Home Algemeen Betaal meer voor ambulances en voorkom incidenten

Betaal meer voor ambulances en voorkom incidenten

1153
0

Ambulance Amsterdam heeft een reprimande gekregen van de Inspectie SZW. De werkdruk is er te hoog en de Arbeidstijdenwet wordt er overtreden. De directie belooft beterschap.

In zekere zin zijn Erik Jan van Lieshout en Jan Pierik, de directeuren van Ambulance Amsterdam, blij met de inspectie. ‘We hebben gelukkig geen boete of proces-verbaal gekregen,’ zegt Van Lieshout. ‘We zullen hier werk van maken,’ zegt Pierik. ‘We hadden al een plan voor de werkdruk, maar dat zullen we vernieuwen. We hebben er nu ook meer gegevens over, zoals het aantal ritten per dienst. Dat maakt het simpeler de werkdruk echt aan te pakken.’

Om aan de Arbeidstijdenwet te voldoen moet iedereen roosters strakker volgen. Van Lieshout: ‘Leidinggevenden moeten beter opletten of nog aan de regels wordt voldaan als diensten worden geruild.’

Het belangrijkst is misschien wel de tevredenheid van werknemers. Daar schort het aan, geven Van Lieshout en Pierik toe. ‘Zij voelen zich nu niet voldoende gewaardeerd door het bedrijf. Dat moet anders.’

Ambulance Amsterdam komt al ruim een jaar slecht in het nieuws. Medewerkers klaagden over verouderde apparatuur, hoge werkdruk en een tekort aan ambulances. De Inspectie voor de Gezondheidszorg zag geen problemen, maar de Inspectie SZW heeft wel overtredingen geconstateerd. De werkdruk is te hoog en aan de eisen op het punt van arbeids- en rusttijden wordt niet voldaan.

De ambulancedienst moet nu binnen een maand met een plan komen om de werkdruk te verminderen. Binnen drie maanden mag van overtredingen op dat punt geen sprake meer zijn. Ook moet binnen een maand aan de eisen op het punt van arbeids- en rusttijden worden voldaan. Als dat niet lukt, kan een boete volgen.

Waarom zijn uw werknemers zo ontevreden?
Van Lieshout: ‘De fusie tussen de gemeentelijke dienst en ambulancebedrijf VZA in 2011 was een enorme klus. Het is ons niet gelukt een sfeer te creëren waarin medewerkers zich gewaardeerd voelen.’

Er wordt nu al een jaar geklaagd.
Van Lieshout: ‘We hebben niet stilgezeten. Na de negatieve uitkomsten van het medewerkerstevredenheidsonderzoek hebben we medewerkers in teams mee laten praten over het bedrijf, zoals over de aanbesteding van apparatuur. De overige medewerkers hebben daar echter te weinig van meegekregen. Dat lag niet aan hen, maar aan ons. De communicatie binnen het bedrijf is niet goed. Maar dat kan niet betekenen dat de directie met alle 450 medewerkers in gesprek gaat. Wij moeten leidinggevenden zo instrueren dat zij beter met medewerkers communiceren.’

Waarom is de werkdruk zo hoog?
Pierik: ‘Het zijn roerige tijden. We doen steeds meer ritten, maar hebben te weinig vaste mensen in dienst. Daarom leiden we zestig mensen op. Ook waren de voorwaarden niet op orde. Zo zijn we bezig geweest over te stappen naar andere locaties. We zijn weg uit de Valckenierstraat en we hebben nu posten bij het OLVG, het Lucas Andreas, de Karperweg en de kazerne bij de IJtunnel.’

Waarom huurt u zo veel uitzendkrachten in? Dat levert problemen op als zij Amsterdam niet goed kennen.
Pierik: ‘Wij deden dat om voldoende ritten te rijden. Natuurlijk hadden wij ook liever vaste medewerkers gehad, maar het opleiden van mensen kost tijd. Voor uitzendkrachten betalen wij de hoofdprijs. Toch kozen wij ervoor, omdat wij niet wilden dat er wagens uitvielen. En dus kon het gebeuren dat een uitzendkracht de weg niet kende of een vluchtheuvel over het hoofd zag. Dat is vervelend, maar wij hebben liever dat een wagen via een omweg rijdt dan dat hij helemaal niet rijdt. Mede dankzij de kosten van uitzendkrachten schrijven we dit jaar eenmalig rode cijfers.’

Hoe diep zit u in het rood?
Pierik: ‘We hebben een tekort van een half miljoen op een begroting van 45 miljoen euro. Gelukkig is onze solvabiliteit goed.’

U haalt de landelijke norm dat 95 procent van de ambulances op tijd moet rijden, niet. En er zijn verhalen dat sommige ambulances pas na dertig minuten arriveren. Hoe komt dat?
Pierik: ‘De laatste twee maanden zaten we op 94 procent. Eind volgend jaar moeten we op 95 procent zitten. Maar het zal altijd mogelijk blijven dat een ambulance niet op tijd komt. Als je incidenten wilt voorkomen, zal de samenleving meer voor ambulances moeten betalen.’

De hartbewakingsapparatuur is oud. Waarom is die niet vernieuwd?
Van Lieshout: ‘Dat de apparatuur oud is, betekent niet dat zij niet goed genoeg is. Anders had de Inspectie voor de Gezondheidszorg wel ingegrepen. Bij de eerste aanbesteding maakte de leverancier een fout. Toen moest de hele aanbesteding worden overgedaan. En de aanbesteding is nogal ingewikkeld, omdat de hartmonitoren moeten communiceren met de ict van het OLVG, de VU én het AMC. Nu is de opdracht voorlopig gegund. Dat betekent dat we in februari de eerste nieuwe monitoren kunnen gebruiken. En met de aanbesteding voor de brancards beginnen we nu.’

(Door: Elisa Hermanides)
BRON: http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3805402/2014/12/06/Als-je-incidenten-wilt-voorkomen-moet-er-meer-voor-ambulances-worden-betaald.dhtml

Vorig artikelIngezonden bericht…. het lezen is niet verplicht…..
Volgend artikelAmarok ambulance en powerload brancard
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.