Home Algemeen Algemeen Calamiteitenhospitaal en gebruik PBRS

Calamiteitenhospitaal en gebruik PBRS

1175
0

We hebben al eerder aandacht besteed aan het calamiteitenhospitaal, echter staan de ontwikkelingen niet stil, voor ons een reden om nogmaals aandacht te geven aan het calamiteitenhospitaal. Het Calamiteitenhospitaal, in het UMC Utrecht, is een unieke voorziening voor de onmiddellijke opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden. Het is een samenwerkingsplatform Defensie (Centraal Militair Hospitaal) en het UMC Utrecht, waar de uitzonderlijke situatie tot de norm verheven is en voorbereiding op rampen en grootschalige opvang dagelijkse routine. De combinatie met een groot academisch ziekenhuis, een militair ziekenhuis, een traumacentrum en het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) biedt niet alleen de infrastructuur, maar ook de benodigde expertise.

Het calamiteitenhospitaal werkt onder andere met PBRS

Het Patiënten Barcode Registratiesysteem (PBRS) is een geautomatiseerd registratiesysteem, waarmee gegevens behalve via het toetsenbord ook door middel van barcodes ingevoerd kunnen worden. Onder andere persoonsgegevens van de patiënten worden in dit systeem opgenomen.

Het hoofddoel van het PBRS is snel en kwalitatief goed registreren van patiëntgegevens door medewerkers teneinde de medische coördinatie tijdens een calamiteit optimaal te laten verlopen. In het systeem kunnen gegevens als urgenties, medische diagnoses, routing, behandelingen, namen, adressen, woonplaatsen, geboortedata, locatiegegevens, aankomst- en vertrektijden geregistreerd worden. Daarnaast kunnen gegevens over de groep patiënten als geheel worden vastgelegd (calamiteitgegevens). De gegevens kunnen op meerdere werkplekken worden ingevoerd. De computers (‘stations’) waar deze gegevens worden ingevoerd zijn in een netwerk met elkaar verbonden.

De gegevens worden opgeslagen in een centrale databank. Waar mogelijk worden barcodes gebruikt als informatiedrager voor het invoeren van gegevens. Dit verhoogt de snelheid van invoeren en garandeert de kwaliteit van de gegevens.

Het gebruik en de verdere ontwikkeling van het PBRS richten zich primair op:

 • het vereenvoudigen van registratie en identificatie van patiënten;
 • het lokaliseren van patiënten;
 • het verzamelen en registreren van medische indicaties (urgenties en werkhypotheses) en verrichtingen;
 • het aanmaken van rapportages voor hulpverlenende coördinatie;
 • gegevens uitwisselen met het Ziekenhuis Informatie Systeem (ZIS);
 • matchen van verwanten met patiënten
 • het ondersteunen van analyses achteraf.

Het PBRS draagt door het bovenstaande in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van de zorgverlening tijdens calamiteiten door:

 • verbetering van de coördinatie van de zorg aan patiënten;
 • vergemakkelijken van medisch en verpleegkundig handelen;
 • het achteraf mogelijk maken van quality assurance;
 • het mogelijk maken van lokalisatie van patiënten;
 • doorlopende triage van patiënten door centrale informatievoorzieningen.

ambusluis3

PBRS in de praktijk

Wanneer een patiënt tijdens een calamiteit binnenkomt in de ambulancesluis, krijgt de betreffende patiënt een polsbandje om met daarop een barcode. Deze barcode correspondeert met een van tevoren gereserveerd patiëntnummer. Bij dit nummer hoort een patiëntendossier, eveneens met barcodering, dat altijd bij de patiënt blijft. In de ambulancesluis bepaalt de coördinerend verpleegkundige waar de patiënt naar toe gaat. De registrateur die het PBRS bedient, hoeft geen automatiseringsdeskundige te zijn. Deze registrateur leest eerst de polsband in van de patiënt met behulp van een barcode-scanner. Daarna worden gegevens geregistreerd met behulp van zgn. ’templates’. Op deze templates kunnen gegevens worden weergegeven zoals urgenties, medische indicaties of routing.

Daarna gaat de patiënt naar de triage- en behandelruimte, waar de arts de patiënten indeelt naar urgentieklasses. De registrateur leest wederom eerst het nummer van de patiënt in, waardoor eerder ingevoerde gegevens op het beeldscherm verschijnen. Vervolgens worden aan de hand van templates de klinische urgenties aangegeven. Vervolgens gaan de patiënten naar één van de sluizen. Patiënten met de hoogste urgentie gaan naar sluis Rood, de patiënten die een behandeling binnen 6 uur nodig hebben gaan naar sluis Geel. Patiënten die minimale behandeling nodig hebben gaan naar sluis Groen. In de sluizen worden de patiënten grondig onderzocht.

Vervolgens wordt bij de uitgang van de Triage- en behandelruimte de medische indicaties aangegeven en de routing van de patiënt. Daarna vervolgt de patiënt zijn weg naar de röntgenafdeling, de OK, de Intensive Care, de Medium Care of de Low Care.

Op de verpleegafdelingen kunnen bedlocaties worden ingevoerd in het PBRS. Personalia kunnen op ieder registratiestation worden ingevoerd. In de praktijk wordt dit meestal gedaan op de verpleegafdelingen. Op de behandelafdelingen kunnen o.a. de verrichtingen worden aangegeven. Tevens is het mogelijk om verwanten te matchen met één of meerdere patiënten.

Met het PBRS is het mogelijk om patiëntenrapportages te genereren van de gegevens die tot dan toe zijn ingevoerd. Tevens is het mogelijk om overzichten te genereren. Met behulp van de bovengenoemde gegevens is het eveneens mogelijk om na afloop evaluatie van de opvang te ondersteunen. Op de verpleegafdelingen is het mogelijk barcode-etiketten uit te printen met behulp van barcode-printers.

Het PBRS wordt binnen een logisch gezien apart netwerk toegepast. Dit netwerk maakt fysiek (infrastructureel) gebruik van de bekabeling van het UMC-netwerk, maar heeft een eigen centrale computer, de zogenaamde ‘server’, met de benodigde netwerk-software “Novell”. Er is een mogelijkheid om met het ZIS gegevens te kunnen uitwisselen. Deze communicatie is bi-directioneel, omdat er zowel de behoefte bestaat vanuit het ZIS gegevens te kunnen inzien die in het PBR-systeem zijn ingevoerd als omgekeerd. Vanuit elk registratiepunt kan rechtstreeks worden gecommuniceerd met het ZIS. Als het ZIS uitvalt, dan vormt dit geen belemmering voor het PBRS.

 

Ondanks heeft het calamiteitenhospitaal een nieuwe presentatie online gezet, deze presentatie geeft meer informatie over het calamiteitenhospitaal voor o.a. medewerkers van ambulancediensten en GHOR regio’s.

Klik hier om de presentatie te starten

bron: umcutrecht.nl

Vorig artikelSerious game helpt opvang brandwondenpatiënten te verbeteren
Volgend artikelAfzuiging dieselrook in ambulance garages?
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.