Home Algemeen Algemeen Ambulancezorg in noordwest Nederland goed voorbereid op Ebola-patiënten

Ambulancezorg in noordwest Nederland goed voorbereid op Ebola-patiënten

1869
0

De ambulancezorg in noordwest Nederland (Noord-Holland en Flevoland) is goed voorbereid op Ebola-patiënten. Dit gebied, de traumaregio van het Academisch Medisch Centrum & VU medisch centrum, wordt voor de ambulancezorg verzorgd door de
regionale ambulancevoorzieningen (RAV’en) Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek- Waterland, Kennemerland, Noord Holland Noord, Gooi & Vechtstreek en Flevoland.

Ambulance Amsterdam heeft als RAV recent het initiatief genomen om samen met de andere regionale ambulancevoorzieningen in noordwest Nederland een veilige werkwijze te ontwikkelen voor ambulancezorg en -vervoer van patiënten in strikte isolatie met het oog op verdenking van virale hemorragische koorts (Ebola).

Er is een Ebola-projectgroep ingericht die de ambulancezorgregio’s in noordwest Nederland verbindt en ervoor zorgt dat de praktijk nauw aansluit op de landelijke protocollen van het RIVM & Ambulancezorg Nederland (Azn). Nieuwe inzichten vanuit het RIVM en Azn worden direct doorgevoerd binnen onze teams.

Er is in nauwe samenwerking met AMC & VUmc getest dat alle beschermingspakken, handschoenen, gezichtsbescherming etc. voldoen aan de standaard, maar ook bruikbaar zijn in de praktijk.
Met de GGD Amsterdam en de GGD-en in de overige regio’s zijn afspraken gemaakt over triage, het melden en de nazorg van patiënten en hun omgeving.

Voor de regio noordwest Nederland zijn goed voorbereide ambulanceteams beschikbaar, omdat:

  • Het Nationaal Trainingscentrum CBRN van het Ministerie van Defensie teams initieel heeft opgeleid.
  • Er praktijkoefeningen zijn geweest in de overdracht van Ebola-patiënten van de ambulance naar de regionale verwijscentra: AMC, VUmc en LUMC.
  • Er extra getraind is in de uitkleedprocedure, waar de grootste risico’s op besmetting van de zorgverlener bestaan, omdat de veiligheid van zorgverleners voorop staat.

Ambulance Amsterdam heeft, in samenwerking met RAV Kennemerland, enige weken geleden de eerste repatriëringen uitgevoerd van Nederlandse artsen afkomstig uit Sierra Leone.

Door een adequate voorbereiding tussen de Meldkamer Ambulancezorg vanAmsterdam-Amstelland & Kennemerland, GGD Kennemerland, RIVM & het LUMC, zijn deze twee transporten veilig verlopen. Inmiddels heeft Ambulance Amsterdam ook een transport verzorgd van een thuisadres naar het AMC van een mogelijke Ebola-patiënt (die achteraf niet besmet bleek) in samenwerking met RAV Gooi & Vechtstreek.

Vorig artikelDe Early Warning Score op de zorgambulance
Volgend artikelVeilig op pad met app ‘SOS locatie’
Redactie
Het algemene redactie account van Ambulanceblog. De redactie van Ambulanceblog streeft een open communicatieplatform na die significant bijdraagt aan kwalitatief uitstekende ambulancezorg. Ambulanceblog heeft contacten binnen Ambulancezorg Nederland (AZN), V&VN en vrijwel bij alle RAV’en van Nederland. Toch opereert Ambulanceblog geheel zelfstandig en bewaken wij de transparantie van berichtgeving zonder daarin gehinderd te worden door belangen van derden. Ambulanceblog is een openbaar podium voor alle ambulancemedewerkers en -werkgevers.