Home Algemeen Algemeen Campagne “De mensen van de ambulance” gaat door

Campagne “De mensen van de ambulance” gaat door

921
0
DMVDA

Op donderdag 7 april 2016 kondigde Veronique Esman, plv. DG VWS, aan dat minister Schippers de subsidie voor de campagne ‘De mensen van de ambulance’ , op sociale media afgekort “dmvda” met een jaar verlengt. Mevrouw Esman: “Minister Schippers vindt informatie over ambulancezorg en het werk van ambulancehulpverleners belangrijk. De campagne heeft hieraan positief bijgedragen.

Hoe zit het nu precies, wat zijn de doelstellingen, hoe wordt het gemeten en wie zit er nu achter het account welke op diverse sociale media actief is. Wij hebben het AZN gevraagd en hopen met de onderstaande bijdrage hier antwoord op te kunnen geven.

Doelstellingen
De doelstelling van de campagne is het verbeteren van kennis over ambulancezorg bij het brede publiek. Het uitgangspunt is dat als mensen beter weten wat ze moeten doen (of laten) als ze te maken krijgen met ambulancezorg, hun verwachtingen realistischer zijn (verwachtingsmanagement). Dit kan oplopende emoties voorkomen. Daarnaast is het streven het respect voor ambulancehulpverleners te vergroten, door mensen een inkijk te geven in de wijze waarop de ambulancezorg georganiseerd is en hoe ambulanceprofessionals te werk gaan. De focus in de campagne ligt op de mensen (van de ambulance) en hun vak. Dat staat centraal. Deze lijn wordt dit jaar en in 2017 voortgezet, eventueel met nieuwe middelen en nieuwe thema’s of een verdieping op de huidige thema’s, daar gaan we nog mee aan de slag. Er is in 2014 een tussentijdse effectmeting gedaan en aan het einde van de campagne vindt een 1-meting plaats.

Social media
De campagne is, zoals bekend, ontwikkeld door AZN, in samenwerking en afstemming met V&VN ambulancezorg en RAV’s. De social media accounts worden beheerd vanuit AZN. De kanalen fungeren als een soort doorgeefluik voor zowel de communicatiemiddelen, als voor de tips en informatie die ons is aangereikt door professionals. Vragen die via de social media kanalen binnenkomen worden voorgelegd aan ambulancehulpverleners. Nadat zij ‘achter de schermen’ reactie hebben gegeven op de vraag, wordt het antwoord gegeven namens/via dmvda. Bij de ontwikkeling van de communicatiemiddelen voor de campagne is een vaste groep ambulancehulpverleners geraadpleegd. Zij voorzien AZN van vakinhoudelijke adviezen en toetsen vooraf de content op juistheid.

De professionals & het vak centraal
Met “dmvda” zijn weer de afgelopen tijd in geslaagd om met elkaar een mooie campagne neer te zetten. Dit is mede te danken aan de betrokkenheid en medewerking van professionals. Zij zijn het boegbeeld van de campagne en vullen die rol ook actief en goed in. Top dus! In al die tijd is de campagne gevrijwaard gebleven van belangen. Daar zijn we blij mee en dat willen we graag voortzetten. De focus lag en ligt nog steeds op dat waar het om gaat: de mensen van de ambulance en hun mooie vak.

Verslag campagne De mensen van de ambulance

Vorig artikelRichtinggevend Kader Bijzondere Verkeersbevoegdheden
Volgend artikelTrots op ons mooie en uitzonderlijke beroep!
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.