Home Algemeen Algemeen Beantwoording Kamervragen over gebruik traumahelikopter en uitvraagsysteem

Beantwoording Kamervragen over gebruik traumahelikopter en uitvraagsysteem

1457
0

De Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) hebben vragen gesteld aan minister Schippers (VWS) over het verband tussen de toename van het aantal spoedritten en de inzet van de traumahelikopers en het gebruikte uitvraagsysteem.

De vragen zijn op 25 november 2014 beantwoord, de eerste vier vragen en antwoorden zijn hieronder te lezen, het hele document is ter download beschikbaar.

Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Leijten (SP) en Van Gerven (SP) over het verband tussen de toename van het aantal spoedritten en inzet van de traumahelikopter en het gebruikte uitvraagsysteem. (2014Z19062)

Vraag 1
Kunt u aangeven hoeveel meldkamers in de periode 2010 tot en met 2014 zijn overgeschakeld op het uitvraagsysteem Advanced Medical Priority Dispatch System (AMPDS) met Professional Quality Assurance (ProQA)?

Vraag 3
Kunt u aangeven hoeveel meldkamers in de periode 2010 tot en met 2014 zijn overgeschakeld op het uitvraagsysteem Nederlands Triage Systeem (NTS) of overige systemen?

Antwoord vraag 1 en 3
In onderstaande tabel ziet u per Regionale Ambulancevoorziening (RAV) met welke triage systematiek er gewerkt wordt en vanaf wanneer er met dit systeem gewerkt wordt.

overzicht uitvraag systeem

Vraag 2
Wat is uw reactie op het feit dat AMPDS/ProQA prestatiegericht werkt en indien centralisten onvoldoende punten ‘scoren’ zij ter verantwoording geroepen worden? Wat is het effect van deze werkmethode geweest op de werkbeleving en het ziekteverzuim onder centralisten?

Antwoord vraag 2
ProQa is een strak gereguleerd systeem dat door de meldkamers is ingevoerd om een optimale kwaliteit te garanderen. Dit geldt ook voor NTS. Onderdeel van beide systemen is dat alle centralisten steekproefsgewijs feedback krijgen op de gesprekken die zij voeren. Hierbij worden zij niet ter verantwoording geroepen maar wordt gekeken of er zorgvuldig gehandeld is. Hierdoor wordt er mijns inziens optimale aandacht geschonken aan de kwaliteit van de triage.
Ambulancezorg Nederland (AZN) heeft aangegeven dat er nog geen onderzoek naar de werkbeleving en het ziekteverzuim onder centralisten gedaan is sinds de invoering van ProQa en NTS op de meldkamers. Zoals u kunt zien in de tabel bij vraag 1 zijn beide triagesystemen gefaseerd ingevoerd en is deze periode nog te kort om dit zinvol te onderzoeken.

Vraag 4
Kunt u aangeven hoeveel ambulanceritten er plaats hebben gevonden in de periode 2010 tot en met 2014 uitgesplitst naar spoedritten (A1), semi-spoedritten (A2) en planbare ritten (B)? Zo nee, bent u bereid de gegevens alsnog te achterhalen en met de Kamer te delen?

Antwoord vraag 4
De gevraagde gegevens kunnen worden ontleend aan de jaarlijkse publicatie van AZN ‘Ambulances in-zicht’. In onderstaande tabel zijn deze data samengevat voor de periode 2008-2013. Gegevens over 2014 zijn nog niet beschikbaar.

cijfers AZN kamervragen

bron: Ambulancezorg Nederland

Het aantal spoedritten (A1 en A2) is tussen 2008 en 2013 gemiddeld met 4,2% per jaar toegenomen. Gemiddeld over deze jaren is er geen verschil in de groei tussen A1 en A2 ritten, wel kan het beeld per jaar iets afwijken. De totale groei van het aantal A1 en A2 ritten varieert per jaar, maar laat geen systematisch patroon zien ten opzichte van de gemiddelde groei. De gemiddelde jaarlijkse groei van het totaal aantal ritten (2,7%) wordt gemitigeerd door een lichte daling van het aantal planbare ritten tussen 2008 en 2013.

 

Tot zover de eerste vier vragen en antwoorden, het volledige document is hieronder te downloaden.

bron: rijksoverheid.nl

 

Vorig artikelTV Tip: 999: What’s Your Emergency? (serie 2)
Volgend artikelTempus Pro, de monitor van de toekomst?
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.