Home Algemeen Algemeen Een bijzonder jaar, op 1,5 meter afstand.

Een bijzonder jaar, op 1,5 meter afstand.

681
0
Reggie DIets

Daar waar 2020 begon als de vorige jaren, kreeg deze al snel een bijzondere wending met vele gevolgen. Covid 19 heeft ons leven in vele opzichten veranderd. Niet alleen voor de gezondheidzorg maar ook maatschappelijk en voor onze economie is het een jaar met behoorlijk veel impact geweest. Zelf kijk ik terug op een jaar waarin iedereen op welke wijze dan ook in de zorg zijn of haar inspanning heeft geleverd. Niemand uitgezonderd van Arts, verpleegkundige, verzorgende, paramedisch personeel, administratieve en logistieke medewerkers hebben een enorme inspanning geleverd. Wij hebben laten zien dat wij er zijn voor onze patiënten ook in deze bijzondere tijd, en nog steeds zijn we er. Ook binnen de ambulance sector is intensief werk geleverd. Net zoals in andere sectoren werden wij geconfronteerd met de vele besmettingen en daardoor soms een tekort aan vakbekwaam personeel. Problemen in de paraatheid, de dienstlijsten, bevoorrading materiaal en logistiek, geen onderdeel is bespaard gebleven. Tijdens mijn achterwacht diensten voor het management ambulancezorg en als Algemeen commandant bij de GHOR is het nog nooit zo druk geweest en is mijn pager nog nooit zoveel afgegaan. Mijn diensttelefoon stond continu aan de lader, dat zegt genoeg. Deze geluiden hoor ik ook vanuit collega’s uit den lande. Door medewerkers binnen verschillende afdelingen is nog nooit zoveel overwerk gedeclareerd en zijn de arbeidstijden opgerekt om die zorg te leveren die noodzakelijk was op dat moment. Voor iemand die niet uit de zorgsector komt is dat niet te bevatten en onbegrijpelijk. Ik heb mij dan ook, net zoals vele collega’s, bijzonder geërgerd aan de politiek die denkt dat zorg te koop is. Met opmerkingen en initiatieven voor het uitbreiden van bv intensive care capaciteit van 1200 naar 1700 bedden zijn we er niet. Realiseren deze bewindslieden zich wel dat er ook vakbekwaam personeel moet zijn om deze capaciteit daad werkelijk te realiseren? Het opleiden van bekwaam en bevoegd zorgpersoneel kost tijd, veel tijd. Voor een intensive care verpleegkundige is dat na zijn HBO opleiding nog eens ruim 2 jaar. Maar ook andere (ondersteunende) zorgprofessionals liggen niet voor het oprapen. Nadat Kamerleden de kamer zijn uitgelopen op het moment dat er gestemd moest worden over de salarissen voor het zorgpersoneel hebben meer collega’s de sector verlaten dan dat erbij kwamen. Dit heeft heel veel boosheid en teleurstelling opgeleverd onder onze collega’s. En toch nog steeds, ook tijdens een tweede uitbraak staan wij er voor onze medemens. Vele keren heb ik mijn mening geuit, NIET bezuinigen op de zorg, want daar kan iedereen vroeg of laat mee te maken krijgen en NIET op het onderwijs, want dat is de toekomst van onze samenleving. En waar wordt al jaren op bezuinigd……? Precies de zorg en het onderwijs! Dus bewindslieden nu niet in een keer van alles willen en roepen. Na ruim 40 jaar werkzaam binnen deze sector weet ik echt hoe het er echt aan toe gaat. Ik kom nog uit de tijd van minister Els Borst, onze minister van volksgezondheid. Volgens velen misschien niet zo’n goed bestuurster maar zij wist met haar achtergrond als arts wel wat de gezondheidszorg inhield en wat dit betekent voor onze maatschappij. Daar kan de huidige politiek nog eens een voorbeeld aan nemen. Gezondheidzorg zit in onze DNA, en van daaruit heb je een visie en maak je besluiten. Maar ja ik (wij) zijn in de ogen van deze bewindslieden maar eenvoudige verpleegsters en verplegers, de “zusters en broeders” welke vooral aan heb bed van de patiënt moeten staan, zodat zij (de politiek) met de eer kunnen strijken. Kijk nu even naar het Outbrake management team. Wie zitten daar nu in? Precies niet die verpleegkundige die  daadwerkelijk de medische zorg aan de patiënt moet leveren. Realiseren onze bewindslieden dat een verpleegkundige meer is dan alleen “bedzorg” leveren. Er is zelfs een “stoel”,een hoogleraarschap aan de universiteit, voor ons vak. Deze verpleegkundigen kunnen op strategisch niveau mee denken en beslissen in zo’n crisis als Covid 19.  Ik durf hier rond uit te beweren dat menig Tweede Kamerlid hiervan niet eens op de hoogte is. Gelukkig is er veel steun vanuit bv Dr. Diederik Gommers en Prof. Dr. Girbes.  zij weten vanuit hun dagelijkse patiëntenzorg op de intensive care wat er daadwerkelijk speelt en leeft binnen onze sector.

Covid 19 heeft ook het onderwijs en de dagelijkse bedrijfsvoering binnen de ambulancezorg behoorlijk doen veranderen. Fysiek onderwijs is op vele vlakken stil komen te liggen en heeft plaats gemaakt voor onlineonderwijs. Bijeenkomsten zoals teamvergaderingen en afdelingsoverleggen zijn nu alleen nog maar via teams of zoom, en velen werken vanuit huis. Ondanks dat dit ook voordelen kent, zoals tijd besparing en minder reisbewegingen missen collega’s en medewerkers het fysieke contact enorm. Covid 19 heeft onze dagelijkse werkzaamheden in een andere dynamiek gebracht. Ik hoop dat anderen begrijpen wat dit voor onze sector heeft betekend en nog steeds betekend. Een voorbeeld: Ik sprak op een van de posten een ambulanceteam die vertelden mij dat ze zich gemiddeld in een dienst 5 keer moeten omkleden met bij behorende PBM’s. Voor zowel een opname van een verdachte patiënt met Covid 19 tot een trauma- of reanimatie patiënt die van Covid 19 wordt verdacht. En dan die omstandigheden waar niet zeker is of dit een Covid_19 situatie kan zijn en daarop hun werkwijze moeten bepalen. Ik sprak een team van midden complexe zorg die vrijwel iedere patiënt met PBM moeten vervoeren.

Samen met mijn echtgenoot Nicolette die als Physician Assistant ook werkzaam is in de sector zien wij met veel bewondering jullie inspanningen.

Lieve collega’s ik kan nog wel een aantal pagina’s vol schrijven over onze werkzaamheden in deze “Corona” tijd, maar geloof mij, iedereen heeft voldoende ervaring hiermee in de regio waar hij/zij werkt, ik ben daarin niet bijzonder.

Ik wil iedereen heel erg bedanken voor jullie tomeloze inzet, doorzetting en motivatie de afgelopen periode en ook de komende tijd.

Wees trots op onze sector en de vele collega’s in de zorg, maar vooral wees trots op jezelf dat je in deze sector mag en kunt werken.

 

Pas goed op jezelf en blijf gezond.

Ik wens u allen en uw dierbaren een goed en gezond 2021.

 

Reggie Diets.

Vorig artikelMMT Inzet- en cancelcriteria
Volgend artikelRAV ZHZ: Ambulance kondigt patiënt digitaal aan bij SEH, betere voorbereiding, minder kans op fouten
Reggie Diets
Ik ben werkzaam bij een middel grote ambulanceorganisatie in het land als Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg en als Officier van Dienst Geneeskundig en Algemeen Commandant Geneeskundig zorg bij de GHOR. Naast deze functie heb ik sinds 1997 een aanstelling als docent-onderzoeker bij de faculteit geneeskunde van het universitair medisch centrum Utrecht.