Home Algemeen Algemeen De juiste zorg op de juiste plek; Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland

De juiste zorg op de juiste plek; Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland

270
0

Het Zorg Coördinatie Centrum (ZCC) Midden-Nederland is een regionale organisatievorm in ontwikkeling. In het Zorg Coördinatie Centrum werken alle ketenpartners in de acute zorg 24/7 slimmer samen om de de juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgprofessional te organiseren. Waar mogelijk zitten de zorgprofessionals ook fysiek bij elkaar om de samenwerking te intensiveren, van elkaar te leren, processen te verbeteren en innovatie te stimuleren. Het werkgebied van het Zorg Coördinatie Centrum Midden-Nederland beslaat zo’n 1,3 miljoen inwoners.

Het ZCC zorgt ervoor dat:
Mensen met een acute zorgvraag die niet bij hun eigen zorgverlener of behandelaar terecht kunnen vanwege het tijdstip en/of de wachttijd snel de juiste hulp krijgen. Het ZCC doet dit via telefonische triage en het organiseren van aansluitende zorg.
Zorgverleners met een acute zorgvraag voor hun patiënt via het ZCC snel de juiste zorg op de juiste plek kunnen organiseren.

De start van het ZCC in Midden Nederland
Begin april 2020 is de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht (RAVU) in nauwe samenwerking met het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) gestart met de dagelijkse coördinatie van de COVID-19 patiëntenzorg in de provincie Utrecht. Zorgcoördinatie COVID-19 coördineerde en organiseerde de aanvragen en overplaatsingen voor huisartsen, huisartsenposten, ziekenhuizen, psychiatrie, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en het COVID-19 zorghotel. Deze succesvolle start gaf meteen de eerste aanzet voor een versterkte regionale samenwerking in de keten volgens het zorgcoördinatieconcept.

In juni 2020 is volgens plan de eerste uitbreiding in nauwe samenwerking met ROAZ ketenzorgpartners in het ZCC gerealiseerd. De volgende regionale activiteiten vinden momenteel plaats:

  • De dagelijkse coördinatie van alle tijdelijk verblijf bedden in verpleeghuizen voor huisartsen en SEH’s.
  • De dagelijkse coördinatie van aanvragen en overplaatsingen van COVID-19 patiënten.
  • De dagelijkse aanname en uitgifte van geplande ambulancezorg (laag- en middencomplexe zorg) en een consultfunctie van en voor HAP’s en psychiatrie m.b.t. spoedvisites en crisisdienst.
  • De dagelijkse geplande inzet van acute thuiszorg ten behoeve van huisartsen en huisartsenposten.
  • In de weekenden triage en regievervolgzorg in samenwerking met HAP Eemland en GGZ Altrecht.

Het ZCC bouwt aan de zorg voor de toekomst
De regionale zorgcoördinatie zullen wij de komende jaren verder versterken. Stap voor stap bouwen wij samen met onze regionale ketenzorgpartners aan de zorg voor de toekomst.

bron: zcc-mnl.nl

[avg] ([per]) [total] beoordeling(en)
Vorig artikelKwaliteitskader ambulancezorg rondom psychiatrische beoordeling
Volgend artikelPatiënten kunnen via nieuw portaal digitaal hun ritdossier inzien
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.