Home Algemeen Algemeen Beslissende stap gezet naar de meldkamer van de toekomst

Beslissende stap gezet naar de meldkamer van de toekomst

940
0

Met de ondertekening van het transitieakkoord is vandaag de beslissende stap gezet op weg naar de meldkamer van de toekomst. Door de vorming van een nieuwe meldkamerorganisatie kan in de toekomst nog beter worden voldaan aan de vragen van burgers en hulpverleners. Het akkoord is ondertekend door de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie), Schippers (VWS), Hennis-Plasschaert (Defensie), korpschef van de nationale politie Gerard Bouman, Aleid Wolfsen (Voorzitter), Henri Lenferink (portefeuillehouder Informatievoorziening) van het Veiligheidsberaad en Jack Versluis, bestuurder van Ambulancezorg Nederland. “Er wordt vandaag geschiedenis geschreven,” zo zei minister Opstelten bij de ondertekening.

Verbeteringen

In de meldkamer van de toekomst kan de burger straks meer dan nu in het eerste contact worden geholpen. Burgers worden, ongeacht waar zij vandaan bellen, op dezelfde manier geholpen. Daarnaast kunnen meldkamers elkaar onderling, bij drukte of problemen, veel makkelijker ondersteunen of vervangen. Tot slot verbetert de informatie-uitwisseling tussen de hulpverleningsdiensten en de regio’s.

Tien locaties

Afgesproken is dat er een landelijke meldkamerorganisatie komt met tien locaties. De 22 meldkamers van veiligheidsregio’s worden samengevoegd met de meldkamer van de landelijke eenheid van de politie in Driebergen en de meldkamers van de Koninklijke Marechaussee. De landelijke meldkamerorganisatie valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Veiligheid en Justitie.

Afspraken

In het akkoord zijn op hoofdlijnen afspraken gemaakt over de locaties, de taken, het organisatiemodel, de financiering en de verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over de te volgen weg van de oude naar de nieuwe situatie. Op dit moment wordt er een kwartiermaker geworven die de in het transitieakkoord gemaakt afspraken uit zal voeren.

Locaties meldkamers
Regio Stad
Noord-Nederland Drachten
Oost-Nederland Apeldoorn
Midden-Nederland Soest
Noord-Holland Haarlem
Amsterdam Amsterdam
Den Haag Den Haag
Rotterdam Rotterdam
Zeeland-West-Brabant Bergen op Zoom
Oost-Brabant Den Bosch
Limburg Maastricht

 

Op de foto:

De ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie), Schippers (VWS), Hennis-Plasschaert (Defensie), korpschef van de nationale politie Gerard Bouman, Aleid Wolfsen (Voorzitter), Henri Lenferink (portefeuillehouder Informatievoorziening) van het Veiligheidsberaad en Jack Versluis, bestuurder van Ambulancezorg Nederland ondertekenen het transitieakkoord.

Vorig artikelAmbulances en hulpverleningswagens in Uden
Volgend artikelReferentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg 2013
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.