Home Algemeen In de media Betere dekking MMT Groningen

Betere dekking MMT Groningen

1993
0

Het UMCG en Groningen Airport Eelde (GAE) gaan de mogelijkheden onderzoeken om een nieuwe standplaats voor de helikopter van het Mobiel Medisch Team (MMT) op de luchthaven te realiseren. Ook een nieuwe standplaats voor UMCG Ambulancezorg op Eelde maakt onderdeel uit van de plannen. Hiertoe hebben de bestuurders van de organisaties vandaag een intentieverklaring getekend.

Begin 2014 zullen de organisaties een besluit nemen over de daadwerkelijke verplaatsing van de standplaats van de MMT-heli en de nieuwe ambulancestandplaats. In de komende maanden worden de randvoorwaarden nader uitgewerkt, waaronder de benodigde procedures en vergunningen, alsook de bouwtechnische-, financiële-, juridische- en personele aspecten.

De huidige standplaats van de MMT-heli op het dak van het UMCG blijft in gebruik om patiënten met de heli snel naar het UMCG te brengen als dat noodzakelijk is.

Het UMCG is al geruime tijd op zoek naar een nieuwe standplaats voor de MMT-heli. De minister van VWS heeft eerder aangegeven, dat een verplaatsing van de standplaats wenselijk is om een betere landelijke spreiding van de MMT-helikopters en dekking van Nederland te realiseren. Vanaf Groningen Airport Eelde is het mogelijk meer mensen in Noord- en Oost-Nederland sneller gespecialiseerde traumazorg te bieden en aan die wens te voldoen. Daarnaast heeft Groningen Airport Eelde als voordeel dat het beschikt over de benodigde faciliteiten en infrastructuur.

De organisaties zullen omwonenden van de luchthaven tijdig over de plannen informeren.

bron: umcgambulancezorg.nl