Home Algemeen AZN Ambulancezorg Groningen is genomineerd voor de patiëntveiligheidsprijs

Ambulancezorg Groningen is genomineerd voor de patiëntveiligheidsprijs

1424
0

AZN heeft zich de afgelopen drie jaar bezig gehouden met het ondersteunen van de ambulancediensten op het gebied van patiëntveiligheid.  Op 11 december wordt dit project afgesloten met een slotbijeenkomst. Aan de ambulancediensten is gevraagd of zij voor deze bijeenkomst eigen projecten wilden indienen die te maken hebben met verbeteren van de patiëntveiligheid.

Wij hebben het project “veilig vervoer van de acute psychiatrische patiënt” ingediend.  Met deze inzending zitten we bij de drie beste projecten.  Ondanks dat we nog  in een beginfase zijn en erg zoekende  naar hoe we het goed en werkbaar moeten wegzetten,  was de jury onder de indruk van doel en opzet van het project.  Op 11 december  zal bekend gemaakt worden wie de prijs gaat winnen. Tijdens deze bijeenkomst zal van de drie beste inzendingen een filmpje worden vertoond. Op 20 november zullen op de Kastanjelaan hiervoor opnames worden gemaakt. Jaap den Hartog en Robert van Calker (GGZ Lentis) werken hier aan mee.

Inhoud project
Het ingediende project is  momenteel een pilot op de posten Groningen Zuid en Noord in samenwerking met de opnamekliniek aan de Hereweg van Lentis.  De bedoeling is dat het in 2014 in de gehele organisatie zal worden ingevoerd. Het project is opgestart en ontwikkeld  door Wouter Oostra n.a.v. een incident met een psychiatrisch patiënt. Tijdens dit incident bleek dat het vervoer van psychiatrische patiënten beter en veiliger kan en moet (voor zowel de medewerker als de patiënt).  Doel van dit project is om de samenwerking tussen medewerkers van de opnamekliniek  GGZ en de ambulancezorg te verbeteren en te komen tot werkbare samenwerkingsafspraken om het vervoer veiliger en beter te maken. Dit moet o.a. gerealiseerd worden door:

  • Stage lopen bij elkaar, waardoor men inzicht en begrip krijgt voor elkaars werkwijze
  • Instellen van een intervisiegroep van medewerkers opnamekliniek en ambulancemedewerkers
  • Samen ontwikkelen van een scholing voor de medewerkers van de ambulancedienst (inzicht in psychiatrische ziektebeelden en hoe om te gaan met gedrag van psychiatrische patiënten als psychosen, agressie, manie etc.)
  • Maken van afspraken over informatievoorziening en bereikbaarheid.
  • Gebruik maken van de ‘Brøset Geweld Checklist (BGC) om  voorafgaand aan vervoer in te kunnen schatten of patiënt mogelijk agressief en gewelddadig  gedrag gaat vertonen (dit middel wordt al door GGZ gebruikt).

De pilot draait nu een aantal weken en duidelijk is dat er nog werk gedaan zal moeten worden om het goed te laten draaien en te laten slagen. Door allerlei omstandigheden is de implementatie  te snel gegaan. De procedure roept daardoor nog veel vragen en soms ook weerstand op. Ook blijkt in de praktijk dat niet alle organisaties bekend zijn met de afspraken waardoor de procedure niet altijd gevolgd wordt.  Aan deze zaken wordt momenteel gewerkt.  Het is dus zeker een pilot in werking en al doende leert men.  Sterk hierin is dat samen met en vanuit de medewerkers wordt gekeken naar oplossingen om te komen tot veilig en goed vervoer van de psychiatrische patiënt.

Vorig artikelSneller een 12 kanaals ECG maken met de Rapid Pad
Volgend artikelAmbulancehelm van de nieuwe generatie