Home Algemeen In de media Defensie rijopleiding en RAV Brabant-Zuidoost sluiten convenant

Defensie rijopleiding en RAV Brabant-Zuidoost sluiten convenant

1722
0

Het Opleidings- en trainingscentrum Rijden van Defensie (OTCRij) en de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant-Zuidoost gaan intensief samenwerken op het gebied van rijopleidingen en -trainingen. Daarvoor ondertekenden beide partijen afgelopen donderdag een convenant. De samenwerking moet vooral een betere afstemming in de keten van acute zorg en dus nog betere zorg voor de patiënt opleveren. OTCRij en RAV Brabant-Zuidoost gaan hun kennis en ervaringen op het gebied van rijinstructie verder uitwisselen. De rijopleiding voor chauffeurs in de ambulancezorg wordt verbreed. Uitwisseling van instructeurs in de toekomst is wellicht mogelijk. Na een jaar wordt de samenwerking geëvalueerd.

Opleidings– en trainingscentrum Rijden
Het Opleidings- en Trainingscentrum Rijden (OTCRij) leidt militairen in de gehele krijgsmacht op in het besturen, bedienen en onderhouden van wiel- en lichte rupsvoertuigen en machines. Daarnaast ondersteunt het OTCRij de training van eenheden en fungeert het als kenniscentrum. Het OTCRij en het verkeersoefenterrein zijn gevestigd op het complex ‘De Strijpse Kampen’, naast de legerplaats Oirschot. Naast de dependances Amersfoort, Schaarsbergen en Havelte vinden hier veel rijopleidingen van de krijgsmacht plaats. Op het oefenterrein kunnen vrijwel alle verkeerssituaties die voorkomen op de openbare weg nagebootst worden.

RAV Brabant-Zuidoost
De Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Zuidoost verleent ambulancezorg in de regio Zuidoost-Brabant. De chauffeurs hebben een medisch assisterende taak en een vervoertechnische taak. Het rijden met de ambulance vraagt een zekere rijvaardigheid, waardoor het vervoer van de patiënt verantwoord en comfortabel verloopt. Chauffeurs binnen de ambulancezorg volgen hiervoor speciale rijvaardigheidstrainingen.

Nieuwe regels rijonderricht
Vanaf 1 juni 2014 moeten alle rijinstructeurs een zogenaamd WRM-certificaat (wet rijonderricht motorrijtuigen) hebben. Ook als het gaat om rijles aan mensen met een rijbewijs. Om deze reden is RAV Brabant-Zuidoost in 2013 gestart met het opleiden van rijinstructeurs die de chauffeurs begeleiden en (gedurende de opleiding) rijinstructie geven.

Samenwerking OTCRij en RAV
Het OTCRij en RAV Brabant-Zuidoost zien meerdere mogelijkheden en voordelen om samen te werken op het gebied van rijinstructie en de faciliteiten die daarbij ingezet worden. In januari is de samenwerking formeel ingegaan. Op 12 juni ondertekenden Marc van Aken, sectormanager bij de GHOR/RAV Brabant-Zuidoost en Wilco Roepers, Commandant OTCRIJ een convenant waarin de samenwerking officieel is vastgelegd. Beide partijen willen uiteindelijk de zorg van de patiënt bij grootschalige incidenten nog beter organiseren en afstemmen. Instructeurs en de chauffeurs binnen de ambulancezorg zullen op de werkvloer met elkaar meekijken bij het verzorgen van rijinstructies. Zo kunnen zij hun kennis en ervaringen uitwisselen. Voor de chauffeurs binnen de ambulancezorg wordt de (voortgezette) rijvaardigheidstraining verbreed. Op termijn denken beiden partijen ook aan het uitwisselen van rijinstructeurs onderling. Voor de samenwerking wordt in eerste instantie een periode van 1 jaar afgesproken. Daarna vindt evaluatie plaats

bron: ravbzo.nl

Vorig artikelBijeenkomst CAO Ambulancezorg
Volgend artikelThemabijeenkomst: ‘Snel vooruit met acute zorg’
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.