Home Algemeen Innovaties Eerste resultaten FamouS Triage onderzoek

Eerste resultaten FamouS Triage onderzoek

2019
0

Tekst: Rudolf Tolsma, Maycel Ishak

Op 13 januari 2017 zijn door Ishak et al. de resultaten van de eerste fase van de FamouS Triage studie gepubliceerd in The European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care.1

Deze eerste studie van het FamouS Triage project werd uitgevoerd in de regio Zwolle en Deventer (deelnemende ziekenhuizen: Isala Zwolle en Deventer Ziekenhuis) met ambulances van RAV IJsselland en een aantal van Witte Kruis ambulancezorg in Noord-Oost Gelderland.

Achtergrond:

Het eerste deel van het FamouS Triage onderzoek was gericht op het onderzoeken van de mogelijkheid om een acuut myocard infarct reeds pre-hospitaal uit te sluiten bij patiënten met pijn op de borst zonder ST-elevatie op het electrocardiogram (ECG) met behulp van de HEART score. In tegenstelling tot de originele HEART score werd in dit onderzoek gebruik gemaakt van een eenmalige meting van de nieuwste generatie (high-sensitive) Troponine T uit pre-hospitaal afgenomen bloed.

Methode:

Er werd in de ambulance een veneus bloedmonster afgenomen bij 1127 patiënten met pijn op de borst klachten, om daaruit het high-sensitive Troponine T te bepalen in het ziekenhuis. Zo werd achteraf de HEART score compleet gemaakt en kon de triage mogelijkheid in de pre-hospitale setting worden geëvalueerd. Het primaire eindpunt van het onderzoek was het ontstaan van een MACE (major adverse cardiac event) binnen 30 dagen na het eerste contact. Onder MACE wordt verstaan een acuut myocard infarct, een percutane coronaire interventie (PCI), hartchirurgie (CABG) en dood (ongeacht de oorzaak).

Resultaten:

206 patiënten (18%) ontwikkelden een MACE binnen de 30 dagen follow-up tijd. 36% van de patiënten (n=406) had een lage HEART score (0-3 punten) en geen van hen ontwikkelde een MACE. 44% van de patiënten (n=494) had een intermediaire HEART score (4-6 punten), binnen deze groep ontwikkelde 18% een MACE. 20% van de patiënten (n=230) had een hoge HEART score (7-10 punten) waarvan 52% een MACE ontwikkelde gedurende de follow-up periode.

Conclusie:

Het lijkt mogelijk om met behulp van de HEART-score reeds pre-hospitaal een myocard infarct uit te sluiten bij ruim een derde van de patiënten met pijn op de borst zonder ST-elevatie op het ECG, maar de volgende fasen van de FamouS Triage studie zullen deze conclusie moeten valideren.

Het onderzoek is inmiddels alweer geruime tijd in een vervolgfase, waarbij het Troponine T nu pre-hospitaal wordt bepaald met een Troponine T point-of-care (POC) apparaat. Dit betreft echter geen high-sensitive Troponine T, maar vierde generatie Troponine T, omdat er nog geen gevalideerde apparatuur beschikbaar is om high-sensitive Troponine T POC te bepalen.

Voorbereidingen voor de implementatie-fase van het onderzoek zijn ook in volle gang. In deze laatste fase zullen mensen uit de laag-risico groep op MACE (HEART score 0-3) niet meer naar het ziekenhuis worden vervoerd. Deze mensen zullen na een aantal uren wel opnieuw bezocht worden om de HEART score, inclusief tweede Troponine meting, nogmaals te bepalen.

Het volledige artikel over de eerste fase van de FamouS Triage studie kunt u lezen op de website van de ‘European Heart Journal: Acute Cardiovascular Care‘ via onderstaande link:

http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2048872616687116

 

Referentie:

  1. Ishak M, Ali D, Fokkert MJ, Slingerland RJ, Tolsma RT, Badings E, van der Sluis A, van Eenennaam F, Mosterd A, ten Berg JM and van ’t Hof AWJ. Fast assessment and management of chest pain without ST-elevation in the pre-hospital gateway (FamouS Triage): ruling out a myocardial infarction at home with the modified HEART score. European Heart Journal Acute Cardiovascular Care. January 13, 2017; DOI: 0.1177/2048872616687116
Vorig artikelAmbulance & Stress….
Volgend artikelDe ambulancehelikopter: Flexibel
Rudolf Tolsma
Ik ben sinds 2007 werkzaam als ambulanceverpleegkundige bij RAV IJsselland met als standplaats Zwolle. Van 2012-2014 heb ik aan de Hanzehogeschool in Groningen de Master Advanced Nursing Practice (MANP) gevolgd, waardoor ik sinds september 2014 verpleegkundig specialist acute zorg ben. De veelzijdige baan als ambulanceverpleegkundige is hierdoor voor mij nóg veelzijdiger geworden. Naast het werken in de ambulance ben ik als verpleegkundig specialist ook deels werkzaam op de huisartsenpost in Zwolle. Sinds 2011 ben ik binnen de ambulancedienst betrokken geraakt bij het doen van onderzoek. Tijdens mijn opleiding tot verpleegkundig specialist is mijn interesse voor wetenschappelijk onderzoek alleen maar groter geworden. Mijn verwachting is dat er de komende jaren nog veel zal gaan veranderen in het zorglandschap. Er vindt steeds meer verschuiving plaats van zorg en diagnostiek van de tweede- naar de eerstelijnszorg. Er liggen daarin veel mogelijkheden voor de acute zorg. Hoe mooi is het om door wetenschappelijk onderzoek steeds verder te streven naar zorgverbetering voor de patiënt in de gehele (acute) zorgsector?!