Home Algemeen Algemeen De discretionaire ruimte van ambulance­verpleegkundigen onder druk?

De discretionaire ruimte van ambulance­verpleegkundigen onder druk?

819
0

In juni 2012 heeft Lisette Boers een onderzoek gepubliceerd, de titel van het onderzoek: “De discretionaire ruimte van ambulance­verpleegkundigen onder druk?”

Een onderzoek naar zowel de invloed van de wettelijke bepalingen die ten grondslag liggen aan het Landelijk Protocol Ambulancezorg als de invloed van sociale variabelen op het diagnose- en behandelproces van ambulanceverpleegkundigen.
In het onderhavige onderzoek staat de invloed van het Landelijk Protocol Ambulancezorg (LPA) met een juridisch, oftewel sterk dwingend, karakter op het beslissingsproces van ambulanceverpleegkundigen en de uitkomst daarvan centraal. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Enerzijds is het doel vast te stellen of conform de veronderstelling van Ringeling (1978) de wettelijke  bepalingen die ten grondslag liggen aan het LPA het beslissingsproces van de ambulanceverpleegkundige en de uitkomst daar van bepalen. Anderzijds is het doel vast te stellen of dat conform de opvatting van Hawkins (2001) ambulanceverpleegkundigen  beschikken over discretionaire ruimte en diverse sociale variabelen het diagnose- en beslissingsproces beïnvloeden.
bron: acutezorg.nl