Home Algemeen Algemeen De discretionaire ruimte van ambulance­verpleegkundigen onder druk?

De discretionaire ruimte van ambulance­verpleegkundigen onder druk?

835
0

In juni 2012 heeft Lisette Boers een onderzoek gepubliceerd, de titel van het onderzoek: “De discretionaire ruimte van ambulance­verpleegkundigen onder druk?”

Een onderzoek naar zowel de invloed van de wettelijke bepalingen die ten grondslag liggen aan het Landelijk Protocol Ambulancezorg als de invloed van sociale variabelen op het diagnose- en behandelproces van ambulanceverpleegkundigen.
In het onderhavige onderzoek staat de invloed van het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) met een juridisch, oftewel sterk dwingend, karakter op het beslissingsproces van ambulanceverpleegkundigen en de uitkomst daarvan centraal. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds is het doel vast te stellen of conform de veronderstelling van Ringeling (1978) de wettelijke  bepalingen die ten grondslag liggen aan het LPA het beslissingsproces van de ambulanceverpleegkundige en de uitkomst daar van bepalen. Anderzijds is het doel vast te stellen of dat conform de opvatting van Hawkins (2001) ambulanceverpleegkundigen  beschikken over discretionaire ruimte en diverse sociale variabelen het diagnose- en beslissingsproces beïnvloeden.
bron: acutezorg.nl
Vorig artikelMMT Inzet- en cancelcriteria
Volgend artikelRijtraning met een rijsimulator
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.