Home Algemeen Algemeen De toekomst van de Meldkamer als spin in het web

De toekomst van de Meldkamer als spin in het web

1149
0

 

De omgeving van de meldkamer van politie, brandweer en ambulancezorg verandert.
En dat is niet vreemd. We zien om ons heen dat de maatschappij anders omgaat met (on)veiligheid en wat zij hierbij verwachten van de overheid en traditionele hulpdiensten. Dus ook wat zij verwachten van de meldkamer als eerste hulpwerker ter plaatse veranderd.

Deze ontwikkelingen worden versterkt door de techniek die zich in een sneltreinvaart constant doorontwikkelt en zorgt voor nieuwe werkvormen, andere manieren om te communiceren en mogelijkheden om toegang te hebben tot meer informatie. (nieuwe risico’s en dreigingen zijn overigens inherent aan deze ontwikkelingen).

Hoe de toekomst eruit ziet weet niemand. Maar als je helemaal niets doet, of blijft doen wat je altijd al deed, dan heb je kans dat burgers en bedrijven zelf dingen gaan organiseren en de rol van de meldkamer verkleint, of dat deze achter de feiten aanloopt.
Deze film is geen toekomstvoorspelling, maar vooral bedoeld om de bestuurlijke discussie aan te wakkeren dat de meldkamer sneller, slimmer en flexibeler moet worden om aangesloten te blijven op de huidige en toekomstige ontwikkelingen.

Deze film met fictie en meningen, is dus vooral gericht op beleidsmakers en beslissers die – met oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen- uiteindelijk de richting aangeven waarin wij ons moeten bewegen. Een film als aanzet voor een discussie dus.

Denk als Nederland en stop met de regiogrenzen. Met de stand der techniek is het mogelijk ook binnen de ambulancezorg, focus op de toekomst en blijf niet bij oude gebruiken en gewoonten. Denk hierbij ook aan het geautomatiseerd inplannen van B ritten met de beschikbare capaciteit en middelen.

Laten we met elkaar in gesprek gaan en meningen en ideeën uitwisselen.

bron: Meldkamer Noord Nederland Communicatie

Vorig artikelDe Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg
Volgend artikelSBAR studie in Amsterdam
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.