Home Algemeen Algemeen Broeder de Vries Dutch Medical Services gaat gebruik maken van militare vliegvelden

Broeder de Vries Dutch Medical Services gaat gebruik maken van militare vliegvelden

2132
0

Op grond van een algemeen maatschappelijk belang wordt aan gezagvoerders van luchtvaartuigen die in opdracht van Broeder de Vries Dutch Medical Services BV zogenaamde ambulancevluchten met een spoedeisend karakter of vluchten ten behoeve van donortransplantaties uitvoeren ontheffing verleend van de verbodsbepaling van artikel 34, eerste lid, onderdeel a, van de Luchtvaartwet met betrekking tot het medegebruik van de militaire luchtvaartterreinen Volkel, Gilze-Rijen, Eindhoven, Woensdrecht en Maritiem Vliegkamp De Kooy op dagen en tijden dat deze luchtvaartterreinen zijn opengesteld, zoals gepubliceerd in de Military Aeronautical Information Publication Netherlands (MilAIP) of notice to airmen (NOTAM).

Op grond van een algemeen maatschappelijk belang (amb) is aan gezagvoerders die in opdracht van broeder de Vries Dutch Medical Services BV ambulance- en donortransplantatievluchten uitvoeren, ontheffing verleend. Vooraf is niet te bepalen om hoeveel vliegtuigbewegingen het gaat. Vandaar dat geen limitering in vliegtuigbewegingen in de ontheffing is opgenomen. De desbetreffende luchtvaartterreinen kunnen alleen worden aangedaan, indien het gaat om operationeel noodzakelijke vluchten.

Hoewel artikel 34 van de Luchtvaartwet is ingetrokken, geldt het artikel volgens de overgangsbepaling van de Regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens (RBML) nog wel voor luchtvaartterreinen waarvan de aanwijzing is gebaseerd op de Luchtvaartwet en nog niet op de Wet luchtvaart. Deze situatie is van toepassing op de militaire luchtvaartterreinen Volkel, Gilze-Rijen, Eindhoven, Woensdrecht en Maritiem Vliegkamp De Kooy.

In overleg met het Commando Luchtstrijdkrachten is besloten het medegebruik van genoemde militaire luchtvaartterreinen door Broeder de Vries Dutch Medical Services te verlengen tot uiterlijk 1 november 2014. Met ingang van deze datum dient voor de militaire luchtvaartterreinen op grond van het RBML een luchthavenbesluit te zijn vastgesteld op basis van de Wet luchtvaart. Hierdoor zal een einde komen aan de overgangsperiode en daarmee het medegebruik op grond van de ontheffingensystematiek van de Luchtvaartwet. Vanaf dat moment zal het medegebruik van de militaire luchtvaartterreinen door Broeder de Vries Dutch Medical Services gestalte moeten krijgen in de vorm van een op het medegebruik toegesneden vrijstelling.

bron: Staatscourant Nr. 36481

Vorig artikelHandverzorging, wees je ervan bewust
Volgend artikelHypothermie door infuus en ambulance
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.