Home Algemeen Algemeen Eén prijs voor ambulanceritten

Eén prijs voor ambulanceritten

754
0

Spoedritten per ambulance worden in de toekomst overal in het land even duur. Nu kan de prijs voor spoedritten nog per regio variëren, afhankelijk van het aantal ritten dat ambulances lokaal maken. De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert de minister om één  landelijk tarief voor spoedritten in te stellen.

Het budgetsysteem voor ambulances blijft bestaan, stelt de NZa voor in het advies over de bekostiging van ambulancezorg. Wel verandert de bekostiging in 2014. Ambulancediensten krijgen een budget voor het beschikbaar hebben van ambulances en personeel. In het huidige bekostigingsmodel, dat dateert uit de jaren ‘90, is de vergoeding grotendeels afhankelijk van het aantal gereden ritten en kilometers.

Zorgverzekeraars en ambulancediensten kunnen regionaal afspraken maken over kwaliteit en innovatie van de zorg. De NZa bepaalt een maximumbudget per regio. Over de invulling daarvan kunnen verzekeraars en ambulanceververvoerders onderling onderhandelen.
De minister van VWS besluit naar verwachting nog voor de zomer over het advies.

De NZa is bij het bepalen van de noodzakelijke regionale capaciteit uitgegaan van een analyse van het RIVM voor ambulancezorg. Daarin is berekend waar ambulanceposten gevestigd moeten worden en hoeveel ambulances er beschikbaar moeten zijn om te zorgen dat 97% van de mensen binnen 15 minuten door een ambulance bereikt kan worden.

bron: nza.nl