Home Algemeen Algemeen Arbocatalogus? RI&E? Wat heb je daar aan?

Arbocatalogus? RI&E? Wat heb je daar aan?

844
0

Onlangs stonden de risico’s voor beroepsziekten bij de Brandweer centraal in het programma “de Monitor”. Dat leverde ook nogal wat vragen op bij de redactie van Ambulanceblog. Begrijpelijk, want het zijn immers naaste collega’s waarmee veel wordt samengewerkt.

De Brandweer was de afgelopen jaren in een aantal inspectieprojecten van I-SZW (vroeger heette dat gewoon Arbeidsinspectie) opgenomen. Laatstelijk werd daar geconstateerd dat geen van de geïnspecteerde veiligheidsregio’s over een actuele en/of volledige risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschikte. Kennelijk hadden de brandweerregio’s de RI&E wel, maar was er niet recent naar omgekeken. Wellicht was de RI&E na het opstellen netjes opgeborgen en waren deze niet regelmatig opnieuw beoordeeld. Daardoor raken nieuwe risico’s voor werknemers buiten beeld en worden er dus ook geen maatregelen genomen om de risico’s te voorkomen.

De Brandweer beschikt over een Arbocatalogus (september 2013) die gaat over vier belangrijke arbeidsrisico’s voor brandweerpersoneel, namelijk gevaarlijke stoffen, explosiegevaar, instortingsgevaar en werken onder overdruk.

Bij de Brandweer is dus wel beleid geformuleerd op de belangrijke arbo onderwerpen. De intenties zijn dus goed, maar wellicht bereikt dat de werkvloer niet.

Ook in Ambulancezorg waren er inspectieprojecten van I-SZW, zijn er natuurlijk in elke regio RI&E’s en is er een prachtige, zeer actuele Arbocatalogus. Mijn vraag in dit blogartikel is of deze documenten bij de ambulancemedewerkers leven?

Risico’s inventariseren, evalueren, plan van aanpak

De Arbowet kan wel voorschrijven dat elk bedrijf met personeel verplicht is om een RI&E te hebben, maar het is natuurlijk wel de bedoeling dat er ook iets mee gebeurt. Als het goed is dan staan de risico’s er in waaraan de werknemers worden blootgesteld en welk maatregelen worden genomen om die te verminderen. De RI&E is de basis van goede arbozorg: als de risico’s niet worden gezien dan kunnen beroepsziekten en arbeidsongevallen niet worden voorkomen. Een RI&E moet leiden tot een plan van aanpak (PvA) waarin moet zijn neergeschreven hoe wordt omgegaan met de risico’s. Het gaat dus om inventariseren, plannen maken om zaken aan te pakken en evalueren. En dat is niet iets wat alleen werkt als het “van boven” komt, maar iedereen kan daar bij betrokken worden en zeker ook de werkvloer. Een goede RI&E is gewoon hardstikke belangrijk!

Uiteraard is het belangrijk om je RI&E actueel te houden. Wettelijk gezien zijn er weliswaar geen voorschriften hoe vaak dat moet, maar tenminste eenmaal per jaar is gewoon verstandig. Dat moet via het PvA waarin periodiek de status en vorderingen beschreven worden die dan bekend gemaakt worden binnen de organisatie.

Is in jouw organisatie de RI&E nog actueel?

De Arbocatalogus

In opdracht van AZN, AbvaKabo FNV en CNV Publieke Zaak is een arbocatalogus opgesteld. Zij hebben hierin als het ware afgesproken op welke concrete wijze de Ambulancezorg aan de doelvoorschriften van de Arbowet kan voldoen. Deze afspraken zijn vervolgens door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid getoetst. De Inspectie gebruikt de in de arbocatalogus neergeschreven oplossingen ook als referentiekader bij hun inspecties in de Ambulancezorg.

Het is geen document met eeuwigheidswaarde. Omstandigheden veranderen immers en er zijn steeds nieuwe ontwikkelingen die noodzaken tot aanpassing. Werknemers in de ambulancezorg kunnen in aanraking komen met diverse risico’s tijdens de uitoefening van hun vak.

Het is dan ook van groot belang dat de ambulancemedewerkers zelf alert blijven op de relevantie van de arbocatalogus. Als er een nieuwe of betere oplossing is voor een arboprobleem of als je betere praktijkvoorbeelden weet ga er dan mee naar je leidinggevende of de ondernemingsraad. En, ook heel belangrijk, deel dat dan ook met andere, dan hoeft niet ieder opnieuw het “wiel uit te vinden”. Geef het door aan Ambulancezorg Nederland.

Heb jij wel eens in de arbocatalogus gekeken?

Een voorbeeld: het afzuigen van dieselgassen

Ook hierover kwamen nog vragen binnen bij Ambulanceblog, en, gelet op de RI&E en de Arbocatalogus is het eigenlijk wel raar dat er nog steeds onduidelijkheid over bestaat.

Afzuiging van dieseldampen

Dieseldampen kun je in elke ambulance garage vinden. Ze worden geproduceerd als de motor van de ambulance draait. Ze zijn giftig en er zitten vele bekende of vermoede kankerverwekkende stoffen in (benzeen, arsenicum en formaldehyde). Op lange termijn is terugkerende blootstelling erg gevaarlijk voor de gezondheid. Een afzuigsysteem voor uitlaatgassen kan helpen dit terug te dringen.

Naar mijn mening zou dat in elke ambulance garage al geïnstalleerd moeten zijn. Maar, als dat niet het geval is, dan zal toch zeker in de RI&E vermeld moeten zijn dat de blootstelling aan diesel uitlaatgassen een risico zijn en in het PvA zal dan moeten staan wanneer men voornemens is een afzuiginstallatie te installeren.

In de Arbocatalogus (bladzijde 43) is een praktijkvoorbeeld aangegeven hoe dat bij Ambulance Amsterdam is opgelost op de verschillende posten. Dit systeem bestaat uit een afzuigslang die aan de uitlaat van de ambulance wordt gekoppeld. Wanneer de ambulance vertrekt wordt het systeem automatisch afgekoppeld. Doordat dit afzuigsysteem op iedere auto is aangesloten, voorkomt de RAV dat er uitlaatgassen in de garage worden uitgestoten. Door gebruik te maken van dit afzuigsysteem is de blootstelling aan de uitstoot voor medewerkers minimaal.

Ik (Leo Bonefaas) ben gepensioneerd en was senior inspecteur bij Arbeidsinspectie. Zie ook mijn blog over arbeidstijden http://werktijden.blogspot.nl/

Vorig artikelRedactieleden en gastschrijvers gezocht
Volgend artikelFalck en ambulancezorg. Een kennismaking.
Leo Bonefaas
Ik ben specialist op het gebied van de Arbeidstijdenwet, gepensioneerd senior inspecteur bij Arbeidsinspectie (tegenwoordig Inspectie SZW). Schrijft nog steeds artikelen op mijn blog: http://werktijden.blogspot.nl/ en voor enkele periodieken.