Home Algemeen Algemeen Competentiemetingen bij Friese Officieren van Dienst Geneeskundig (OvD-G)

Competentiemetingen bij Friese Officieren van Dienst Geneeskundig (OvD-G)

1273
0

Bij de Friese Officieren van Dienst Geneeskundig (OvD-G) zijn competentiemetingen uitgevoerd, een primeur voor Nederland. De competentiemeting, in december uitgevoerd door Het Netwerkcentrum en de afdeling Crisisbeheersing, is het vervolg op het opstellen van functiebeschrijvingen, competentieprofielen en bekwaamheidsbeleid voor GHOR-functionarissen. Met deze meting krijgen de GHOR-functionarissen en hun leidinggevenden inzicht in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Hierdoor kan gerichter aan de eigen vakbekwaamheid worden gewerkt. Hierbij kan de GHOR opleidingen, trainingen en oefeningen aanbieden, afgestemd op de behoefte van de functionarissen.

Theunis Doornbos (OvD-G) heeft de competentiemeting ondergaan. Wanneer we Theunis bellen om te vragen hoe hij het heeft ervaren, is hij met zijn collega onderweg. Theunis is in het dagelijks leven ambulanceverpleegkundige en meewerkend teamleider van de ambulancepost Dokkum/Metslawier. Hij heeft wel tijd om een paar vragen te beantwoorden; ze zijn net vrij gemeld en rijden zonder patiënt terug naar de ambulancepost.

“Scenariodenken en opschalen. Daar was ik op gericht.”

Bij de Friese Officieren van Dienst Geneeskundig (OvD-G) zijn competentiemetingen uitgevoerd, een primeur voor Nederland. De competentiemeting, in december uitgevoerd door Het Netwerkcentrum en de afdeling Crisisbeheersing, is het vervolg op het opstellen van functiebeschrijvingen, competentieprofielen en bekwaamheidsbeleid voor GHOR-functionarissen. Met deze meting krijgen de GHOR-functionarissen en hun leidinggevenden inzicht in hun kwaliteiten en ontwikkelpunten. Hierdoor kan gerichter aan de eigen vakbekwaamheid worden gewerkt. Hierbij kan de GHOR opleidingen, trainingen en oefeningen aanbieden, afgestemd op de behoefte van de functionarissen.

Theunis Doornbos (OvD-G) heeft de competentiemeting ondergaan. Wanneer we Theunis bellen om te vragen hoe hij het heeft ervaren, is hij met zijn collega onderweg. Theunis is in het dagelijks leven ambulanceverpleegkundige en meewerkend teamleider van de ambulancepost Dokkum/Metslawier. Hij heeft wel tijd om een paar vragen te beantwoorden; ze zijn net vrij gemeld en rijden zonder patiënt terug naar de ambulancepost.

Hoe heb je de competentiemeting ervaren?

“Het was een leuke en leerzame oefening. Realistisch, de CoPI-bak stond er en was volledig ingericht en bemenst. De theoretisch toets aan het einde vond ik lastig.”

Waar kreeg je mee te maken tijdens de oefening?

“Er was een explosie geweest in een pand waarbij een onbekend aantal slachtoffers was gevallen. Later bleek dat er door de explosie meerdere doden en gewonden waren en dat er in het pand een XTC-lab zat, waarbij motorbendes betrokken waren. Onder andere hierdoor werd in de loop van de casus de cirkel van veiligheid voor de hulpverleners steeds kleiner.”

Wat was voor jou een uitdaging tijdens de oefening?

“De tijdsdruk. Tussen de CoPI-overleggen had ik 10 minuten tijd om zaken weg te zetten: terugkoppeling naar de 1e ambulance, bila’s met de OvD-bevolkingszorg en OvD-brandweer, contact met de GAGS en met de AcGz. Voor een volgende keer zou ik, wanneer er weinig tijd is, zaken weg kunnen zetten bij de 1e ambulance.”

Hoe is dit in vergelijking met de werkelijkheid?

“Bij de inzetten (red. onder andere het mestsilo incident in Makkinga, de brand op de Kelders en dug-out-ongeval in Twijzel) die ik als OvD-G heb meegemaakt, had ik vaak toch wat meer tijd om dingen op te pakken. Bij lange inzetten zat er soms wel een uur tussen de overleggen.”

Wat vond je goed gaan?

“Scenariodenken en opschaling had ik vooraf als aandachtspunt aangegeven. Tijdens één van de CoPI-overleggen, heb ik dan ook aangegeven dat we op moesten schalen. Hier kon iedereen zich in vinden. Verder heb ik er op aangedrongen dat we, als het ging om slachtofferbeelden, alleen met feiten naar buiten zouden treden. Ook het scenariodenken, worstcase scenario en wat moet ik dan geregeld hebben, ging me wel goed af. Na de oefening heb ik met mijn waarnemer mijn tips en tops besproken. Zij gaf aan dat ik actief aanwezig was in het CoPI, verbaal en non-verbaal mezelf goed uit kon drukken en de focus op feiten vond ze goed. Ik ontvang nog een verslag van mijn competentiemeting.”

Portfolio, persoonlijk ontwikkelplan en jaargesprek

De competentiemetingen van de OvD-G’en zijn onderdeel van het vakbekwaamheidsbeleid van bureau GHOR Fryslân. Naast de competentiemeting behoren een portfolio, een persoonlijk ontwikkelplan operationeel (POPO) en een operationeel jaargesprek tot het nieuwe bekwaamheidsbeleid. GHOR-functionarissen worden hierbij grotendeels zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun vakbekwaamheid. In maart 2015 is het de beurt aan de Algemeen Commandanten Geneeskundige zorg en de Hoofden Actiecentrum GHOR, ook andere crisisfunctionarissen binnen Veiligheidsregio Fryslân zullen volgen.

bron: veiligheidsregiofryslan.nl

Vorig artikelCentrale aansturing van luchtgebonden MMT’s is noodzakelijk
Volgend artikelSerious game helpt opvang brandwondenpatiënten te verbeteren
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.