Home Algemeen Algemeen AZN Kleding update, op weg naar nieuwe ambulancekleding

AZN Kleding update, op weg naar nieuwe ambulancekleding

4819
2

Maandagen zijn door de bank genomen niet heel populair bij de meeste mensen. Dat was maandag 6 februari echter wel anders. Veel mensen keken reikhalzend uit naar deze dag. Reden: de uitslag van de ranking van de drie kledingontwerpen stond op de agenda. Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Klankbordgroep- en Stuurgroep Kleding is de uitslag van de ranking bekend gemaakt. Daarna passeerden diverse andere onderwerpen de revue. In deze Kleding Update delen we graag alle informatie met je die maandag 6/2 is besproken. En dat is aardig veel, zoals je kunt zien aan de lengte van deze Update. Maar omdat we het belangrijk vinden dat iedereen goed en volledig is geïnformeerd, deze keer een extra lange Update. Veel leesplezier!

And the winner is….
Het winnende kledingontwerp stond al een uur na de bijeenkomst van de Stuurgroep en Klankbordgroep op Twitter en Facebook. En zo weten veel mensen al dat het ontwerp ‘Touch of Red’ als winnaar uit de rankingsbus is gekomen. Hoe de uiteindelijke uitslag van de ranking is bepaald, leggen we nog even uit: alle leden van de Klankbordgroep Kleding hebben onlangs een
rankingformulier aangeleverd bij AZN. Op dit formulier was het resultaat te zien van elke afzonderlijke regionale ranking die de klankbordleden zelf hadden uitgezet in de eigen organisatie.
Nadat alle 25 rankingsformulieren binnen waren, hebben we bij AZN de punten geteld en wel op twee verschillende manieren:
• Telling 1: Het ontwerp op de eerste plek krijgt 3 punten, het ontwerp op de tweede plek krijgt
2 punten en het ontwerp op de derde plek krijgt 1 punt.
• Telling 2: Het ontwerp op de eerste plek krijgt 3 punten, het ontwerp op de tweede plek krijgt 1 punt en het ontwerp op de derde plek krijgt 0 punten. Beide puntentellingen kwamen uit op dezelfde uitslag: Touch of Red heeft de meeste stemmen
gekregen. Een goede dubbelcheck waarmee we met vertrouwen kunnen vaststellen dat Touch of Red door de sector gekozen is als winnaar. Op een goede tweede plek stond het ontwerp ‘Hexit’.
Kledingontwerp ‘Star of Life’ bleek minder populair. Een veel gehoord geluid was dat dit ontwerp te veel zou lijken op handhavingskleding (BOA).

Aanvullende wensen vanuit RAV’s
Tijdens de rankingsperiode bleek dat ook in de ambulancesector niks menselijk ons vreemd is. Want samen met de rankingsformulieren kwamen ook diverse wensen bij ons binnen, met betrekking tot de ontwerpen. Die hebben we verzamelend en in kaart gebracht, om te kunnen bepalen of er overeenkomsten waren in de wensen en zo ja: op welk gebied. Tegelijkertijd hebben we gekeken of deze wensen uit meerdere regio’s afkomstig waren. Je kunt je namelijk voorstellen dat niet elke
opmerking ingewilligd kan worden. Echter, als een idee of wens vanuit meerdere regio’s wordt ingebracht, is dat in een democratisch traject als dit een signaal dat we er ‘iets mee moeten’. Karin Slegers, de kledingontwerpster, is met de wensen die meerdere malen en uit meerdere RAV’s zijn aangedragen, aan de slag gegaan.

De wensen op een rij
Omdat de lijn ‘Touch of Red’ op de rankingsformulieren als winnaar uit de bus is gekomen, hebben we gefocust op de opmerkingen die betrekking hebben op deze lijn. Op hoofdlijnen zijn dat:

• Verzoek om shirtwissel: voorkeur voor de shirts van de Hexit lijn.
o Door shirts van Hexit meer eenheid met de jas, die is in dezelfde kleur.
o Hexit shirts ogen frisser/moderner.
o Touch of Red shirts zijn grijs, als jas uit is, is uniform helemaal grijs.
• Parka van de Hexit lijn is moderner dan de parka van Touch of Red.
o Graag de Hexit parka, maar dan in Touch of Red stijl (dus zonder de vele ‘hexits’).
• Tot slot heeft het beeldmerk ‘de Star of Life’ een prominentere plek gekregen in het Touch of Red ontwerp. In het oorspronkelijke Touch of Red ontwerp lag het accent meer op striping. De keus voor meer Star of Life is gemaakt omdat wij primair ‘van de zorg’ zijn en niet van openbare orde en veiligheid.

Instemming klankbordgroep op aangepast ontwerp
Karin Slegers heeft de bovengenoemde wensen verwerkt in de Touch of Red lijn. De aangepaste kledinglijn zagen aanwezigen gisteren voor het eerst. Na een vragenronde en toelichting van Karin op de aanpassingen, is er gestemd. Op de vraag “steek je hand op als je akkoord bent met het aangepaste ontwerp van Touch of Red alszijnde het ontwerp waar we definitief voor kiezen”, gingen van de ruim 40 aanwezigen (waarvan 33 professionals), op twee personen na, de handen omhoog. Een heel mooi resultaat! De uitgewerkte concepten van het aangepaste ontwerp zie je onderaan deze Update. Karin zal de technische uitwerking van deze concepten binnenkort verder uitwerken en fine-tunen.

Hoe zit het nou met de NEN normering voor zichtbaarheid?
De afgelopen periode hebben wij meerdere vragen gekregen over de zichtbaarheid van de kleding. Mensen willen weten of ambulancekleding moet voldoen aan de NEN normering klasse 3 voor zichtbaarheid. Het antwoord op deze vraag is: nee dat hoeft niet. En dat is prettig, want bij de start van dit kledingtraject hebben we gezamenlijk als ambulancesector bepaald dat onze nieuwe kleding uniek, herkenbaar, representatief en onderscheidend moet zijn. We willen niet meer verward worden met andere beroepsgroepen zoals de plantsoenendienst, gemeentereinigers, wegwerkers, EHBO-ers, evenementenhulpverleners, medewerkers van de dierenambulance etc. Als ambulancekleding wèl had moeten voldoen aan de NEN Normering klasse 3 voor zichtbaarheid, zou een heel groot deel van de nieuwe ambulancekleding geel, oranje of rood moeten zijn. Inderdaad: precies die kleuren die veel gebruikt worden door derden.

Veilige kleding = uitgangspunt
Natuurlijk gelden er veiligheidseisen en normen voor ambulancekleding. Die nemen we vanzelfsprekend ter harte. We zijn het er immers allemaal over eens dat ambulancehulpverleners veilig hun werk moeten kunnen doen. Daarom wordt de nieuwe kledinglijn uitgerust met twee kledingstukken die voldoen aan de ISO-NEN normering 20471, klasse 2. Het gaat hier om de kledingstukken veiligheidshes en parka. Indien de situatie vraagt om meer zichtbaarheid, trek je -in warme periodes- de veiligheidshes over je tshirt, polo of softshell aan. In koudere periodes de parka. Op de momenten waarbij extra zichtbaarheid niet nodig is (thuissituaties, verpleeghuis etcetera) draag je deze aanvullende items niet. Voordeel hiervan is dat op die momenten het accent ligt op de eigen, herkenbare en unieke uitstraling van de ambulancezorg.

Over de ISO-NEN normering 20471, klasse 2
Zoals gezegd voldoen twee aanvullende kledingstukken; de veiligheidshes en de parka, aan de ISO-NEN normering 20471, klasse 2. IFV heeft een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd op basis van de werkzaamheden die ambulancehulpverleners verrichten. De resultaten van de RI&E zijn besproken met een veiligheidsdeskundige. In het kort komt de uitslag van de inventarisatie neer op het volgende:
• Tijdens werkzaamheden langs de openbare weg waarbij gevaar voor aanrijding bestaat, moet
elke medewerker die meerijdt in de ambulance een kledingstuk tot zijn/haar beschikking hebben dat minimaal voldoet aan de NEN-ISO norm 20471 Klasse II.
• Deze eis is in lijn met de richtlijn “Incident management” die o.a. voor de ambulancesector geldt.
• De andere kledingstukken hoeven niet aan deze norm te voldoen, maar worden evengoed wèl voorzien van reflectie.

Witte jas en witte bodywarmer?!
Nu je bovenstaande alinea’s gelezen hebt, begrijp je waarschijnlijk ook waarom de parka er anders uitziet dan je op de posters hebt gezien. En het verklaart ook de aanwezigheid van ‘de bodywarmer’. Die dus geen bodywarmer is, maar een veiligheidshes. Omdat de foto’s van de kledinglijn vaak zonder toelichting op social media zijn geplaatst, lijkt het alsof de parka en de veiligheidshes WIT zijn. Dat is niet het geval. Wat wit lijkt op de foto, is in werkelijkheid zilvergrijs. De zilvergrijze stof die de ontwerpster in gedachten heeft is zeer soepel en zacht, het nieuwste van het nieuwste en heeft een zeer hoog reflectievermogen. Natuurlijk zal de uiteindelijke stoffenkeuze
nog definitief bepaald worden, in afstemming en overleg met de mensen uit de sector die daarover gaan. Let op: de kleuren voor de veiligheidshes en parka, zoals die nu gekozen en gepresenteerd zijn door de ontwerpster, zullen nog gecheckt worden om te bepalen of ze geheel voldoen aan de NEN-ISO norm 20471 Klasse II.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
Jan Langelaar heeft de leden van de Stuurgroep en Klankbordgroep afgelopen maandag veel verteld over persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook over dit thema zijn namelijk diverse vragen binnen gekomen, zoals:

• Is de kleding vlamvertragend?
• Is de kleding steekwerend?
• Laat de kleding lichaamsvloeistoffen door?

We begrijpen dat nieuwe kleding kansen biedt en wellicht verleidt tot het willen inbedden van alles ‘wat er maar mogelijk is op stoffengebied’. Echter is het goed jezelf af te vragen wat
vlamvertragende stof doet met het comfort van de kleding. En hoe die stof voelt op warmere dagen. Dat geldt ook voor steekwerende kleding. Hebben ambulancehulpverleners dit dagelijks nodig? Of kunnen we volstaan met bijvoorbeeld een steekwerende hes die standaard in de ambulance hangt? Deze vraag kun je ook stellen over vlamvertragende kleding. Het kan bijvoorbeeld een optie zijn om alleen brandwerende kledingstukken te dragen op dagen dat dat mogelijk nodig is (jaarwisseling). Over de lichaamsvloeistoffen: die kun je tegen houden als je een regenpak aantrekt. Dat klinkt heel flauw, maar is even zo scherp neergezet met een reden: er bestaan stoffen die niks doorlaten. Maar dat doet grote afbreuk aan het comfort van de kleding. Alles is en blijft dus een afweging. Wat weegt het zwaarst? Een oplossing zou bijvoorbeeld kunnen zijn om aanvullende kledingstukken op te nemen in de kledinglijn, in plaats van alles ‘inbedden’ in de dagelijkse kledingstukken. Dit gaan we binnenkort uitgebreid bespreken en verkennen met elkaar. Het is goed om in je achterhoofd te houden dat op RAV-niveau beslist  wordt welke kledingartikelen er binnen de regio verstrekt zullen worden. AZN en IFV gaan in elk geval onderzoeken welke artikelen centraal aangeboden kunnen worden.

Pasvorm dames
Er werken steeds meer vrouwen in de ambulancezorg. Vanzelfsprekend willen de vrouwen, net als de mannelijke collega’s, graag werken in goed zittende kleding. Daar gaan we voor zorgen in dit traject. De uitstraling (kleuren/het beeld naar buiten) van de kledingstukken zal voor dames hetzelfde zijn als voor de heren. Daar waar het gaat om pasvorm wordt terdege rekening gehouden met de vrouwelijke ambulancehulpverleners.

Draagproef
Om goed te kunnen beoordelen of de kleding goed en comfortabel zit en voldoet aan de wensen, wordt een draagproef georganiseerd. Het idee is nu hiervoor de leden van de Klankbordgroep Kleding te betrekken. Of het lukt alle klankbordgroepleden te betrekken is nog niet zeker, ook niet
of alle regio’s mee kunnen doen. We zoeken snel uit wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn en houden jullie daarover op de hoogte! Dat geldt ook voor het moment van de draagproef, dat is nu nog niet duidelijk. Na de draagproef kunnen professionals hun bevindingen aangeven bij Karin. Opmerkingen over de plaatsing van zakken of lussen bijvoorbeeld of over het draagcomfort.

(gedeeltelijk) Centrale aanbesteding
19 van de 25 RAV’s hebben aangegeven dat zij mee willen doen aan centrale aanbesteding en inkoop. Dit heeft veel voordelen, zoals een gelijke kwaliteit en uitstraling (ontwerp) van de kleding.
Centrale inkoop heeft ook prijstechnische voordelen, omdat de kleding in grote(re) getale ingekocht kan worden. Omdat de ambulancezorg uit zowel publieke als private ambulancevoorzieningen bestaat, wordt momenteel uitgezocht hoe e.e.a. juridisch zit, daar waar het gaat om aanbesteden. Als er op basis van dit juridisch advies groen licht komt, wordt de
aanbesteding in gang gezet. Zoals het er nu naar uitziet en als we onderweg geen onverwachte hobbels op ons pad krijgen, vindt in het vierde kwartaal van 2017 de gunning plaats. Dit wil zeggen: het moment waarop de leverancier wordt gekozen die de kleding mag leveren.

Planning uitrol kleding & duur overgangsperiode
Iedereen is natuurlijk benieuwd naar het antwoord op de vraag: wanneer krijgen we de nieuwe kleding? Op dit moment ziet het er naar uit dat de eerste kleding in de loop van het eerste kwartaal van 2018 wordt uitgeleverd. Het verschilt per RAV wanneer de nieuwe kleding wordt uitgeleverd. Dat heeft te maken met de nog lopende kledingcontracten. De contractduur is immers per regio verschillend. De overgangsperiode betreft de periode waarin RAV’s kunnen overgaan op de nieuwe kleding, deze periode loopt tot 1 januari 2020.

Posters en stofstaaltjes
Tijdens de vergadering gistermiddag is bepaald dat de kleuren van de kledingstoffen de kleuren van de kleding op de posters zo dicht mogelijk moeten naderen. Daarnaast zal het gekozen, aangepaste Touch of Red ontwerp met veiligheids-items op posters gedrukt worden. Deze posters worden verstuurd aan alle RAV’s (en standplaatsen). Indien mogelijk ook met stofstaaltjes, maar of dat lukt kunnen we nog niet beloven.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van deze Kleding Update nog vragen? Schroom niet en mail je vragen naar
secretariaatazn@ambulancezorg.nl

Bedankt!
We willen via deze Kleding Update nogmaals benadrukken dat het enthousiasme en de betrokkenheid van de mensen bij dit traject ongelooflijk groot is. Hartelijk dank daarvoor! Het is mooi om te zien hoe we dit omvangrijke traject met elkaar als sector weten te rooien. Niet altijd zonder hobbels, maar dat hoort erbij. Immers: ‘zonder wrijving geen glans!’.

Op naar unieke, herkenbare, representatieve,
& veilige comfortabele ambulancekleding!

bron: AZN

Vorig artikelOntwerp nieuwe ambulancekleding vastgesteld
Volgend artikelRijopleidingen binnen de RAV Gelderland Midden
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.

2 REACTIES

  1. Gefeliciteerd met de keuze van Touch of Red, dit bericht lezende vraag ik mij af of de stoffen straks ook industrieel gewassen moeten worden. Vooral voor de reflecterende jas en hes zal dat volgens mij een probleem zijn. De zeer soepele stof zal hoogst waarschijnlijk een spandex zijn (zoals gebruikt in hardloop kleding) waarop een coating met glasparels in aangebracht. Dit kan niet tegen chemicaliën of tegen hitte en is absoluut niet slijtvast. Daarnaast moet deze kleding om aan de EN 20471 klasse 1 te voldoen toch ergens een baan fluor geel/rood of oranje hebben die niet onderbroken is. Dat is nu niet te vinden op de kleding.

  2. Gelijk pattent op zetten zodat derden met look a like werkkleding er dadelijk niet ook zo bij lopen.
    Vroeger was het witte kleding
    daarna de nu huidige geel groen/blauwe.

    Heeft wel een frisse look de nieuwe werkkleding.

Comments are closed.