Home Algemeen Algemeen Column: Regieverpleegkundigen: hebben wij de regie?

Column: Regieverpleegkundigen: hebben wij de regie?

2458
6

Binnenkort worden weer stappen gezet op het gebied van de vernieuwing van de Wet BIG. Ik denk dat nog maar weinig collega’s zich hiermee bezig hebben gehouden. Binnen de Ambulancesector in elk geval niet heel veel. Toch heeft deze nieuwe opzet mogelijk grote gevolgen. Het draait allemaal om de regieverpleegkundige. In eerste instantie was het de bedoeling om te kijken of alle verpleegkundigen naar een hbo-niveau konden worden getild, maar toen er te veel beren op de weg kwamen, koos men voor het toevoegen van een niveau. Er kwam een nieuw beroep dat de titel ‘regieverpleegkundige’ kreeg en je mag je inschrijven in het register van dit nieuwe beroep als je een hbo-verpleegkundige opleiding hebt gedaan. En nu begrijp je natuurlijk dat de beren los waren. Vooral collega’s met een inservice-opleiding (en dat zijn er in de Ambulancezorg, maar volgens mij ook op de SEH, de CCU en de IC, best veel), zagen de bui al hangen: kom ik daar wel voor in aanmerking of moet ik dan allerlei scholing volgen of toetsingen ondergaan? En wat moet ik allemaal doen om na vijf jaar hergeregistreerd te worden? Wil ik dat wel?

Om het niveau van een opleiding te bepalen, heeft men in Europa besloten de EQF in te voeren en Nederland heeft deze ondergebracht in de NLQF (Nederlands Kwalificatie Raamwerk). Er zijn acht niveaus. Bij ons als verpleegkundigen hebben we vooral te maken met de niveaus 4 (MBO) en 6 (HBO). Het onderscheid zit ‘m vooral in vak- en beroepsoverstijgende activiteiten zoals het opstellen van standaarden, het initiëren of meewerken aan wetenschappelijk onderzoek etc., maar ook in de complexiteit van de patiënten en de toekenning van een zelfstandige bevoegdheid voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen. Doel van dit alles is transparantie en vergelijkbaarheid vergroten, maar men wil ook doorgroei van mbo naar hbo bevorderen. Het is duidelijk wat wij als gespecialiseerde verpleegkundigen willen: erkenning van onze specialisatie en het hbo-niveau ervan. We hebben te maken met complexe, niet voorspelbare zorgsituaties (ja, zo overgenomen uit de beleidsstukken) en patiënten met instabiele vitale functies. We doen risicovolle en voorbehouden handelingen. Allemaal zaken waar je een hbo denk- en werkniveau voor nodig hebt. Maar willen we ook alles doen wat nodig is om op NLQF-niveau 6 te functioneren? Kwaliteitsstandaarden ontwikkelen? Onderzoek initiëren? En als we het willen, krijgen we hiervoor wel de gelegenheid?

Eigenlijk is het heel jammer dat de opening van niveau 5 om politieke redenen niet is gebeurd. Dat had in mijn ogen de zaken heel transparant gemaakt: niveau 5 is duidelijk hbo denk- en werkniveau, maar zonder de beroepsoverstijgende zaken. Het was heel wijs geweest de verpleegkundige specialisaties die wij nu in Nederland kennen daarin te zetten: goed bereikbaar voor mensen met een mbo-achtergrond, duidelijk voor werkgevers en patiënten! Het lijkt erop dat in elk geval wij als Ambulanceverpleegkundigen, maar dat geldt ook voor de SEH-, IC- en CCU-verpleegkundigen, zonder meer in aanmerking komen voor inschrijving in het register van regieverpleegkundigen. Maar hoe ziet dat er na vijf jaar uit, als de herregistratie aan de orde is? Komen we dan wel aan alle punten toe en zo niet, wat gebeurt er dan? Oké, we blijven verpleegkundigen en onze werkgevers hebben ons met onze extra kennis en vaardigheden nog net zo hard nodig, maar juridisch wordt onze positie zwakker, zeker ten aanzien van de risicovolle en voorbehouden handelingen.

Kortom, er zijn nog wel wat beren. Het is afwachten of die ons gaan aanvallen of dat wij ze gaan knuffelen. Laten we in elk geval de vinger aan de pols houden, want het gaat om onze toekomst.

bron: Venticare Magazine Maart 2019

Vorig artikelRijksoverheid: Minister Bruins kiest voor kwaliteit en continuïteit in ambulancezorg
Volgend artikelWijziging artikel 61a RVV, gevolgen voor chauffeurs hulpdiensten.
Thijs Gras
Thijs Gras werkt sinds 1995 als Ambulanceverpleegkundige en officier van dienst geneeskundig in Amsterdam. Dankzij zijn achtergrond als historicus heeft hij al veel geschreven over de geschiedenis van de Ambulancezorg in Nederland.

6 REACTIES

 1. Complexe, niet voorspelbare zorgsituaties onder tijdsdruk met beperkte diagnostische middelen, zou ik er van willen maken.

  Ik wens AZN buitengewoon veel succes toe om dit te gaan tackelen met de overheid.
  Voor je het beseft, zit de sector met een enorm personeelsprobleem.

 2. Zijn ambulanceverpleegkundigen in feite niet gewoon Physician Assistants (PA’s)? Ze bieden immers geprotocolleerde medische zorg m.b.v het MPA. En zouden ook als zodanig gekwalificeerd en gehonoreerd moeten worden, meen ik.

 3. Ik lees enkele zinnen over niveau 5 die niet helemaal kloppen. Het ‘oude’ niveau 5 (hbo) heet tegenwoordig niveau 6 (met precies dezelfde inhoud van de opleiding als het vorige niveau 5 niveau vanaf 2012, vanaf 2020 met een vernieuwd curriculum). Het nieuwe niveau 5 is een tweejarige hbo-opleiding op het niveau van de zogenaamde associate degree; dan kan iemand met niveau opleiding 5 in twee jaar (later) een hbo-opleiding halen. Dus niveau 5 ‘zonder beroepsoverstijgende zaken’ bestaat niet.

 4. Het zal de zorgkosten zeker niet naar beneden brengen, de zorg niet verbeteren en het aantal overleg structuren niet verminderen. Kortom een nutteloze en heilloze happening waarschijnlijk ontsproten uit een brein wat niets van doen heeft met zorg en handen aan het bed.

 5. Beste Jet,

  Ik heb het zo geformuleerd dat het net zo goed van toepassing is op verpleegkundig centralisten. Dat zijn immers ook gespecialiseerde verpleegkundigen die te maken hebben met patienten met instabiele vitale functies en die ook risicovolle handelingen doen (al doen ze dan geen voorbehouden handelingen). Ik reken verpleegkundig centralisten tot het domein van de ambulancezorg en ook voor veel van die centralisten geldt dat ze een specialisatie hebben (IC, CCU, SEH). Zelf heb ik 13 jaar in parttime achter de knoppen gezeten tot er een zeker uitvraagsysteem bij ons op de MKA werd geïmplementeerd, toen ben ik ermee gestopt, helaas, want ik heb het tot dan altijd met veel plezier gedaan.

Reacties zijn gesloten.