Home Algemeen Algemeen Dieseldampen in de ambulance garage? Het vervolg!

Dieseldampen in de ambulance garage? Het vervolg!

942
0

Op 4 januari j.l. plaatsten we op deze weblog het artikel “Dieseldampen in de ambulance garage?”. Daaraan koppelden we een poll die door 138 ambulancemedewerkers werd ingevuld.

Toelichting

De antwoorden die we kregen zijn per regio geclusterd. Het resultaat is weergegeven in de grafiek. Er werd gereageerd vanuit 23 regio’s, er waren geen reacties uit Gelderland Zuid.

De reacties uit de regio’s Brabant Noord en Flevoland waren allen “JA” en vanuit Amsterdam eo (11/13) en Brabant Midden-West (20) “Overwegend JA”. De locaties die in 11/13 aandacht behoeven zijn Aalsmeer, Monninkendam, Zuid-oost (AMC) en in 20 gaat het om de parkeerplaats van de Rapid Responder.

De reacties uit de regio’s Fryslân, RAV IJsselland, Gelderland Midden, Haaglanden, Hollands Midden, Zuid-Holland-Zuid en Limburg Noord waren allen “NEE”.

Vanuit 10 regio’s waren de reacties “Overwegend NEE”. Daarbij waren de volgende locaties niet in orde:

  • 01 Groningen: Appingedam;
  • 05 Twente: Enschede en Hengelo;
  • 06 Noord en Oost Gelderland: Apeldoorn, Apeldoorn Zuid en Beemte, Zutphen, Borculo;
  • 10 Noord Holland Noord: Alkmaar, Den Helder, Schagen, Wieringenwerf en Hoogkarspel, maar ook werd geschreven “alle standplaatsen behalve Wognum”;
  • 12 Kennemerland: Heemskerk en Velsen;
  • 14 Gooi en Vechtstreek;
  • 17 Rotterdam-Rijnmond;
  • 19 Zeeland: Terneuzen werd genoemd, maar een andere reactie gaf aan dat alles top in orde was bij ZorgSaam ambulancedienst in Zeeuws Vlaanderen;
  • 22 Brabant-Zuidoost: Alle Brabant Zuid-Oost lokaties werd genoemd, Helmond nog specifiek en ook dat er “op geen enkele post directe bronafzuiging is”;
  • 24 Zuid Limburg.

Vanuit de regio’s UMCG Ambulancezorg (03) en Utrecht (09) werd er gemengd gereageerd.  De locaties die in 03 aandacht behoeven zijn, behoudens de vestigingen Borger, Eelde en Roden alle andere stallingsplaatsen en in 09 gaat het om Amersfoort.

Conclusie

We moeten constateren dat dieseldampen (DME) in de ambulancesector niet de aandacht heeft die het, gelet op de risico’s, zou moeten hebben. In 70% van de regio’s ziet personeel dat de dieselrook niet of niet afdoende wordt afgezogen.

Hierbij moet men zich realiseren dat:

‘DME is geclassificeerd als genotoxisch carcinogeen. Dat betekent dat iedere mate van blootstelling aan DME gevaar voor de gezondheid met zich meebrengt.’

Dat geeft althans de Inspectie SZW (voormalige Arbeidsinspectie) aan in een basis inspectie module voor haar inspecteurs. De Inspectie stelt in hetzelfde stuk ook dat de werkgever een verplichting heeft om een kankerverwekkende stof of proces zoveel mogelijk te vervangen door een niet-kankerverwekkende stof of proces. Als dit technisch niet mogelijk is, moet de blootstelling zoveel mogelijk worden voorkomen of tot een zo laag mogelijk niveau worden teruggebracht.

Het is toch wel heel apart dat een aantal regio’s het wel noodzakelijk heeft gevonden maatregelen te nemen en de meeste regio’s niet. Is daar het onderwerp wel in de risico-inventarisatie en – evaluatie opgenomen? Op basis waarvan is besloten geen maatregelen te nemen?

We willen de regionale ondernemingsraden dan ook aanbevelen op het onderwerp DME (opnieuw) op de agenda te plaatsen.

Vorig artikelVerlenging Tijdelijke Wet AmbulanceZorg behandeld door vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Volgend artikelAmbulancekleding: De stemmen worden geteld.
Leo Bonefaas
Ik ben specialist op het gebied van de Arbeidstijdenwet, gepensioneerd senior inspecteur bij Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW). Schrijft nog steeds artikelen op mijn blog: http://werktijden.blogspot.nl/ en voor enkele periodieken.