Home Algemeen Algemeen Directeur van de VRR; “Je blijft van onze mensen af”

Directeur van de VRR; “Je blijft van onze mensen af”

4857
1

Eind vorige week stond er in het AD een artikel met de titel; “Baas Rotterdamse ambulance stuurt boze brief aan patiënte”.

In dit artikel stond te lezen dat Arjen Littooij, directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond een heel duidelijk standpunt in neemt; “Je blijft van onze mensen af.”

Voor ons een aanleiding om een aantal vragen te stellen aan Arjen Littooij, omdat wij nou net wel even wat meer wilde weten, hoe hij als directeur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond hier mee om gaat.

De eerste paar vragen gaan over het incident, daarna vragen we hoe de organisatie voorbereid is om dit soort zaken.

 • Hoe en wanneer bent u (Arjen Littooij) op de hoogte gesteld van het incident dat zich had voorgedaan

Antwoord: Het incident vond ’s nachts plaats. Ik ben ‘s ochtend door de teammanager van de ambulancedienst geïnformeerd. Ik heb dezelfde dag nog met beide collega’s telefonisch contact gehad om te vragen wat er was gebeurd en hoe het met hen ging.

 • Gebruiken jullie hierin speciale protocollen en hoe zijn die opgebouwd, wie belt wie en welke richtlijnen

Antwoord: De medewerker die slachtoffer is van agressie of geweld neemt (indien de medewerker daar behoefte aan heeft) contact op met de chef van dienst van de ambulancedienst. Afspraak is dat in een aantal gevallen – waaronder geweld tegen medewerkers- de directie wordt geïnformeerd. De chef van dienst belt naar het directiepiket van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) om de directie te informeren over het incident en de vervolgstappen die genomen gaan worden.

 • Wordt er op zo’n moment voor opvang van de medewerkers gezorgd en wie neemt deze op zich?

Antwoord: AmbulanceZorg Rotterdam-Rijnmond (AZRR) handelt niet alleen in acute situaties en calamiteiten, maar biedt haar medewerkers ook nazorg. In eerste instantie wordt de chef van dienst (teamleider) geïnformeerd. In dit geval is hij ook naar de betreffende collega’s toegegaan. De nazorg voor medewerkers is geregeld in het Team Collegiale Ondersteuning (TCO). Het TCO ondersteunt medewerkers en levert zo een bijdrage aan een normaal verwerkingsproces.

 • Mogen de medewerkers een eerste verklaring afgeven of gebeurt dit altijd in het bijzijn van een leidinggevende

Antwoord: Medewerkers mogen zelfstandig aangifte doen indien de politie dit direct na het incident nodig vindt.

 • Waarom hebt u een brief geschreven en bent u niet persoonlijk bij de “patiënt” op bezoek geweest

Antwoord: Toen ik van het incident hoorde en de collega’s had gesproken was ik heel boos. We zijn er om te helpen en niet om zelf slachtoffer van geweld te worden. We hebben afspraken gemaakt dat we bij agressie en geweld aangifte doen en dat de vervolging in handen van justitie is. Er zijn al veel spotjes uitgezonden en ‘handen af van hulpverleners’ wordt bijna sleets. Ik vind alleen al de gedachte dat ‘het een beetje bij je beroep hoort’ onaanvaardbaar. Ik ben het helemaal zat. Als je aan onze mensen komt, kom je aan mij. De brief is een signaal. Ik heb met de brief aangegeven dat we dit gedrag op geen enkele wijze accepteren. Ik heb de betrokkene uitgenodigd om te reageren, maar tot nu toe niets gehoord. In de brief heb ik ook aangegeven dat ik het gedrag onacceptabel vind, er aangifte is gedaan en er op het huisadres bij een volgende melding ook politie meerijdt. Het is nu aan het OM en de rechtbank om ook strafrechtelijk vervolging in te stellen.

 • Welke verwachting hebt u van deze brief en verwacht u nog reactie terug te ontvangen

Antwoord: De brief komt recht uit mijn hart. Ik heb zelf ook 15 jaar op straat gewerkt en weet wat het is als je bedreigd wordt. Met deze brief willen we een duidelijk statement afgegeven dat we dit soort incidenten op geen enkele manier tolereren. Onze medewerkers komen om te helpen. Dit soort geweld accepteren we niet en is ook volkomen ongewenst.

 • Wat bedoelt u met de zin “alle schade zullen we op haar verhalen”?

Antwoord: Onder het verhalen van de schade versta ik alle materiële en inmateriele schade. Ook de overuren die worden  gemaakt, of uren die men ziek is als gevolg van een incident zal ik verhalen. Als er schade is gemaakt aan eigendommen zal die ook verhaald worden. “Wie niet horen wilt moet maar voelen” zei MIJN MOEDER ALTIJD. Zo is het in deze gevallen ook.

 

 • Sinds wanneer is de medewerker agressie en geweld in dienst gekomen en waarom is er besloten zo’n medewerker aan te stellen?

Antwoord: De medewerker agressie & geweld is sinds 1 juli 2015 aangesteld. Ik heb een aantal keren geroepen dat ik dit punt belangrijk vond. Van medewerkers hoorde ik ook dat het soms moeilijk is om aangifte te doen en men er van afziet omdat er toch niets mee wordt gedaan. Van de politie heb ik geleerd dat het belangrijk is om in zulke zaken iemand te hebben die de zaken van het slachtoffer (de collega) overneemt omdat die al veel dingen aan zijn of haar hoofd heeft.  De hoofdtaak is het ontzorgen van de medewerker indien hij/zij te maken krijgt met agressie en/of geweld.

 • Welke taken heeft deze medewerker

Antwoord: het opstellen van beleidsstukken rondom het thema agressie en geweld en de taken bestaan voor een groot gedeelte uit casemanagement. Dit is het managen van het geweldsincident bij de afhandeling van de verschillende processen. De casemanager is verantwoordelijk voor de coördinatie, afhandeling, mate van ondersteuning, monitoren van de voortgang en uitvoering van de processtappen.

Aan welke taken moet je dan denken?:

 • Het ondersteunen en adviseren van de direct leidinggevende van de werknemer die met agressie en geweld is geconfronteerd
 • Stemt af en maakt afspraken met politie en justitie over de vervolging van zaken zodat colelga’s niet verzanden in het justitienetwerk
 • Indien nodig het regelen van juridische ondersteuning voor de betrokken werknemer
 • Begeleiden van het proces van aangifte. Regelt plaats en tijdstip van aangifte. Doet zo nodig namens de werkgever aangifte
 • Zorgdragen voor in geval van materiele- en/of immateriële schade dat er te allen tijde wordt gevoegd in het strafdossier
 • Periodiek informeren van de betrokken werknemer en de direct leidinggevende over het verloop van het opsporings- en vervolgingsproces
 • Voorbereiden van de betrokken werknemer op de behandeling van de zaak bij de rechter en is hierbij aanwezig
 • Zorgdragen voor terugkoppeling van de uitspraak van de rechter t.b.v. publicatie op het intranet
 • Verzamelen incident gegevens en analyseert deze en koppelt deze terug aan de directie.
 • Stelt jaarlijks een managementrapportage op.
 • Op welke manier wordt het personeel getraind om te kunnen omgaan met agressie en geweld?

Antwoord:  Op dit moment houden we weerbaarheidstrainingen voor ongeveer 1300 medewerkers van de brandweer. Medewerkers van de Ambulancedienst hebben ook een weerbaarheidstraining gevolgd. Deze training gaat ook weer herhaald worden. 

 • Hoe wordt er aangifte gedaan door de VR-RR of op individuele basis, is er een speciaal aangifte protocol

Antwoord: Er is een protocol agressie & geweld opgesteld, waarin stap voor stap staat beschreven hoe als je individuele medewerker of als organisatie aangifte kan doen. De medewerker agressie & beleid ondersteunt de medewerkers hierbij. Om de anonimiteit van de medewerker zoveel mogelijk te waarborgen kan onder een nummer aangifte gedaan worden en het ‘hoofdkantoor’ van de organisatie als adres gekozen worden. Overigens geldt wel dat in de rechtbank de naam van degene die aangifte doet wel bekend kan worden gemaakt. Dus volledige anonimiteit is niet mogelijk.  

 • De navraag op onze redactie leert dat er weinig informatie bekend is hoe zo’n aangifte precies in zijn werk gaat, kunt u daar wat meer over vertellen hoe dat binnen de VR-RR geregeld is?

Antwoord: Er is een protocol agressie & geweld opgesteld, waarin stap voor stap staat beschreven hoe als je individuele medewerker of als organisatie aangifte kan doen. De medewerker agressie & beleid ondersteunt de medewerkers hierbij.

De daadwerkelijke aangifte is een politietaak. Wel zijn er landelijke afspraken gemaakt met het OM voor medewerkers die een publieke taak hebben. Dit is de ELA afspraak (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/convenanten/2007/10/01/eenduidige-landelijke-afspraken-ela).    

Via deze weg willen we Arjen Littooij bedanken voor zijn medewerking, we hopen dat andere organisaties hiervan kunnen leren en merken hoe belangrijk het is hier op de juiste manier zowel intern en extern aandacht aan te besteden. Als je erachter moet komen hoe het werkt op het moment dat jij slachtoffer bent van een incident dan is het te laat, wees met elkaar voorbereid!

 

Vorig artikelAmbulance A1 spoedritten: Wat is de relatie tussen responstijd en gezondheidswinst?
Volgend artikelMeldkamer Amsterdam stapt over naar NTS
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

1 REACTIE

 1. Ik vind het zo jammer dat wij met zijn allen maar blijven roepen dat iets niet mag zoals aan hulpverleners zitten etc Allerlei maatregelen genomen moeten worden aan hulpverleners kant zoals cursus ,trainingen etc die zeer nuttig zijn maar wetgever en openbaar ministerie ook maar blijven roepen dat het niet mag maar niet met strengere maatregelen en straffen komen Vaak indien al aangehouden , lopen daders al weer snel vrij buiten en bewegen zich al weer als helden tussen familie ,groepen ,vrienden met medeling u blijft wel verdachte. .Strenger aanpakken dus .Ben en blijf nog steeds veel respect hebben voor de mensen van politie ambulance en brandweer

Comments are closed.