Home Algemeen Algemeen Beroepsperspectief binnen de huidige ambulancezorg

Beroepsperspectief binnen de huidige ambulancezorg

2734
0

” van ambulancechauffeur naar Ambulance-MMT verpleegkundige “

Ik had een late dienst, toen tijdens de dienst mijn collega ambulancechauffeur mij de vraag stelde: “is het ook mogelijk dat ik de opleiding tot verpleegkundige kan volgen?”  Ik keek hem aan en zei: “dat is zeker mogelijk, maar vergt veel investering in tijd.” Waarop hij antwoordde:”dat vraag ik niet.” Ik vroeg hem naar zijn motivatie. Nou zei hij:”  ik werk nu een paar jaar als ambulancechauffeur, overigens met zeer veel plezier, maar ik heb meer ambitie & wil verder studeren.”

Deze vraag werd mij 25 jaar geleden gesteld. Inmiddels is deze ambulancechauffeur, na het volgen van de benodigde opleidingen, werkzaam als Ambulance- en Heli-MMT verpleegkundige. In die tijd heeft hij zijn Fulltime baan als ambulancechauffeur, omgezet in een oproepaanstelling, volgde de inservice  opleiding tot Verpleegkundige A, en de opleiding tot anesthesiemedewerker. Werkte in deeltijd als anesthesiemedewerker op de operatie afdeling en als ambulancechauffeur binnen de RAV. Na een aantal jaren solliciteerde hij naar een opleidingsplaats tot ambulanceverpleegkundige, werkte vervolgens een aantal jaren als ambulanceverpleegkundige en motorverpleegkundige. Maar zijn leergierigheid was nog niet ten einde. Hij solliciteerde op de meldkamer ambulancezorg in een grote regio, volgde deze opleiding en heeft ook hier een aantal jaren gewerkt. De jaren voor zijn aanstelling bij het Heli-MMT, werkte hij in een combi functie, in de repressieve dienst  en op de meldkamer Ambulancezorg.  Inmiddels is deze collega, werkzaam als Heli-MMT verpleegkundige.

Wanneer je eenmaal binnen de ambulancezorg werkzaam bent, is dit voor een aantal collega’s het eind station, echter binnen de huidige wetgeving moeten ook ambulancemedewerkers gewoon doorwerken tot (nu nog) 67 jaar. Een klein aantal kunnen nog van een oude FLO regeling gebruik maken. Een aantal kiezen ervoor om een bepaalde “taak” te kiezen naast hun hoofdfunctie.  Afhankelijk van de regio kan deze (neven) taak o.a bestaan uit:

  • Docent.
  • Officier van dienst Geneeskundig.
  • Medewerker BOT

Een beperkt aantal kunnen e.v. doorstromen naar een staf of lijnfunctie binnen de organisatie, bv:

  • Clustermanager of locatiemanager
  • Staf of beleidsmedewerker
  • Regionaal opleidingscoördinator
  • Wagenparkbeheerder

Het diploma ambulancechauffeur en de nodige jaren ervaring is een hele  solide  basis om door te stromen naar de opleiding tot verpleegkundige. Als ik kijk binnen mijn eigen organisatie zijn er een aantal aantal ambulancechauffeurs die dit traject met succes, inmiddels hebben gevolgd. Een aantal van hen, heeft zich gespecialiseerd en is inmiddels werkzaam als ambulanceverpleegkundige, een aantal anderen zijn inmiddels werkzaam als Meldkamer verpleegkundige of verpleegkundige bij de zorgambulance.

Voor diegenen die beschikken over het diploma ambulancechauffeur met een aantal jaren praktijk ervaring, bestaat de mogelijkheid om de verpleegkundige opleiding niveau 4, in deeltijd te volgen binnen een termijn van 2 tot 2,5 jaar. Dit is onder andere afhankelijk of men alle stages ook binnen deze termijn kan  afronden  samen met hun functie als ambulancechauffeur, en veelal een drukke thuissituatie. Het is aan de organisatie in hoeverre zij de medewerker faciliteren in deze opleiding.

De collega’s die ik spreek, zijn uiterst tevreden over hun keuze, en blij deze stap te hebben genomen. Als regionaal opleidingscoordinator heb ik een verzoek van een ambulancechauffeur altijd gestimuleerd, en heb ik gekeken naar de mogelijkheden dit te realiseren, afhankelijk van formatie, financiën en niet geheel onbelangrijk , is dit met hun privé situatie te combineren.  Om iets te bereiken handteer ik een stelling, onafhankelijk welke opleiding men wilt gaan volgen en welk doel men wilt bereiken: Investeren, consolideren, en daarna pas genereren.

Investeren, in je opleiding, (vrije) tijd, consolideren, een goede basis creëren om verder te gaan, en als laatste genereren, of wel het plukken van de vruchten en genieten en daar hoort ook een andere financiële beloning bij. Als RAV beschikken wij over een volledige accreditatie conform de norm en richtlijnen van het ministerie van onderwijs, om deze opleiding verpleegkundige niveau 4 te mogen verzorgen in samenwerking met een opleidingsinstelling.  Bepaalde  stages kunnen binnen de zorgambulance worden gelopen.

Ik heb erg veel bewondering voor verschillende collega’s die naast een vaak drukke fulltime baan en een drukke thuissituatie, uiteindelijk kiezen voor een deeltijd studie. Ik spreek uit eigen ervaring, mijn studie onderwijskunde heb ik gevolgd naast mijn fulltime baan als ambulanceverpleegkundige.

Naast de keuze voor een ambulancechauffeur om door te stromen naar een verpleegkundige functie, kiezen een aantal voor de taak van intern docent of instructeur, medewerker BOT of OvDG. Op deze wijze creëren zij een andere uitdaging binnen het vakgebied ambulancezorg en dragen hun ervaring en kennis over op een jonge beginnende beroepsbeoefenaar.

In dit artikel heb ik deze keer met name stil gestaan bij de ontwikkeling van een ambulancechauffeur, maar uiteraard zijn er voor de ambulanceverpleegkundigen of meldkamer verpleegkundigen ook verschillende mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen . In mijn volgende artikel wil in nader ingaan op de ontwikkeling en positionering van de Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist acute zorg,  binnen de huidige ambulancezorg.

Ik zou iedere, jonge collega’s willen enthousiasmeren en stimuleren zich verder te ontwikkelen.  Alleen werken als ambulanceverpleegkundige of ambulancechauffeur tot je 67 ste, is wel erg heel lang, en bovendien (mentaal en fysiek) zwaar!

 

Vorig artikelDynamisch ambulancemanagement in de regio Zuid-Holland Zuid
Volgend artikelLMO gaat nieuw multiprotocol testen: nieuwe wijn in oude zakken?
Reggie Diets
Ik ben werkzaam bij een middel grote ambulanceorganisatie in het land als Regionaal Opleidingscoördinator Ambulancezorg en als Officier van Dienst Geneeskundig en Algemeen Commandant Geneeskundig zorg bij de GHOR. Naast deze functie heb ik sinds 1997 een aanstelling als docent-onderzoeker bij de faculteit geneeskunde van het universitair medisch centrum Utrecht.