Home Algemeen Algemeen Beantwoording Kamervragen over de inzet van rapid responders en brambulances

Beantwoording Kamervragen over de inzet van rapid responders en brambulances

1581
0

Op 25 november 2014 zijn er antwoorden op de Kamervragen verzonden, de Kamervragen waren gesteld door Kamerlid Leijten (SP) over de inzet van rapid responders en brambulances.

Bij de beantwoording van de vragen valt ons wel een aantal zaken op, waarvan wij denken dat deze toch enigszins anders zijn in de dagelijkse praktijk. Waarbij wij ook van mening zijn dat zorgdifferentiatie onontkoombaar is, maar waarmee op een juiste manier moet worden omgegaan.

Zo stelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat: “de voordelen van de snelheid van een motor of soloambulance waardoor de patiënt sneller kan worden bereikt en daardoor ook sneller kan worden gestart met de stabilisatie en/of de behandeling van de patiënt.”

Het verschil in tijd tussen een soloambulance en een normale ambulance als het doorstroming in het verkeer betreft is nihil, de motor levert inderdaad een aanzienlijk voordeel op.

Ook stelt de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat:”Ik hecht er aan te benadrukken dat een rapid responder volwaardige ambulancezorg ter plaatse kan aanbieden. Alleen de vervoermogelijkheid voor de patiënt ontbreekt.”

 

Daarnaast wordt er in ingegaan op de pilot zoals Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft uitgevoerd met de bramulance.

Hieronder zijn de Kamervragen te downloaden

bron: rijksoverheid.nl

Vorig artikelReportage: 112 Ambulans
Volgend artikelFrank, nieuwe medewerker van ambulanceblog
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.