Home Algemeen Algemeen Dieseldampen in de ambulance garage?

Dieseldampen in de ambulance garage?

1356
0

Het is nu 2 jaar geleden dat de redactie van Ambulanceblog een uitgebreid artikel plaatste over het onderwerp Dieselmotoremissies (DME). Dat deden ze naar aanleiding van vragen van ambulancemedewerkers. Het doel was natuurlijk om leidinggevenden te bewegen om, daar waar nog geen maatregelen genomen waren, te stimuleren om investeringen te doen om te voorkomen dat mensen de dieselrook moeten inademen tijdens hun werkzaamheden.

Behalve in bovengenoemd artikel werden ook in mijn artikel over de Arbocatalogus en de RI&E een aantal mogelijke oplossingen voor de gezondheid bedreigende problematiek van de dieselrook belicht.

Volgens de zogenaamde arbeidshygiënische strategie is een bronmaatregel natuurlijk de beste oplossing, dat wil zeggen “geen diesel” meer gebruiken als brandstof. Dat zou kunnen door, zodra de mogelijkheid zich voordoet, over te gaan tot de aanschaf van e-ambulances. De mogelijkheid is al onderzocht door TNO en Ambulancebouwer Visser Leeuwarden en deze zijn daar positief over. Overigens is  al 7 jaar geleden de eerste volledig elektrische huisartsenambulance op Ameland in gebruik genomen.

Maar tot het moment dat e-ambulances echt mogelijk worden zal de uitstoot van dieselrook in de ambulancegarage, de -standplaats of de -post zoveel mogelijk voorkomen moeten worden.

En dat kan dan door de dieselrook af te zuigen zodra de ambulance de garage uitgaat. Hoe RAV Brabant Midden West Noord dat heeft gedaan bij de ambulancepost in Oss is in een virtuele rondleiding te bekijken.

Er komen nog steeds bij de redactie berichten binnen over plaatsen waar het kennelijk niet in orde is. Daarom zijn we nu benieuwd hoe het met het dieselrook afzuigen gesteld is in de garages of standplaatsen van onze ambulances. Een poll, waarvoor we jullie van harte uitnodigen deze te beantwoorden, kan al richtinggevend zijn.

Poll: Dieseldampen in de ambulance garage?

De poll is inmiddels gesloten, binnenkort gaan we de resultaten op ambulanceblog publiceren.

 

Zodra we de gegevens verwerkt hebben plaatsen we op deze blog natuurlijk de uitslag van de inventarisatie.

Vorig artikelAmbulance Oost: Martin-hoorn op alle ambulances
Volgend artikelMedewerkers Ambulancezorg Groningen doen donatie
Leo Bonefaas
Ik ben specialist op het gebied van de Arbeidstijdenwet, gepensioneerd senior inspecteur bij Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW). Schrijft nog steeds artikelen op mijn blog: http://werktijden.blogspot.nl/ en voor enkele periodieken.