Home Algemeen Algemeen Een ervaring rijker…

Een ervaring rijker…

2059
1

Carlo de Kievid, is een jonge, gemotiveerde verpleegkunde niveau 4 student, die mij twee jaar geleden heeft benaderd of hij stage kon lopen bij de ambulancedienst. Tijdens het gesprek heb ik hem uitgelegd dat dit zeer uitzonderlijk is, en bovendien is hij nog geen 20 jaar, wat een eis is om stage bij  de ambulancedienst te mogen vervullen. Een goede verpleegkundige wordt je door in een algemeen ziekenhuis je opleiding te volgen/stages te lopen op verschillende verpleegafdelingen. Maar zijn gedrevenheid ,enorme motivatie  en doorzettingsvermogen hebben ertoe geleid dat ik hem een stage heb aangeboden op de zorgambulance, in het laatste jaar van zijn opleiding.  Samen met de instelling waar hij zijn verpleegkundige opleiding volgt , hebben wij een aantal leerdoelen opgesteld.

En zo kwam Carlo in januari van dit jaar zijn stage doen op de zorgambulance. Samen met zijn werkbegeleider en mij is er een programma opgesteld voor de afgelopen 6 maanden. Naast het vervullen van diensten op de zorgambulance heeft Carlo gewerkt aan een project als eindopdracht vanuit de opleidingsinstelling. Omdat wij hem deze stage hebben toegekend, wilde hij ook iets extra’s voor ons doen.  Samen met mij heeft Carlo zijn bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van een lesprogramma voor de lotus die binnen de ambulancedienst invulling geven aan de trainingen van de medewerkers. Het speciale programma “de lotus expert voor de zorgprofessional” is mede met Carlo tot stand gekomen. Wij hebben Carlo leren kennen als een vriendelijke, gemotiveerde, beginnend zorgprofessional. Hij heeft zich gerealiseerd tijdens deze stage door met medewerkers te praten dat je eerst een behoorlijke rugzak aan kennis en ervaring moet hebben om binnen het domein ambulancezorg te kunnen werken.  Kennis en ervaring opdoen  in een algemeen ziekenhuis en verder studeren. Hij heeft zich verdiept in het artikel van V&VN “toekomstbestendige beroepen in de zorg” en is tot de conclusie gekomen dat, wanneer  je een verpleegkundige specialisatie wilt gaan volgen, verschillende instellingen een HBOV opleiding verplicht stellen. Veel ziekenhuizen bieden zittende verpleegkundigen die geen HBO verpleegkundige opleiding hebben de gelegenheid deze in een verkort traject te volgen. Carlo is net als vele andere net afgestudeerde verpleegkundigen nog jong. Zij moeten tot zeker 67 jaar en misschien nog wel langer blijven werken.  Wanneer belangstellenden voor de ambulancezorg mij bellen en informatie willen, en bovendien nog jong zijn, vraag ik ze altijd, “en hoe zie je jezelf over 20 jaar als ambulancezorgprofessional? “Ervan uit gaande dat ze ongeveer 30 jaar zijn wanneer ze bij ons komen werken. Dan ben je pas 50 jaar, en je moet dan nog 17 jaar.  Dan wordt het stil aan de andere kant van de lijn.
Ik kan iedereen adviseren, investeer in je toekomst, zorg voor een juiste keuze in je opleiding, kies een opleiding met een  lange  “halfwaardetijd”. Denk daar maar eens over na.

Carlo heeft na zijn stage bij de zorgambulance, zijn keuze gemaakt. Hij gaat werken als verpleegkundige op een verpleegafdeling van een algemeen ziekenhuis en gaat de verkorte HBOV doen, welke ook nog volledig wordt vergoed door de instelling.  Carlo mijn compliment voor deze keuze en bedankt voor je bijdrage tijdens je stage.

“Rugzak”

Ik ben Carlo de Kievid, net klaar met de  MBO 4 verpleegkundige opleiding. Ik heb net mijn eindstage bij de ambulancedienst  op de zorgambulance afgerond.  Een erg interessante, afwisselende en leerzame stage. Ik wil al vanaf jongs af aan op de ambulance gaan werken en ben daarom blij dat ik de kans heb gekregen om mijn eindstage binnen de ambulancedienst te kunnen vervullen. Waar ik vooraf altijd zei dat ik zo snel mogelijk op de ambulance wil gaan werken, heb ik  na deze stage ervaren dat je een grote gevulde rugzak  aan ervaring, kennis en opleiding moet hebben.  Niet alleen voor de patiënt maar ook voor je zelf, want een goede” rugzak” aan kennis en ervaring, is noodzakelijk om dit verantwoordelijke werk te kunnen uitvoeren. Ik werk nu in het ziekenhuis waar ik veel ervaring op wil gaan doen.  Toen ik werd aangenomen werd mij eigenlijk al direct gevraagd, eigenlijk verlicht gesteld, of ik de verkorte HBOV wilde gaan doen. Ik hoefde niet lang na te denken, en heb ja gezegd. En ik ben eigenlijk blij ook , want wil je straks een verpleegkundige specialisatie volgen,  bv intensive care, anesthesie of spoedeisende hulp dan is dit alleen  nog maar mogelijk  vanuit een HBO achtergrond.

Waar ik eerst nog zo snel mogelijk op de ambulance wil gaan werken , is dat bijgedraaid naar eerst zoveel mogelijk verder leren en praktijk ervaring in het ziekenhuis opdoen.

Ik wil  alle collega’s  van de Ambulancedienst waar ik deze unieke stage heb mogen vervullen  hartelijk bedanken voor de leerzame tijd , en voor de unieke kans die ik heb gekregen om binnen de Ambulancedienst mijn eindstage te doen.

Vorig artikelNieuwe Ambulanceblog kennisquiz online
Volgend artikelNieuwe huisstijl voor voertuigen ten behoeve van orgaandonatie en transplantatie
Reggie Diets
Ik ben werkzaam bij een middel grote ambulanceorganisatie in het land als Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg en als Officier van Dienst Geneeskundig en Algemeen Commandant Geneeskundig zorg bij de GHOR. Naast deze functie heb ik sinds 1997 een aanstelling als docent-onderzoeker bij de faculteit geneeskunde van het universitair medisch centrum Utrecht.

1 REACTIE

  1. Altijd goed om gemotiveerde jongeren te stimuleren iets verder te kijken dan hun jonge neus lang is. Natuurlijk wil iedere gemotiveerde jongere die een baan bij de ambulance ambieert zo snel mogelijk op die plek zitten, achter het stuur of op de verpleegkundigen plek. Als je 19/20 jaar bent lijkt alles nog een eeuwigheid te duren, zeker voordat je zover bent om eindelijk die plek in te nemen, dan lijkt iedere maand dat het langer duurt wel een jaar te zijn.. Maar zoals Reggie al aangeeft, je moet goed beslagen ten ijs komen. Over een goed gevulde rugzak aan ervaring en opleiding beschikken om aangenomen te worden en vooral om voor je potentiele patienten te kunnen zorgen. Zo makkelijk als het op TV gaat zo is het niet in de praktijk.
    Ervaring opdoen kost tijd en die ervaring kun je ook zeker opdoen door voor een evenementen eerste hulp organisatie te werken, daar zijn er genoeg van tegenwoordig zoals het Rode Kruis, EMS en andere. Je leert er samenwerken met andere (zorg)disciplines en je ziet er hulpbehoevenden in alle soorten en maten. En rekening houden met loopbaan ook op latere leeftijd is een goed idee. Niet blindstaren op die ene droombaan maar verder kijken dan 10 a 20 jaar.

Comments are closed.