Home Algemeen In de media Ambulancezorg regio Zuidoost Brabant start klankbordgroep

Ambulancezorg regio Zuidoost Brabant start klankbordgroep

879
0

De Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost (RAVBZO) en Zorgbelang Brabant willen samen werken aan een goede verantwoorde zorg voor patiënten.

De RAVBZO verleent ambulancezorg in de regio Zuidoost Brabant. In de meldkamer wordt door centralisten o.a. de zorgvraag beoordeeld. De medewerkers van de rijdienst begeleiden en behandelen de patiënt tijdens het vervoer en het bedrijfsbureau ondersteunt dit proces. De kwaliteit van de zorgverlening staat voorop, waarbij termen als eigen verantwoordelijkheid, patiëntveiligheid, betrokkenheid en flexibiliteit van de medewerkers centrale begrippen zijn. De organisatie werkt samen met partners in zorg en veiligheid en is HKZ gecertificeerd.

Zorgbelang Brabant is een onafhankelijke organisatie van en voor patiënten en cliënten. De organisatie levert een bijdrage aan de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van patiënten en cliënten en aan de versterking van patiënten en cliënten. Zij biedt onder andere ondersteuning aan klankbordgroepen en cliëntenraden.

De RAVBZO wil met ondersteuning van Zorgbelang Brabant de participatie van inwoners van het werkgebied in de RAVBZO vormgeven. Gekozen is voor een klankbordgroep met een adviserende rol. Op deze manier krijgt de RAV feedback en kunnen nieuwe ideeën worden besproken. Daardoor heeft de RAVBZO de kans om nog meer aan te sluiten op de behoeften, wensen en vragen van klanten.

De klankbordgroep functioneert onder verantwoordelijkheid van Zorgbelang Brabant.

Het streven is dat de klankbordgroep uit ongeveer acht personen bestaat. De leden zijn inwoners van het werkgebied en er wordt naar gestreefd dat de klankbordgroep voor een deel bestaat uit mensen die gebruik hebben gemaakt van de ambulancezorg.

De klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar en wordt in 2013 ingesteld.

Bent u inwoner van het werkgebied van de RAVBZO?
Dan bent u wellicht een goede kandidaat voor de klankbordgroep.
Wij willen u van harte uitnodigen om u aan te melden.

Wat is een klankbordgroep?
De leden van de klankbordgroep geven, gevraagd en ongevraagd, advies vanuit het perspectief van patiënten over het beleid van de RAVBZO. Dit doen zij op basis van hun ideeën en ervaringen.

De klankbordgroep heeft dus een adviserende rol naar de RAVBZO. Vanuit het advies maakt de RAVBZO haar eigen afwegingen en neemt eigen beslissingen. Het advies is dus niet bindend, maar ook allerminst vrijblijvend. De klankbordgroep wordt door de RAVBZO gedragen en zij zal zorgvuldig omgaan met het advies van de klankbordgroep.

Wat wij van u vragen
Wij vragen van u dat u mee wilt denken en uw mening en advies wilt geven.

De klankbordgroep komt twee keer per jaar bij elkaar om de RAVBZO te adviseren. Bij voldoende aanmeldingen vindt de kennismakingsbijeenkomst in december 2013 plaats. Daarnaast zal begin 2014 een scholingsbijeenkomst worden georganiseerd.

Voor elke bijeenkomst ontvangt u een agenda en wellicht enige stukken, die u vooraf kunt lezen.

Er is een profiel opgesteld voor de leden van de klankbordgroep. Deze vindt u in de bijlage.

Wat wij u bieden
Wij bieden u een platform om mee te denken over de ambulancezorg in uw regio en uw ideeën hieromtrent naar voren te brengen. Uw mening wordt gehoord.

U wordt ondersteund in deze werkzaamheden door een medewerker van Zorgbelang Brabant. Als lid van de klankbordgroep kunt u deelnemen aan diverse cursussen die Zorgbelang Brabant organiseert. Verder wordt de leden van de klankbordgroep één keer in de twee jaar een gezamenlijke scholing aangeboden.

Uiteraard worden uw reiskosten vergoed.

Aanmelding en informatie
Als u vragen heeft over de klankbordgroep en als u zich wilt aanmelden, kun u contact opnemen met Helma Martens van Zorgbelang Brabant, tel. 06 20156328, of hmartens@zorgbelang-brabant.nl.

Als u zich heeft aangemeld wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

bron: http://www.zorgbelang-brabant.nl/nieuws/uitnodiging-deelname-aan-de-klankbordgroep-ambulancezorg-regio-zuidoost-brabant/1499

Vorig artikelBoze Alphenaar geeft ambulancebroeder kopstoot
Volgend artikelAmbulances in Groningen zijn sneller ter plekke
Gijs Peteroff
Samen met een aantal beroepskrachten in de ambulancezorg draag ik graag bij aan een succesvol Ambulanceblog. Ambulanceblog is destijds opgericht om kennis tussen de individuele RAV'en te delen met andere RAV'en. Zo kan kwaliteit op grote schaal geborgd worden, zonder dat elke RAV afzonderlijk het wiel gaat uitvinden.