Home Algemeen E-learning basiskennis SIS

E-learning basiskennis SIS

1203
0

Hoewel het niet direct onder ambulancezorg valt, maar meer richting GHOR, hierbij dan toch wat informatie over SIS voor de belangstellenden onder ons.

Wanneer wordt SIS ingezet en wanneer niet? Wie heeft er een rol bij slachtofferinformatie en hoe zijn processen ingericht? Met de e-learning module Basiskennis slachtofferinformatiesystematiek (SIS) maakt de deelnemer op een beknopte wijze kennis met de uitgangspunten, activering en werkwijze van SIS.

Doel SIS

Bij een incident wil je als eerste weten hoe het met je familie gaat. Zijn ze veilig? Zijn ze ongedeerd? Vragen waar je snel en zorgvuldig antwoord op wilt hebben. SIS zorgt ervoor dat verwanten die bij een incident op zoek zijn naar hun naaste snel en zorgvuldig geïnformeerd worden over het lot van hun naaste, met name wanneer deze zwaargewond of overleden is.

Voor de professional in de regio

De basiskennis is bedoeld voor functionarissen die tijdens een incident een rol vervullen bij SIS en voor iedereen die vanuit zijn /haar functie bekend moet zijn met de werkwijze van SIS. De basiskennis kan in ongeveer 30 minuten doorlopen worden. Het voordeel van e-learning is dat de deelnemer zelf kan bepalen waar en wanneer hij de basiskennis doorloopt. Met deze module wordt de basiskennis op een uniforme manier aangeboden, wat de unité de doctrine bevordert. De basiskennis kan als onderdeel van een bredere opleiding worden ingebed. Bijvoorbeeld de opleiding algemeen commandant bevolkingszorg (OvD-Bv) of algemeen commandant GHOR (AcGZ).

Naar de e-learning SIS

Vorig artikelBrochure ‘Verantwoorde ambulancezorg houdt je scherp’
Volgend artikelKAR (Priodeck) landelijk toepassen ?
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.