Home Algemeen Algemeen AZN: Facts & Figures 2016

AZN: Facts & Figures 2016

725
0

Ambulancezorg Nederland heeft de Facts & figures 2016 online gezet op haar website. De Facts & figures 2016 omvatten een aantal kenmerkende feiten van de ambulancezorg in Nederland. Voor een uitgebreide analyse kun je het sectorkompas ambulancezorg raadplagen, deze is onderaan dit item te downloaden.

Hieronder een samenvatting welke het aantal ambulances, het aantal standplaatsen, het aantal inzetten, het macrobudget van de ambulancezorg, het aantal medewerkers en het gemiddelde ziekteverzuim bevat.

Er zijn in Nederland 25 RAV-regio’s. In iedere regio is een Regionale Ambulancevoorziening (RAV) aangewezen, die verantwoordelijk is voor de ambulancezorg in die regio.

De ambulancezorg in Nederland is regionaal georganiseerd in Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s). De RAV is sinds 1 januari 2013, op grond van de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz), wettelijk aangewezen als de rechtspersoon die ambulancezorg mag verlenen en de meldkamer ambulancezorg in stand moet houden.

Er zijn 25 RAV-regio’s in Nederland. De indeling in RAV-regio’s is gelijk aan die in Veiligheidsregio’s op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Op 31 december 2016 hadden de RAV’s in Nederland 780 ambulances beschikbaar.

In Nederland zijn zeven dagen per week 24 uur per dag ambulances en ambulancemedewerkers beschikbaar om ambulancezorg te kunnen verlenen.

In 2016 waren er 780 ambulances, bijna 30 ambulances meer dan in 2015. In de praktijk zijn er echter niet voortdurend 780 ambulances op de weg. De beschikbare capaciteit wordt ook gedeeltelijk gereserveerd voor grootschalige rampen of calamiteiten of is nodig tijdens onderhoud of schade aan voertuigen en tijdens overlappende diensten.

Om de beschikbare ambulances optimaal over de regio te spreiden, beschikt iedere RAV over een aantal standplaatsen. Dit waren er in 2016 232.

In veel regio’s is, zeker overdag, sprake van dynamische paraatheid. Na afloop van een opdracht keert de ambulance niet terug naar een standplaats, maar blijft op de weg. Bij een nieuwe inzet is dan geen sprake van uitruktijd.

Het aantal standplaatsen varieert per regio. In het Landelijk Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid is berekend wat in theorie de optimale spreiding van standplaatsen is om te kunnen voldoen aan het uitgangspunt dat onder normale omstandigheden in geval van spoed 95% van de bevolking binnen vijftien minuten na de start van de melding bij de meldkamer ambulancezorg bereikt moet worden.

In 2016 hebben in Nederland 1.313.251 ambulance-inzetten plaatsgevonden.

In 2016 hebben in Nederland 1.313.251 ambulance-inzetten plaatsgevonden. Het aantal inzetten is ten opzichte van 2015 met bijna 60.000 inzetten toegenomen, dit is een stijging van zo’n 5%.

In 2016 waren er 5.849 medewerkers, verdeeld over 5.249 fte.

Het landelijk gemiddelde ziekteverzuimpercentage binnen de sector ambulancezorg bedroeg in 2016 5,5%.

Het gemiddelde ziekteverzuim bedroeg in 2016 5,5%.

Dit percentage is in 2016 gestegen ten opzichte van 2015, toen het 5,1% bedroeg.

Macrobudget ambulancezorg in 2016 €565.000.000

Het macrobudget ambulancezorg wordt ieder jaar vastgesteld in de Rijksbegroting.

Het macrobudget bedroeg in 2016 €565 miljoen. Voor dit macrobudget is ambulancezorg 365 dagen per jaar, zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar en zijn in 2016 1.313.251 inzetten uitgevoerd.

Eind 2016 had Nederland 17.081.507 inwoners. De ambulancezorg kostte daarmee in 2016 €33,00 per inwoner.

 

 

Vorig artikel‘Het glazen plafond”
Volgend artikelRAV IJsselland: Zorgcoordinatiecentrum Zwolle
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.