Home Algemeen Algemeen Drents convenant over samenwerking in crisissituaties

Drents convenant over samenwerking in crisissituaties

1277
0

UMCG Ambulancezorg Drenthe, GGZ Drenthe, Politie Noord-Nederland district Drenthe en GGD Drenthe sluiten een convenant dat de samenwerking moet verbeteren in crisissituaties met verwarde personen. Het convenant wordt vrijdag 20 december ondertekend.

Het convenant bevat bindende afspraken over de samenwerking bij de opvang, begeleiding en behandeling van mensen met psychische problematiek die crisishulpverlening nodig hebben en waarbij verstoring van de openbare veiligheid dreigt of optreedt. De afspraken gaan onder meer over wie wat doet bij crisissituaties. Ze gaan ook over veiligheid en over goede informatie-uitwisseling tussen de hulpverleners. Met deze bindende afspraken worden misverstanden, conflicten en discussie tussen hulpverleners en in een crisissituatie vermeden.

Patiënt staat centraal
De juiste zorg voor de patiënt, op het juiste moment en door de juiste organisatie, staat in het convenant voorop. De samenwerking en afstemming tussen de partijen komt zo ten goede van zowel de patiënt als de (openbare) veiligheid. Er zijn voor crisissituaties afspraken gemaakt over de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de Crisisdienst van GGZ Drenthe en de politie, het vervoer van verwarde personen en de informatie-uitwisseling over patiënten.

Partijen vormen een keten in crisissituaties
GGZ Drenthe, Politie Noord-Nederland district Drenthe, UMCG Ambulancezorg Drenthe en GGD Drenthe maken deel uit van een Drents samenwerkingsinitiatief met als doel de zorg voor de acute psychiatrische patiënt goed op elkaar te laten aansluiten. Alle partijen die betrokken zijn bij de afspraken rond de acute zorg voor psychiatrische patiënten komen regelmatig bijeen voor het samen bewaken van de regionale afspraken en het evalueren van de uitwerking in de praktijk.

Het convenant is een uitwerking van het landelijke convenant tussen de Politie en GGZ Nederland

bron: ggzdrenthe.nl

Vorig artikelBoekentip: Ambulances in beeld (1945-1975) / van ziekenwagen tot ambulance
Volgend artikelHoe klik jij? onderzoek gebruik schoudergordels / gordels patient in…..
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.