij kijkt de kwartiermakersorganisatie met de regio’s naar continuïteitsvraagstukken en worden oplossingen hiervoor in gezamenlijkheid verder uitgewerkt.

Transitiepad

Alle partijen in de meldkamers hebben de afgelopen maanden hard gewerkt aan de nulmeting. Voor veel regio’s had dit meer voeten in de aarde dan van tevoren werd verwacht. Voor de kwartiermakersorganisatie dient de nulmeting om haar startsituatie te bepalen; het ontwerpplan is het kompas op weg naar het einddoel. De nulmeting is de basis voor het transitiepad naar de Landelijke Meldkamerorganisatie en ook voor de overdracht naar de LMO. De Due Diligence Commissie geeft een advies over de finale overdrachtsdocumenten. De KLMO werkt verder aan onder meer het uitwerken van het ontwerp LMO, aan een eerste beschrijving van het toekomstige multidisciplinaire IM/ICT-domein, het vervolg op de voorbereiding aanbesteding NMS, specificaties en planning voor de realisatie van de toekomstige meldkamerlocaties en reikwijdte van multi intake. Binnenkort lanceert de KLMO een website met actuele informatie over de ontwikkelingen rond de KLMO.

bron: “De Veiligheidsregio” nr. 22

Vorig artikelEmergency 5, is dit dan de game die dicht bij de realiteit komt?
Volgend artikelMeldkamercontrol helpt bij selectie personeel meldkamer Gelderland Midden
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.