Home Algemeen Algemeen Eerste Psycholance in Drenthe gaat rijden

Eerste Psycholance in Drenthe gaat rijden

2642
2

Vanaf vandaag, 14 augustus gaat er in Drenthe een Psycholance rijden met daarin een GGZ verpleegkundige en een ambulancechauffeur. UMCG Ambulancezorg gaat hiermee een nauwe samenwerking aan met GGZ Drenthe. De Psycholance wordt ingezet als een vervoersmiddel speciaal voor mensen met verward gedrag. Deze mensen verdienen een aanpak die is toegesneden op hun problematiek. Met de komst van de Psycholance kan de GGZ verpleegkundige de patiënt ter plekke triëren om zo het directe vervolg te bepalen.

Op enkele andere plaatsen is er al een Psycholance ingezet, maar het unieke van de Psycholance van UMCG Ambulancezorg is dat het de eerste is voor een gehele provincie. Het heeft de standplaats Assen, maar gaat door heel Drenthe rijden. Onze focus is om de mensen met verward gedrag op een humane manier te vervoeren en de zorg te bieden die het beste bij hen past. Ook uniek is het feit dat er sinds mei 2017 een spoedpoli is ingericht waar mensen met verward gedrag terecht kunnen.

Een stap in de geschiedenis
Eind 2016 hebben de directeur Operations UMCG Ambulancezorg Marieke Schnoing-Gels en de manager Acute-Planbare psychiatrie GGZ Drenthe Cees Vermeeren samen gezeten en gesproken over het opzetten van een Psycholance. Datzelfde jaar is er binnen UMCG Ambulancezorg een werkgroep opgericht onder leiding van een projectleider om ervaringsdeskundigen te spreken en een plan van aanpak te maken. Begin 2017 is er een profiel samengesteld en de kwaliteitseisen vastgesteld om vervolgens chauffeurs en GGZ verpleegkundigen te werven. Tegelijkertijd hebben alle partijen een gezamenlijke visiedocument opgesteld waarin is opgenomen wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de werkwijze is. Van april t/m juni is het personeel van de Psycholance opgeleid en hebben de ambulancechauffeurs kennis gemaakt met het zorggebied van een GGZ verpleegkundige en is het voertuig klaar gemaakt. De afgelopen maand hebben de teams van de Psycholance een roadshow gehouden en zijn zij bij diverse samenwerkende partijen (denk bijvoorbeeld aan de politie, meldkamer en andere ambulanceposten), langs gegaan om de Psycholance te introduceren.

En afgelopen week was het dan zover voor de teams en hebben zij voor het eerst mogen
“droogoefenen“. Een GGZ verpleegkundige en een ambulancechauffeur hebben als team een dienst rondgereden in Drenthe om te oefenen met alle ins en outs van de Psycholance. Zo zijn zij gereed wanneer zij 14 augustus ook daadwerkelijk gaan rijden en de meldkamer hen gaat oproepen voor inzet. De Psycholance zal waar passend ook worden ingezet voor interklinisch vervoer (tussen instellingen). Kortom, een bijzonder project met een mooie samenwerking tussen partners in gezondheidszorg.

De Psycholance gaat rijden – na overleg met de GGZ – met een dienst van 15.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen in de week, 365 dagen per jaar.

De Psycholance is een aangepaste ambulance, de verschillen ten opzichte van een gewone ambulance zijn dat er een 3de stoel is ingebouwd, voor eventuele partner/mantelzorger/politie die dan mee kan rijden. Er is een wapenkluisje voor die politiefunctionaris, en  de gehele wand is bekleed met een prachtige rustgevende foto van een Drents landschap uiteraard is er veel minder apparatuur aanwezig. Ook is de verlichting dimbaar en we kunnen de ramen blinderen als dat gewenst is om de ruimte maximaal prikkelarm te maken.

Tijdens de pilot vind er twee wekelijks overleg plaats. Daarbij zijn aanwezig de vertegenwoordigers van GGz spoedpoli, de Politie, de Meldkamer, de GGD en uiteraard UMCG Ambulancezorg. Wij delen daar op “dossierniveau” de ervaringen en leren van onze fouten en successen.

Vorig artikelEen ongeval op verkeersplein Hooggelegen, Utrecht
Volgend artikelEen hulpverlening aan een zijden draadje
UMCG Ambulancezorg
UMCG Ambulancezorg zorgt er in Drenthe en Friesland samen met ketenpartners voor dat iedereen, altijd en overal de beste zorg krijgt. Wij zijn hierin toonaangevend en vernieuwend en stellen de patiënt centraal. Door te investeren in de kwaliteit van mensen, materiaal, werkprocessen en samenwerking, organiseren we optimale zorg rond de patiënt; nu en in de toekomst.

2 REACTIES

 1. Beste,
  Bedankt voor uw reactie. Naar aanleiding van uw vragen, hebben wij per vraag de antwoorden geformuleerd.

  1. Wat zijn de inzetcriteria?

  De inzetcriteria voor de Psycholance zijn vastgelegd in ProQA (het uitvraagsysteem van de meldkamer) en worden bewaakt door de Meldkamer

  2. En wat doet dit team tijdens de vele uren dat er geen psycholancewerk te doen is in een dergelijke regio? En hoe wordt er dan voor gezorgd dat deze psycholance wel direct inzetbaar is?

  De Psycholance vindt haar onderdak op een Ambulancepost in Assen, naast de overige ambulancevoertuigen zoals de ALS en de Zorgambulance. De bemanning van de Psycholance heeft dienst van 15.00 tot 23.00 uur en is dan op de ambulancepost aanwezig. In de leegloopuren, die er zoals wij hopen en verwachten minder zullen zijn dan men denkt, zijn zij fysiek aanwezig op de ambulancepost en doen hetzelfde wat de reguliere ambulanceverpleegkundigen en -chauffeurs doen.

  3. En hoe waarborgt men de privacy van de zorgvrager als deze auto met een eigen wagennummer herkenbaar is als psycholance? Want door het ter plaatse verschijnen van een herkenbare psycholance is voor buitenstaanders al vrij snel duidelijk wat er aan de hand is.

  De auto is niet herkenbaar als Psycholance maar als ambulance. Het personeel is ook herkenbaar als ambulancepersoneel qua look and feel. Hiermee willen wij niet stigmatiserend werken. De GGZ verpleegkundige die werkt op de Psycholance, blijft deels ook werken op de GGZ spoedpoli/acute zorg.

  4. En ik zie een ambulance met volledige OOV striping, past dat binnen de nieuwe eisen, aangezien dit geen reguliere ambulance is en niet door een ambulancezorgverlener bemand wordt? En kan deze dan dus ook met gebruik van OGS worden ingezet?

  De auto ziet eruit als een gewone ambulance qua striping. Er wordt niet, net zoals bij een zorgambulance, gereden met OGS. Ook de inrichting is aangepast aan de doelgroep qua uitstraling (rustgevend) en uitrusting. Het personeel van de Psycholance is wel opgeleid in het kwaliteitskader Zorgambulance dus kan in voorkomende gevallen wel degelijk EHBO of de AED toepassen. We zijn als zorgverlener namelijk nooit ‘buiten dienst’. Ondanks de Psycholance bemand wordt door een GGZ verpleegkundige kan hij wel eerste hulp bieden. Alleen is hij gespecialiseerd op een speciale doelgroep, mensen met verward gedrag.

  5. Mag deze als een voertuig inzetbaar voor spoedeisende hulpverlening gezien worden?

  Tijdens de pilot wordt de Psycholance niet ingezet voor spoedritten of andere opdrachten maar alleen als Psycholance. Mocht de pilot niet datgene opbrengen dat ervan wordt verwacht, dan kan de wagen weer ingezet worden als ALS ambulance of zorgambulance.

  Met vriendelijke groet,

  UMCG Ambulancezorg

 2. Goede ontwikkeling maar wel wat vragen vanuit een dunbevolkte regio waar nog geen psycholance inzetbaar is;

  Wat zijn de inzetcriteria?
  En wat doet dit team tijdens de vele uren dat er geen psycholancewerk te doen is in een dergelijke regio? En hoe wordt er dan voor gezorgd dat deze psycholance wel direct inzetbaar is?
  En hoe waarborgt men de privacy van de zorgvrager als deze auto met een eigen wagennummer herkenbaar is als psycholance? Want door het ter plaatse verschijnen van een herkenbare psycholance is voor buitenstaanders al vrij snel duidelijk wat er aan de hand is.
  En ik zie een ambulance met volledige OOV striping, past dat binnen de nieuwe eisen, aangezien dit geen reguliere ambulance is en niet door een ambulancezorgverlener bemand wordt? Mag deze als een voertuig inzetbaar voor spoedeisende hulpverlening gezien worden? En kan deze dan dus ook met gebruik van OGS worden ingezet?

Comments are closed.