Home Algemeen Algemeen Deur naar marktwerking ambulancezorg op een kier

Deur naar marktwerking ambulancezorg op een kier

1403
0

 

De VVD wil mogelijkheden scheppen voor nieuwe toetreders in de ambulancezorg. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.

Woordvoerder Arno Rutte vroeg om nieuwe toetreders toe te laten tot de markt als concessies voor ambulancevervoer  aflopen. Op de vraag of hij volledige marktwerking toe wil staan in de ambulancezorg, antwoorde Rutte: ‘Nee, marktwerking is zo’n besmette term geworden’. Bij haar antwoorden kwam de minister niet expliciet op de vraag van haar partijgenoot terug.

Motorambulance

Zorgdifferentiatie is wel toegestaan. Zo zijn er naast ambulances ook motor- en fietsambulances. Die kunnen nogal eens sneller bij slachtoffers zijn. Nieuwste aanwinst is de ‘psycholance’, spoedvervoer voor mensen in psychische nood. Op de ambulance zit een psychiatrisch verpleegkundige. In Amsterdam is hiermee een pilot aan de gang die volgend jaar wordt geëvalueerd.

Zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars klagen over kostenexplosies in het ambulancevervoer. Alle Kamerleden benadrukken dat desondanks de kwaliteit niet uit het oog moet worden verloren. Ook Schippers zei dat er niet alleen op aanrijdtijden moet worden gefocust. Overigens vindt zij wel dat ambulances de prestatienormen moeten kunnen halen. Dat betekent dat zij binnen 15 minuten bij een slachtoffer moeten kunnen zijn. Nu halen zeven van de 24 ambulanceregio’s deze wettelijk vastgelegde prestatienorm. Schippers wil dat straks zeven van de 24 regio’s de norm wel halen. Uiteindelijk houdt ze mogelijkheid open om boetes op te leggen.

45-minutennorm

Schippers wil niet aan de 45-minutennorm tornen: ‘De kwaliteit van ambulances is zo toegenomen dat de tijd wel langer zou kunnen zijn. We passen de norm toch niet aan omdat het een goede spreiding geeft van SEH’s in het land.’

SP-Tweede Kamerlid Henk van Gerven vroeg de minister weer eens om pas op de plaats te maken in de spoedzorgdiscussies: ‘Als we zorgverzekeraars hun gang laten gaan, helpen ze ook deze sector aan gort.’ De minister zei eerst de plannen af te wachten die de Regionale Overleggen Acute Zorg  in samenwerking met de zorgverzekeraars opstellen. Schippers: ‘Ik verwacht substantiële verbetering van de spoedzorg. Zonder dat we heel Nederland meteen volplempen met ambulances.’

Nieuwe wet

Er is 10,4 miljoen euro uitgetrokken om de samenwerking tussen politie, ambulances en ziekenhuizen te verbeteren. Nog eens 7 miljoen euro is bestemd voor pilots waarin Regionale Ambulance Vervoerders maatwerkafspraken kunnen maken. De wet op het ambulancevervoer is nu tijdelijk. In 2018 wordt hij aangepast.

Origineel:
http://www.zorgvisie.nl/Kwaliteit/Nieuws/2014/4/Deur-naar-marktwerking-ambulancezorg-op-een-kier-1501449W/
auteur: Carina van Aartsen

 

Vorig artikelAmbulancezorg Rotterdam-Rijnmond start Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP) onderzoek
Volgend artikelReportage: Recruits, Paramedics, kijk mee in Australië
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.