Home Algemeen Algemeen Ben je centralist en wil je meewerken aan de ontwikkeling van de...

Ben je centralist en wil je meewerken aan de ontwikkeling van de multi-intake?

638
0

Voor het uitvoeren van de pilot Multi-intake zijn we landelijk opzoek naar zo’n 100 centralisten die in de verschillende fases in de pilot willen participeren. De pilot kent drie fasen die starten in december 2015, januari en februari 2016. De projectleiders vanuit de verschillende disciplines zullen een selectie maken uit de aanmeldingen voor de pilot om te zorgen voor een representatieve vertegenwoordiging.

Wat vragen we van je?

Voor je kunt meedoen aan de pilot volg je een training van een dag. Deze dag word je meegenomen in de opzet van de pilot en het systeem dat wordt gebruikt. Vervolgens word je gevraagd een dag mee te werken aan de pilot. Naast deze pilot-deelnemers, zullen er ook een aantal centralisten worden gevraagd om deel te nemen aan alle drie de fases binnen de pilot in verband met de onderzoeks-opzet van de pilot.

Nu zijn we opzoek naar centralisten die mee willen doen aan de eerste fase van het onderzoek in december 2015. De werving hiervoor loopt tot eind september 2015.

Waar kun je je aanmelden?

Je kunt je aanmelden bij de projectleider van de discipline waarvoor je werkzaam bent. Deze kun je ook benaderen voor vragen over deelname aan de pilot.

Iedereen kan zich aanmelden, maar niet iedereen die zich aanmeldt, zal mee kunnen doen aan de pilot. Het is belangrijk dat er een representatieve vertegenwoordiging is van centralisten binnen de pilot, zoals de verdeling van de regio’s en de disciplines. Daarom zullen de projectleiders een selectie maken uit de aanmeldingen.

Waarom een pilot Multi-intake?

Op de tien meldkamerlocaties van de Landelijke Meldkamerorganisatie wordt straks gewerkt volgens een gestandaardiseerde werkwijze; zoveel mogelijk geprotocolleerd en multidisciplinair. Een belangrijk doel hiervan is burgers in nood zoveel mogelijk in het eerste contact helpen. Daarvoor moet het intake- en uitgifteproces op de meldkamer optimaal worden ingericht. Om dit te kunnen realiseren wordt in een simulatie omgeving eind dit jaar begonnen met een multi-intake pilot. Momenteel zijn de voorbereidingen hiervoor in volle gang.

De pilot multi-intake maakt duidelijk of en in hoeverre mono-protocollen kunnen worden doorlopen door een multi-centralist. Daarnaast wordt inzichtelijk waar in het intakeproces informatie uitgewisseld moet worden, zodat elke discipline zijn eigen verantwoordelijkheid kan waarmaken. De pilot levert ook informatie op over de competenties waarover een multi-centralist moet beschikken en welke opleiding daarvoor nodig is.

bron: k-lmo.nl

Vorig artikelEigen veiligheid en werk van uitersten
Volgend artikelDynamisch ambulancemanagement in de regio Zuid-Holland Zuid
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.