Home Algemeen Algemeen AZN: Incidenten met voertuigen op alternatieve energie, wat wil je weten?

AZN: Incidenten met voertuigen op alternatieve energie, wat wil je weten?

1197
0

Via het TIP formulier is de vraag van Huub Grubbels bij ons binnengekomen als we het onderstaande op ons portal kunnen plaatsen, het betreft een project van het IFV en AZN.

IFV Brandweeracademie ontwikkelt in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een instructievideo over incidenten met voertuigen op alternatieve energie.

Doelstelling
Het doel van deze instructievideo is een eenduidige visualisatie van de veiligheidsrisico’s van incidenten met voertuigen op alternatieve energie. Deze visualisatie maakt het mogelijk om deze risico’s op de plaats incident te herkennen en ondersteunt het nemen van doelgerichte maatregelen om deze risico’s waar mogelijk weg te nemen of tot een acceptabel niveau te beperken.
Het op een aantrekkelijke wijze visualiseren en aanbieden van veiligheidsinformatie aan alle betrokken hulpverleners ondersteunt daarnaast het multidisciplinair, veilig en efficiënt optreden bij verkeersongevallen.

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit alle hulpverleners die bij een incident of verkeersongeval met een voertuig op alternatieve energie kunnen worden gealarmeerd. Het gaat hierbij om medewerkers van de brandweer, politie, ambulancezorg, Rijkswaterstaat, bergingsdiensten en ANWB. De focus van de instructievideo ligt op die medewerkers die als eerste na een melding ter plaatse komen. Zij lopen immers de meeste risico’s en hebben de verantwoordelijkheid om de plaats van het incident en de directe omgeving daarvan zo snel mogelijk veilig te stellen.

Thema’s
Net zoals het begrip “voertuigen” is ook het begrip “alternatieve energie” een containerbegrip. Om de thematiek van de instructievideo af te kunnen bakenen, is gekozen voor een risicobenadering. Dit levert een indeling op grond van de risico’s van diverse alternatieve brandstoffen op. Het type voertuig (auto, bus of vrachtauto) is niet bepalend voor deze risico’s. De verschillen tussen lichte en zware voertuigen worden daarom alleen behandeld voor zover dat voor het optreden van de hulpdiensten van belang is. Hetzelfde geldt voor het type incident (eenzijdig ongeval, frontale aanrijding, kettingbotsing, auto te water, etc.).
Behalve de risico’s van de betreffende brandstof wordt in de indeling ook rekening gehouden met de volgende fasen van de incidentbestrijding: herkennen, verkennen, stabiliseren, bestrijden en nazorg.

Verzoek
Om een goede film te maken die aansluit bij de wensen en verwachtingen van jullie als hulpverleners, is het natuurlijk belangrijk te weten wat jullie verwachten van die instructie film.

Daarom de volgende vraag:
Wat willen jullie als hulpverleners weten bij ongevallen met voertuigen op alternatieve energie.
Stuur een reactie naar: huubgubbels@ziggo.nl, reageren kan tot 14 maart 2014

Vorig artikelMinister Schippers lanceert “onze” campagne
Volgend artikelEasyFix; Vacuum Mattress, nieuw binnen de Nederlandse ambulancezorg
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.