Home Algemeen Algemeen De Early Warning Score op de zorgambulance

De Early Warning Score op de zorgambulance

30021
0

Kijlstra Ambulancegroep heeft de Early Warning Score (EWS) doorontwikkeld voor gebruik op de zorgambulance. Dit betreft een hulpmiddel dat de zorgambulancebegeleider helpt in situaties waarbij de patiënt verslechterd wordt aangetroffen of tijdens het vervoer wordt geconfronteerd met een verslechtering van de gezondheid.

Op de zorgambulance komen normaliter laag complexe zorgsituaties voor die zich laten omschrijven als voorspelbare, niet levensbedreigende situaties. Er is sprake van stabiele vitale functies en redelijkerwijs te verwachten dat de vitale functies tijdens of door het vervoer niet bedreigd zullen raken. Hierbij volstaat het werken volgens routines, standaardprocedures en/of combinaties van (standaard)procedures. Medisch of verpleegkundig (ALS) toezicht en/of behandeling is niet noodzakelijk.
Om te zorgen dat de juiste patiënten voor de zorgambulance in aanmerking komen zijn er inzetcriteria ontwikkeld.

De praktijk is echter weerbarstig. Dit betekent dat er zich soms situaties voordoen die afwijken van de gangbare situaties. Enerzijds kan een patiënt in de periode tussen de aanvraag en het arriveren van de zorgambulance verslechteren, anderzijds kan er tijdens het vervoer een verslechtering van de gezondheid optreden. Dit vergt een bepaalde alertheid bij de zorgambulancebegeleiders, die uiteindelijk moet beoordelen of vervoer met de zorgambulance verantwoord is en blijft.

Om deze alertheid bij de medewerkers van de zorgambulance te bevorderen is een Early Warning Scorekaartje ontwikkeld, een wetenschappelijk onderbouwd score-systeem met daarop een puntenscore voor belangrijke parameters. Het is praktisch uitvoerbaar en objectief, maar laat subjectieve gevoelens ook meewegen.

De parameters worden gemeten en gescoord door de zorgambulancebegeleider. Hoe groter de afwijking in de parameters, hoe hoger de score. De uitkomst bepaalt welke actie er geadviseerd wordt.

Uiteraard staat kennis en kunde van de medewerker bij Kijlstra altijd voorop, maar een Early Warning Scorekaartje bevordert de alertheid van de zorgambulancebegeleider en ook de patiëntveiligheid!

Download hieronder de Early Warning Scorekaart

[wpdm_file id=130 title=”true” ]

Vorig artikelHygiene; een doorslaan(d) succes? Bewustwording, middelen beschikbaar?
Volgend artikelAmbulancezorg in noordwest Nederland goed voorbereid op Ebola-patiënten
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.