Home Algemeen Algemeen Bescherming bij (mogelijk) overleden Corona patiënten

Bescherming bij (mogelijk) overleden Corona patiënten

1181
0

Veel is nog onbekend. De kennis die er is, is afkomstig van SARS en de eerste besmettingen van COVID-19. Zoals bekend wordt het virus overgedragen door aerosolen. Het virus wordt ook gevonden in urine en faeces en is 48 uur postmortaal nog aantoonbaar.
Bij een overlijden bel je de huisarts, ook nu blijft lijkschouw via de huisarts gaan. Mocht de huisarts niet ter plaatse willen gaan i.v.m. Corona verdachte patiënt. Is het aan de huisarts om een forensisch arts (GGD) in te schakelen.

De pieper gaat, de centralist roept door de porto gelijk dat het een reanimatie betreft. We gaan snel naar de ambulance en in ons scherm zien we staan, Corona verdacht. Een zucht, voor vragen of een opmerking is geen tijd. We pakken snel ons beschermingspak en trekken die aan, sommigen nog snel naast de auto en sommigen al rijdend, hangen en wurgen, aan en uit kleden om maar goed beschermd voor de dag te komen.

De minuten tellen en lijken wel sneller als anders gaan.
Burgerhulpverlening mag je nu niet op vertrouwen dat ze er zijn i.v.m. met alle besmetbare factoren op dit moment.
We gaan naar binnen, veel mensen zijn aanwezig. We vragen om ruimte en zelfs de ruimte te verlaten. Anders kijk ik daar altijd wel door heen, als ik er maar geen last van heb. Maar nu door de Corona regels proberen we ons zoveel als mogelijk aan de afspraken te houden. Zo weinig mogelijk familie en of hulpverleners in de zelfde ruimte. En weer denk ik petje af, voor die burgerhulpverlener die toch is gekomen die alle risico`s voor lief neemt voor een ander.

Werken in een schilderspak, ja zo noem ik het maar even. Een beschermingsbril die beslaat. Het is bijna niet te doen, maar we staan er niet bij stil. We werken volgens ons aangepaste protocol, we staan bewust stil bij de ademhaling, keuze airway device en de beademing in deze Corona tijd.
Maar het mag niet baten, de anamnese, het doorlopen van het protocol, tijdsfactor. Conclusie de patiënt is helaas overleden. Tja, en nu dan……het stoffelijk overschot is Corona verdacht besmet.
Geen idee of we ook maatregelen moeten treffen, we bellen de huisarts, deze komt ook in pak langs om te schouwen. Ook die weet niet goed hoe nu verder.
En zo vult een ieder zijn eigen gevoel en intuitie in bij de zorg vlak na overlijden bij de Corona (verdachte) patiënt en zijn of haar familie.

Wat betreft de Corona (verdachte) besmette patiënt, is het op dit moment binnen de acute hulpverlening rustiger dan in het voorjaar. Maar wat niet is kan nog komen in het najaar als de verkouden en de gewone griep ook weer op kunnen treden. En de regels weer worden aangescherpt.
Het handig als we allen wat van afweten over hoe te handelen bij een overlijden met Covid-19 (verdachte) besmetting, dan ter plaatse in een ongemakkelijke situatie te moeten overleggen over hoe nu verder.

Informatie verkregen door een publicatie op: 24-03-2020 (forensisch medische genootschap) (aangepast door forensische verpleegkundige voor o.a. ambulancehulpverleners)

Bescherming bij mogelijk overleden corona patiënten

De volgende maatregelen moeten worden genomen bij het benaderen van een potentieel besmet persoon / lijk:
• Neem zo min mogelijk materiaal, dienstjassen, vesten, tassen, etc. mee in de ruimte waar de overledene zich bevindt.
• Draag niet-steriele handschoenen evt. dubbele bij een potentieel infectieus lijk.
• Draag de voorgeschreven persoonlijke beschermmiddelen.
• Gebruik een mondkapje en plaats dat goed voor de neus en mond en draag een veiligheidsbril.
• Gebruik OK sloffen om uw schoeisel te beschermen.

Gezien het feit dat aerosolen zich niet meer verspreiden via ademhaling is er wel voorzichtigheid geboden bij het draaien van lijken en het uitoefenen van druk op de borstkas.
Laat ook nu alle interventie zitten, zoals evt. een tube (afbinden), plakkers, infusen / botnaald.
Leg familie uit, dat afstand houden nu ook gewenst is in verband met besmettingsgevaar.

Mocht je bij binnenkomst gelijk kunnen constateren dat de patiënt is overleden, voer geen handelingen uit, vertrek uit de ruimte en zoek contact met de huisarts. Leg ook nu familie uit dat na het overlijden de besmetting nog niet geweken is.

Transport van het stoffelijk overschot, liever niet maar mocht dit onverhoopt voorkomen, het volgende:
• Bij een bewezen corona infectie moet het lijk schoon incontinentiemateriaal (celstofmatje) krijgen en vervolgens z.s.m. in een lijkzak worden geplaatst.
• De lijkzak moet aan de buitenzijde worden gedesinfecteerd, bv met sterilium
• Indien het lijk op een bed ligt worden de randen van het bed gedesinfecteerd.
• Transport vindt plaats altijd met de hierboven genoemde beschermende kleding.

Na een reanimatie / overlijden op straat en/ of in de ambulance en of in een thuis/woon omgeving, blijven net als bij de andere Corona besmette of verdachte patiënten de voorgeschreven persoonlijke beschermmiddelen gelden en de schoonmaakprocedures nadien zoals afgesproken binnen je eigen dienst / organisatie.

Vorig artikelAmbulance – De Podcast ook op ambulanceblog.nl
Volgend artikel“Rapid Huisartsgeneeskunde” voor de Regionale Huisartsenpost Drechtsteden
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.