Home Algemeen Algemeen Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond start Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP) onderzoek

Ambulancezorg Rotterdam-Rijnmond start Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP) onderzoek

1661
0

Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond start in samenwerking met het Erasmus MC een onderzoek naar de z.g. Eerste Hulp Ter Plaatse (EHTP). Afgelopen jaar is er een inventariserend onderzoek uitgevoerd en gekeken naar de haalbaarheid van een dergelijke studie.

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van het percentage patiënten dat binnen 24 uur na EHTP alsnog secundair medische hulp ontvangt ten gevolge van dezelfde klacht. Momenteel worden deze patiënten niet opgevolgd en hebben we geen inzicht hoe de gezondheidssituatie van de patiënt zich ontwikkeld heeft na de verleende EHTP. In het huidige systeem zijn deze meldingen niet aan elkaar gekoppeld en in het belang van de patiënten willen we graag in kaart brengen of, en zo ja welk, risico zij lopen bij EHTP-verstrekking.

We willen in eerste instantie 1100 EHTP ritten includeren. Voor zover wij weten is een dergelijk onderzoek in Nederland nog niet op deze schaal uitgevoerd.

Nadere informatie is te verkrijgen bij de Verpleegkundig Specialisten van de AZRR, Wim Breeman en Geert-Jan Deddens of bij de student onderzoeker Nathan Poublon, allen bereikbaar via vsaz@azrr.nl

Deze oproep is geplaatst op verzoek van Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond.