Home Algemeen Algemeen Desinfecteren voor het plaatsen van een waak/infuus canule….

Desinfecteren voor het plaatsen van een waak/infuus canule….

6989
0

Waarom moeten we de huid desinfecteren voor het plaatsen van een waak/infuus canule?

De Werkgroep Infectiepreventie (WIP) is van mening dat bij patiënten met een normale gastheerweerstand tegen infecties huiddesinfectie achterwege kan worden gelaten bij intramusculaire, veneuze en subcutane injecties, ook bij vaccinatie. Dit geldt eveneens voor bloedafname via venapuncties.

Indien een vene wordt gepuncteerd met als doel een infuus in te brengen dan dient de huid wel te worden gedesinfecteerd omdat dan sprake is van het inbrengen van lichaamsvreemd materiaal.

Ook bij afname van bloed bestemd voor bloedkweek dient de huid te worden gedesinfecteerd om contaminatie van het bloed met huidflora te vermijden. De werkgroep acht in alle gevallen desinfectie van de huid wel van belang bij patiënten met verminderde weerstand tegen infecties., met name bij patiënten met granulocytopenie.

De WIP kan zich voorstellen dat bij het maken van lokale voorschriften het verschil tussen niet en wel immuungecompromitteerde patiënten problemen bij de uitvoering kan opleveren. Met het geven van het WIP standpunt hopen wij duidelijkheid te hebben kunnen scheppen in de kwestie van het wel of niet desinfecteren van de huid voor injecties en venapuncties.

Hoe en waarmee…..
Wanneer desinfecteren van de huid bij injecties nodig is kan gebruik gemaakt worden van:

  • van alcohol 70%;
  • chloorhexidine 0,5% opgelost in alcohol 70% (chloorhexidine alcohol 70%)

De desinfectans wordt aangebracht op een gaasje. Het is eveneens mogelijk om gebruik te maken van alcohol swaps.Alcohol 70% heeft een totaal spectrum en werkt slechts tijdelijk. Omdat bij het inbrengen van een infuus de desinfectie langer moet aanhouden, wordt gedesinfecteerd met alcohol 70% waarin opgelost chloorhexidine 0,5%. Chloorhexidine zorgt voor een langere werking.

Onderzoek heeft aangetoond dat de desinfectie met chloorhexidine alcohol 0,5% indien afgedekt met een wondfolie 7 dagen aanhoudt.
Toevoeging van jodium geeft ook een langere werking, maar omdat jodium onwerkzaam wordt door eiwitten uit wondvocht, bloed en dergelijke verdient dit niet de voorkeur.
Met name bij huiddesinfectans is het van groot belang te letten op de op de verpakking aangegeven uiterste gebruiksdatum en deze niet te overschrijden.
Bij desinfectie met alcohol 70% of chloorhexidine alcohol 70% moet de alcohol minimaal 1 minuut aan de lucht drogen. Dit geldt trouwens voor de meeste desinfectiemiddelen. Alleen chloorhexidine 1 % in water hoeft niet aan de lucht te drogen.
Het drogen aan de lucht is van belang:
  • voor een optimale desinfecterende werking van de alcohol;
  • om te voorkomen dat (levend) vaccin onwerkzaam wordt door de alcohol.

Binnen de ambulancezorg worden de zogenoemde alcohol swaps gebruikt, maar tegenwoordig zie je ook steeds meer de alcohol spray, voor deze spray is het belangrijk zoals je kunt hierboven dat deze wordt gedroogd door de omgevingslucht.

Vorig artikelXXL ambulance en het vervoer van zwaarlijvige patienten
Volgend artikelPortaal voor Patiëntveiligheid/CMR
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.