Home Algemeen Algemeen Een stage op de zorgambulance

Een stage op de zorgambulance

3964
0

Het zijn zeer gemotiveerde, gedreven en enthousiaste studenten verpleegkunde niveau 4 die een stage vervullen op de zorgambulance. Wat komen zij halen, maar wat levert het ons als ambulancesector op?

Het is al ruim twee jaar geleden, wanneer ik door een student word benaderd of zij een stage kan vervullen op de zorgambulance. Uitzonderlijk, want meestal willen zij een stage op de A-ambulance.

Ik benaderde haar en vroeg haar naar haar motivatie. Nou vertelde ze, de zorginstellingen hebben tekort aan stageplaatsen en ik ben mij zelf maar eens gaan oriënteren, waar ik nog meer stage kan lopen.  Ze vertelde mij dat ze vierdejaars student was en nog op zoek was naar een laatste stageplaats. Ik voelde al direct een “klik” met deze gemotiveerde student, en verzocht haar een stageverzoek te schrijven met de leerdoelen die ze wilde behalen. Ik hoefde er niet lang op te wachten, binnen precies twee uur had ik het verzoek in mijn mailbox. Nieuwsgierig als ik was, las ik het door.  Ik nodigde haar uit voor een oriënterend gesprek diezelfde week nog.  En precies zoals ik verwachtte, kon zij mij haarfijn uitleggen wat en welke leerdoelen zij op de zorgambulance wilde behalen. Leerdoelen die je ook in een zorginstelling kon behalen.

Ambulancezorg  Nederland heeft in het  kwaliteitskader voor de zorgambulance een aantal criteria opgenomen waaraan de zorgambulance dient  te voldoen. Een aantal ambulance organisaties heeft vanuit SBB, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs, Bedrijfsleven, voorheen Calibris, de erkenning “leerbedrijf” ontvangen om deze studenten te mogen begeleiden en om de kwaliteit van de opleiding te kunnen garanderen en te waarborgen.

Naar aanleiding van dit oriënterend gesprek hebben wij een afspraak gemaakt met de studieloopbaanbegeleider vanuit de opleidingsinstelling. Zij was net als ik zeer ingenomen met dit initiatief van deze student. Echter is dit voor de instelling de eerste keer dat studenten een stage gingen invullen bij een ambulanceorganisatie.  Uiteindelijk kwamen we tot een overeenkomst dat zij als een soort “pilot” deze stage mocht komen invullen. Tijdens deze stage werd met name gemonitord  of zij de leerdoelen kon behalen die overeenkomen met de eindtermen voor een laatste jaars eindstage.

Deze student heeft een geweldige stage gehad op de zorgambulance!

Maar hoe ziet zo’n stage op de zorgambulance er nu uit?  Aan de hand van de landelijk eindtermen, moeten studenten minimaal 3 dagen stage lopen in een zorginstelling.  Dit hebben wij voor de zorgambulance ook zo overgenomen. En naast deze drie dagen, vervullen zij een dag op kantoor, onder begeleiding van de werkbegeleider en gaat de student werken aan een aantal stageopdrachten zoals b.v. het uitwerken van een aantal ziektebeelden en het opstellen van een zorg interventie plan, passend voor de zorgambulance. Dus welke kortdurende continuerende zorg kun je leveren tijdens het transport? En wat is jou aandeel daarin?  Ook leren deze studenten op hun niveau klinisch redeneren.  Hoe ziet een een patiënt er met een bepaalde aandoening uit, welke symptomen of verschijnselen heeft hij/zij, en welke zorg kan ik bieden? Daarnaast, leveren zij een direct aandeel in het lesplan voor de scholing van de medewerkers op de zorgambulance. Zo heeft zij een reader samengesteld voor een aantal risicovolle en voorbehouden handelingen. Deze reader is opgenomen in het handelingsprotocol voor de medewerkers.

Maar ook de medewerkers van de zorgambulance vinden het prettig om een aandeel te kunnen leveren aan stagiaires, die over het algemeen alleen op de A-auto stage lopen. Ik zie voor deze doelgroep op de zorgambulance ook een bepaalde meerwaarde. I.p.v. 20 weken op de A-auto een stage te vervullen. Men vervult als vierdejaars student ook geen stage op de intensive care of spoedeisende hulp afdeling. Het gaat om basiszorg, en past in zijn geheel in het kader van de opleiding.

Ik werd onlangs nog gebeld door een student die op de zorgambulance zijn vierdejaars stage deed met de volgende vraag:  “Meneer, ik werk in de weekenden als verpleeghulp op een verpleegafdeling van een algemeen ziekenhuis, en heb daar gesolliciteerd om na mijn opleiding als verpleegkundige daar te mogen blijven werken.  Natuurlijk wil ik dat graag, maar zij hadden wel het dringend verzoek of ik dan tevens de opleiding verpleegkundige niveau 5 in deeltijd wilde volgen welke zij gingen vergoeden. Mijn antwoord was kort en bondig: Doen! Zeker wanneer je in de toekomst een verpleegkundige specialisatie wilt volgen. Je ziet steeds meer dat het alleen maar mogelijk is vanuit niveau 5. Veel zorginstellingen bieden zittende verpleegkundigen welke niet in het bezit zijn van een HBO diploma de mogelijkheid deze in deeltijd te halen.  Een paar dagen later belde deze student mij opnieuw, meneer ik ben aangenomen op de afdeling orthopedie en ga in september as beginnen aan de deeltijd opleiding bachelor verpleegkunde”. (niveau 5). Ik feliciteerde hem, en zei daar zal je absoluut geen spijt van hebben. Zeker nu we steeds langer moeten werken.

 

Vorig artikel47 Ongevallen met ambulances tijdens een spoedrit in 2014-2015
Volgend artikelAmbulanceverpleegkundige tijdens een evenement op twee wielen
Reggie Diets
Ik ben werkzaam bij een middel grote ambulanceorganisatie in het land als Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg en als Officier van Dienst Geneeskundig en Algemeen Commandant Geneeskundig zorg bij de GHOR. Naast deze functie heb ik sinds 1997 een aanstelling als docent-onderzoeker bij de faculteit geneeskunde van het universitair medisch centrum Utrecht.