Home Algemeen Algemeen Ambulancezorg Nederland: Ebola

Ambulancezorg Nederland: Ebola

1367
0

De ebola-uitbraak in West-Afrika breidt zich uit. De kans op introductie in Nederland wordt desondanks nog steeds erg klein geacht.

AZN is van verschillende kanten benaderd met de vragen welke maatregelen er voor de ambulancezorg moeten worden getroffen, en wie de coördinatie heeft in geval van een uitbraak.

Twee aspecten zijn hierbij van belang:

  • Welke medische maatregelen i.c. persoonsbeschermende maatregelen zijn nodig;
  • Hoe verloopt de coördinatie en organisatie binnen de ambulancesector in geval van een uitbraak. AZN/NVMMA stemmen met het RIVM de medische inhoudelijk aspecten af. In overleg met VWS en GGD GHOR zal AZN inventariseren welke aanvullende maatregelen er voor de ambulancesector van belang zijn daar waar het gaat over het vervoer van een patiënt per ambulance.

Medisch inhoudelijk
In afstemming met de NVMMA zal de landelijke protocollencommissie ambulancezorg in overleg met het RIVM bepalen of het LPA8 protocol 2.6 Infectiepreventie en de LCI richtlijn toereikend zijn.

Communicatie en coördinatie
De communicatie en coördinatie wordt vanuit bureau AZN gevoerd. RAV’s worden – in afstemming met het RIVM – door AZN geïnformeerd.

Meer informatie
Voor vragen kunt u contact opnemen met:

  • Nadiene Toby, communicatie (n.toby@ambulancezorg.nl)
  • Wim ten Wolde, medisch inhoudelijk (w.tenwolde@ambulancezorg.nl)
Vorig artikelAmbulancezorg app vanaf vandaag beschikbaar
Volgend artikelDisposable materialen; gebruikt binnen de ambulancezorg?
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.