Home Algemeen Algemeen Borging kwalificatiedossiers GHOR- en GGD-crisisrollen

Borging kwalificatiedossiers GHOR- en GGD-crisisrollen

677
0

Op verzoek van GGD GHOR Nederland, verzorgen wij al enkele jaren het beheer en de borging van de kwalificatiedossiers van de GHOR-rollen.
In het kader van de verantwoordelijkheid die de DPG heeft voor zowel de GHOR-rollen als de GGD-crisisrollen (GGD opgeschaalde zorg), is het raadzaam om aan de GGD-crisisrollen dezelfde kwaliteitseisen te stellen, zoals die aan de GHOR-rollen zijn gesteld. De GGD-crisisrollen worden nog niet landelijk beheerd en geborgd. Daarmee ontstaat het risico dat er diversiteit ontstaat in de opvattingen over de (invulling van de) GGD-crisisrollen en dit kan een negatieve invloed op de kwaliteit daarvan hebben. Tevens bestaat het risico dat nieuwe ontwikkelingen niet worden opgenomen in de kwalificatiedossiers. Tot slot kan ook de bovenregionale uitwisselbaarheid van de professionals negatief beïnvloed worden, wat een risico is voor de continuïteit en kwaliteit van de zorg. En er zijn ook onderlinge relaties tussen de GHOR- en GGDcrisisrollen.

Wij hebben GGD GHOR Nederland voorgesteld om het beheer en de borging van de GGD-crisisrollen bij ons te beleggen. Wij hebben ervaring met het beheer en de borging van de GHOR-rollen en met het proces om te komen tot het bijstellen en actualiseren van kwalificatiedossiers, in nauwe samenwerking met het werkveld.

In het clusteroverleg Veiligheid van GGD GHOR Nederland van december 2014 is positief geadviseerd over dit voorstel en ingestemd met het uitwerken ervan. De Academie voor GHOR en Opgeschaalde Zorg stelt nu in afstemming met GGD GHOR Nederland een plan van aanpak 2015 – 2018 op voor beheer en borging van de kwalificatiedossiers GHOR- en GGD-crisisrollen.
Dit voorstel komt terug in het cluster veiligheid.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Carian Cools, e-mail carian.cools@ifv.nl

bron: IFV.nl

Vorig artikelS-CUT, een nieuwe tool voor snel ontkleden
Volgend artikelOde aan ‘de ambulance’
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.