Home Algemeen Algemeen De koers naar de meldkamer van de toekomst gewijzigd

De koers naar de meldkamer van de toekomst gewijzigd

573
0

In januari is de bestuurlijke regiegroep LMO samen met de operationele stuurgroep bij elkaar gekomen om verder te spreken over de heroriëntatie.

De bestuurlijke regiegroep houdt vast aan de doelstellingen van het Transitieakkoord, maar heeft met elkaar vastgesteld dat een daadwerkelijke verandering in aanpak noodzakelijk is om deze te realiseren. Het einddoel, de realisatie van één landelijke organisatie met maximaal 10 locaties onder beheer van de politie, blijft overeind staan. De transitiestrategie wordt gewijzigd door een andere werkwijze en een realistische fasering.

De keuzes die in de bestuurlijke regiegroep zijn gemaakt worden nu uitgewerkt in een beslispuntennotitie. Deze notitie willen de leden van de regiegroep graag bespreekbaar maken en laten valideren in de verschillende achterbannen, zodat alle partners die het Transitieakkoord hebben ondertekend de wijze waarop het traject wordt vervolgd steunen. Daarnaast zal worden verkend wat er binnen de verschillende samenvoegingsgebieden nodig is om in dat gebied tot de realisatie van 1 samengevoegde meldkamer binnen een landelijk kader te komen.
Van kwartiermakersorganisatie naar programma

De huidige kwartiermakersorganisatie wordt omgevormd tot een programmaorganisatie onder de korpschef die coördineert en faciliteert. Hoe het programma eruit komt te zien is echter nog niet duidelijk. De politie heeft het op zich genomen om met een voorstel te komen voor de programma-inrichting. Dit alles laat onverlet dat in afwachting van de invulling van het programma en de notitie heroriëntatie, de partners in de regio op ons kunnen blijven rekenen!