Home Algemeen Algemeen De TECC, meer informatie over deze NAEMT-cursus

De TECC, meer informatie over deze NAEMT-cursus

1171
0

De afgelopen week was er veel te doen over de voorbereidingen die Ambulancediensten doen om zich voor te bereiden voor een grote inzet met veel slachtoffers.

Vanuit de Academie voor Ambulancezorg is de volgende informatie beschikbaar gesteld voor diegenen die hiervan nog niet op de hoogte zijn.

De TECC is een Amerikaanse NAEMT-cursus is gericht op de primaire prehospitale zorg aan patiënten bij incidenten door aanslagen en terrorisme. Een zeer relevante cursus met het oog op de toenemende terroristische dreiging in ons land. Het programma is grotendeels overgenomen van Tactical Combat Casualty Care (TCCC) course, de militaire versie van de PHTLS. De fasen ‘direct threat care’, ‘indirect threat care’ en ‘tactical evacuation’ vormen de basis van deze cursus.

De TECC Course biedt je richtlijnen voor het beheer van traumatisch letsel waarbij meerdere / veel slachtoffers betrokken zijn binnen een mogelijk nog niet veilige situatie. Wat nieuw is in deze cursus is dat we als ambulancezorgverleners leren ‘tactisch’ te denken; iets wat voor politie en defensie al gemeen goed.

De cursus omvat 2 aaneengesloten lesdagen (18 uur), waarbij intensief praktijk- en theorielessen worden verzorgd. De volgende onderwerpen worden behandeld: triage, luchtwegcontrole, naalddecompressie, strategieën voor de behandeling van gewonde hulpverleners in een bedreigende omgeving en technieken voor het (ver)slepen en de evacuatie van gewonde slachtoffers naar een veilige (werk)omgeving.

De Nationale Politie, Brandweer Nederland, Ambulancezorg Nederland, V&VN Ambulancezorg, Academie voor Ambulancezorg en GGD GHOR Nederland hebben multidisciplinaire afspraken gemaakt voor first responders bij extreem geweld. Deze multidisciplinaire afspraken hebben onder andere betrekking op de tactische hulpverlening in de ‘warm zone’. Deze afspraken worden tijdens de TECC Course niet alleen toegelicht, maar ook beoefend.

De cursus wordt afgesloten met een theoretische toets. Na het succesvol afronden van deze toets ontvangen cursisten het internationale TECC-certificaat van de NAEMT, dat vier jaar geldig is. Accreditatie: V&V: 16 punten.