Home Algemeen Algemeen De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg

1715
0

Regelmatig krijg ik vanuit de repressieve medewerkers de vraag:

“Zo’n ACGZ, wat doet zo iemand nou precies?”

Inmiddels is iedereen in de repressieve dienst wel op de hoogte van de taak & functie van de Officier van Dienst Geneeskundig, de OvDG.  Een functionaris welke ter plaatse komt op het moment dat er behoefte is aan eenhoofdige leiding in de multidisciplinaire hulpverlening. Afstemming van werkprocessen in opgeschaalde zorg tussen: brandweer, politie, gemeente en de ambulancezorg.  Voor deze laatste wordt deze rol vervuld vanuit de GHOR.

De Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, ACGZ is een van de operationele rollen binnen de sectie geneeskundige zorg.

 In de nieuwe operationele hoofd structuur wordt de sectie geneeskundige zorg geleid door de Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg, de ACGZ.  De ACGZ is aangewezen door de Directeur Publieke Gezondheidszorg , DPG. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ACGZ komen deels  overeen met die van het  “oude” Hoofd sectie GHOR, Hs-GHOR. Een functie welke onder de meeste van ons wel bekend is.

Instroomeis.

De instroomeis voor de functie van ACGZ zijn opgenomen in het landelijk functie profiel en zijn o.a.:

  • HBO – WO werk & denkniveau aantoonbaar door opleiding en ervaring.
  • Aantoonbare kennis van de crisisbeheersing & rampenbestrijding.
  • Leidinggeven op tactisch & strategisch niveau vanuit een helicopterview.

Positionering.

De ACGZ kan om verschillende reden worden ingezet, op hoofdlijnen zijn dat:

  • Mono- als ook Multi-disciplinair.
  • Via of op verzoek van de OvDG.
  • Bij Multi-disciplinaire opschaling vanaf GRIP 2.

De ACGZ neemt dan plaats in het Regionaal Operationeel team, het ROT.

De ACGZ is 24 uur per dag op te roepen door de meldkamer ambulancezorg.

Voor een uitgebreide beschrijving van de instroomeis en positionering verwijs ik naar het volledig functie profiel van de ACGZ op de website van het IFV. www.ifv.nl

Leiding & verantwoording.

De ACGZ geeft operationele leiding aan de OvDG, geeft advies en legt direct verantwoording af aan de Directeur Publieke gezondheidzorg.

De ACGZ laat zich o.a. adviseren door de GAGS en arts infectie ziekte bestrijding.

Regio’s staan geheel vrij om de taken van deze functionaris naar regio afspraken in te vullen.

  • daar waar hij staat kan ook zij gelezen worden.